Activiteitenbesluit milieubeheer: verplicht energie besparen

Elk bedrijf doet er slim aan om energie te besparen en soms is het zelfs een ‘moetje’ vanuit de overheid. Verbruikt uw bedrijf ook veel energie? Dan is de kans groot dat u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt en daarmee verplicht bent om actief te besparen. Maar waar moet u dan precies aan voldoen? We leggen het aan u uit.

Verplichtingen vanuit de activiteitenregeling milieubeheer

Erkende energiebesparende maatregelen

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 (aard)gas per jaar*? Dan bent u volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verplicht om alle erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te nemen. De erkende maatregellijsten zijn beschikbaar per bedrijfstak.

*Bedrijven die al vallen onder het Europese CO2-rechtensysteem, glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem of deelnemers aan meerjarenafspraken voor energie-efficiëntie zijn uitgezonderd van de regeling activiteitenbesluit.

Strenger toezicht op energiebesparing

De overheid gaat strenger handhaven op de energiebesparings­verplichting van bedrijven. Valt uw bedrijf onder de activiteitenregeling milieubeheer? Dan heeft u er een informatieplicht bij gekregen. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport over uw energiebesparingsactiviteiten had moeten opsturen.

Start vandaag met energie besparen

Verbruikt uw bedrijf veel energie? Dan is de kans groot dat u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt en verplicht bent om actief energie te besparen. Check welke verplichtingen uw bedrijf heeft.

Doe de Wetcheck

Alles over de Wet milieubeheer

Het Activiteitenbesluit is onderdeel van de Wet milieubeheer, de wet die in het leven geroepen is om het milieu te beschermen. In het Activiteitenbesluit staan praktische maatregelen waarmee u voldoet aan deze wet, zoals alle erkende maatregelen voor energiebesparing per bedrijfstak.

Om te zorgen dat u precies weet aan welke energiebesparings­verplichtingen u moet voldoen, heeft de overheid voor 19 bedrijfstakken erkende maatregelen aangewezen. Voert u de maatregelen voor uw bedrijfstak door? Dan voldoet u direct aan eisen vanuit het Activiteitenbesluit energiebesparing. 

Bekijk hier welke maatregelen er zijn.

Ongeveer 125.000 bedrijven in Nederland zijn niet alleen verplicht om actief bezig te zijn met energie besparen, ze moeten vanaf nu ook bewijzen dat ze voldoende energiebesparende maatregelen hebben genomen. Maar hoe werkt die informatieplicht energiebesparing precies en geldt dat ook voor uw bedrijf?

Lees het op de pagina Informatieplicht energiebesparing.

Weten of én hoe u moet voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht? Doe de Wetcheck Energiebesparing en ontdek welke verplichtingen uw bedrijf heeft.

Nee, voor de energiebesparingsplicht gaat het om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 (aard)gas verminderen, bijvoorbeeld isolatie of ledverlichting. Hoewel u flink kunt besparen door te verduurzamen is de opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, geen energiebesparende maatregel.

Ook interessant voor u?