EED energie-audit, ook verplicht voor uw bedrijf?

De EU heeft een belangrijke doelstelling gesteld: 20% lager energieverbruik in 2020. Om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen heeft de overheid in 2015 de EED energie-audit verplicht gesteld. Elke vier jaar moeten grote bedrijven hun energieverbruik in kaart te brengen. Hoe zit dat precies? Lees hier alles wat u moet weten over de energie-audit.

Wat is een EED-audit?

EED staat voor Energy Efficiency Directive, beter bekend als de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Deze EED-richtlijn is in 2012 ingevoerd om meer energie-efficiëntie te behalen in 2020. In juli 2015 heeft de overheid daar een regeling aan toegevoegd: elke vier jaar moeten grote bedrijven in Nederland verplicht een energie-audit uitvoeren.

Voor deze EED-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik van uw bedrijf. Dit gedetailleerde rapport dient u in bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente). Voor uzelf is dit verbruiksoverzicht heel handig! U krijgt hiermee namelijk inzicht in energiebesparingskansen voor uw bedrijf.

Energie audit

Goed om te weten

Alle bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, krijgen er dit jaar een informatieplicht energiebesparing bij. Vóór 1 juli 2019 moeten ze een rapport bij het bevoegd gezag indienen. Heeft u een EED-verplichting? Dan heeft u iets langer de tijd: namelijk tot 5 december 2019.

Voor welke bedrijven is de energie-audit (EED) verplicht?

Niet alle bedrijven in Nederland moeten een verplichte energie-audit uitvoeren. Dit geldt alleen voor grote ondernemingen, namelijk bedrijven met:

 • 250 personen (fte) of meer in dienst
 • een jaaromzet groter dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro

* Uitzonderingen: bedrijven die zijn toegetreden tot de MEE, de MJA3 of die Europees of internationaal gecertificeerd zijn (zoals ISO 14001, ISO 50001, BREEAM, LEED).

Checklist EED energie-audit

Als u op de volgende vragen ‘nee’ antwoordt, dan moet u een energie-audit laten uitvoeren:

 1. Uw bedrijf heeft een energiebesparingsonderzoek verricht
 2. Uw bedrijf is toegetreden tot de MJA of MEE
 3. Uw bedrijf past een geldig energiebeheersysteem (EBS) toe
 4. Uw bedrijf past een geldig milieubeheersysteem toe

Wilt u weten of uw bedrijf ook een EED-verplichting heeft?

Binnen 1 minuut weet u welke wettelijke verplichtingen uw bedrijf volgens de Wet milieubeheer heeft en welke erkende bespa­ringsmaatregelen er voor uw bedrijfstak zijn.

Doe de check

EED energie-audit, zo pakt u het aan

In het energie-audit verslag geeft u een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen uw bedrijf. Het gaat om het energieverbruik van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte.

U kunt de energie-audit zelf uitvoeren of dit laten doen door een externe partij. Daarbij kunt u gebruikmaken van het adviesdocument, rapportage-format en de checklist van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). U stuurt het energie-audit verslag naar het bevoegd gezag. Dit is meestal de gemeente. Die controleert of u voldoet aan alle verplichtingen.

Aandachtspunten bij uw EED-rapportage

Gaat u een energie-audit uitvoeren houd dan met het volgende rekening bij uw EED-rapportage:

 • Meerdere vestigingen
  Heeft u meerdere vestigingen? Maak dan per vestiging een gedetailleerd rapport van het energieverbruik én een overzichtsrapport met conclusies en algemene zaken (zoals het vervoer).
 • Duidelijke conclusie
  Maak een samenvatting van alles in het rapport, inclusief analyse van de gegevens. Zo heeft het bevoegd gezag snel overzicht van de zaken die voor uw bedrijf belangrijk zijn.
 • Goede beschrijving van uw bedrijf
  Leg met een goede beschrijving uit hoe uw bedrijf in elkaar zit en maak inzichtelijk hoe u alle informatie in uw rapport heeft bepaald.
 • Neem de lezer mee
  Beschrijf per vestiging welke systemen in uw bedrijf energie verbruiken. Doe dit zowel kwantitatief als kwalitatief. Wat zijn bijvoorbeeld uw doelstellingen ten aanzien van MVO?
 • Energieverbruik in cijfers
  Haal alle verbruikscijfers boven tafel en vermeld daarbij de kosten en CO2-uitstoot. Dit geeft inzicht in uw besparingskansen.
 • Energiebesparingsmaatregelen
  Welke maatregelen gaat u nemen om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen? Per bedrijfstak zijn lijsten beschikbaar met erkende energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
 • Plan van aanpak
  Het is niet verplicht, maar wel een waardevolle toevoeging: beschrijf in een plan van aanpak hoe u daadwerkelijk energie gaat besparen en welke stappen u gaat nemen om uw CO2-uitstoot naar beneden te brengen.

EED-audit uitbesteden?

Wij brengen u graag in contact met ervaren dienstverleners die de energie-audit voor u kunnen uitvoeren.

Tip: fiscaal voordeel EED-onderzoek

Aan een energie-audit hangt natuurlijk een prijskaartje. Voor de kosten van een EED-onderzoek kunt u EIA-subsidie (energie-investeringsaftrek) aanvragen.

In 2019 is 45% van de investeringskosten van een besparende maatregel aftrekbaar van de fiscale winst. Deze regeling geldt voor alle bedrijven, stichtingen, VVE's en woningcoöperaties.

Energie-audit prijs

Advies over energiebesparing voor uw bedrijf

Met onze DuurzaamheidsScan krijgt u direct inzicht in de besparingsmogelijkheden van uw gebouw(en).

Wilt u persoonlijk advies over uw bedrijf? Bel ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Of maak een afspraak met één van onze energie-experts.

bel 020 892 00 75

Maak een afspraak

EED richtlijn