Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer: verplicht energie besparen

Elk bedrijf doet er slim aan om energie te besparen en soms is het zelfs een ‘moetje’ vanuit de overheid. Verbruikt uw bedrijf ook veel energie? Dan is de kans groot dat u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt en daarmee verplicht bent om actief te besparen. Maar waar moet u dan precies aan voldoen? We leggen het aan u uit.

Verplichtingen vanuit de activiteitenregeling milieubeheer

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 (aard)gas per jaar*? Dan bent u volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verplicht om alle erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te nemen. De erkende maatregellijsten zijn beschikbaar per bedrijfstak.

* Bedrijven die al vallen onder het Europese CO2-rechtensysteem, glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem of deelnemers aan meerjarenafspraken voor energie-efficiëntie zijn uitgezonderd van de regeling activiteitenbesluit.

Strenger toezicht op energiebesparing

De overheid gaat dit jaar strenger handhaven op de energiebesparings­verplichting van bedrijven. Valt uw bedrijf onder de activiteitenregeling milieubeheer? Dan krijgt u er dit jaar ook een informatieplicht bij.

De informatieplicht is ingegaan per 1 juli 2019. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport over uw energiebesparingsactiviteiten had moeten opsturen.

Lees meer over de informatieplicht energiebesparing

Regeling activiteitenbesluit - doe de check

Weten of én hoe u moet voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht?

Doe de Wetcheck Energiebesparing

Energie besparen volgens de regeling activiteitenbesluit

Wat is het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Het Activiteitenbesluit is onderdeel van de Wet milieubeheer, de wet die in het leven geroepen is om het milieu te beschermen. In het Activiteitenbesluit staan praktische maatregelen waarmee u voldoet aan deze wet, zoals alle erkende maatregelen voor energiebesparing per bedrijfstak.

Voldoen aan het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer

Om te zorgen dat u precies weet aan welke energiebesparings­verplichtingen u moet voldoen, heeft de overheid voor 19 bedrijfstakken erkende maatregelen aangewezen. Voert u de maatregelen voor uw bedrijfstak door? Dan voldoet u direct aan eisen vanuit het Activiteitenbesluit energiebesparing.

Goed om te weten

Voor de energiebesparingsplicht gaat het om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 (aard)gas verminderen, bijvoorbeeld isolatie of ledverlichting. Hoewel u flink kunt besparen door te verduurzamen is de opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, dus geen energiebesparende maatregel.

Start vandaag nog met energie besparen

We hebben de erkende besparingsmaatregelen op een rij gezet. Kijk direct welke maatregelen dit voor uw bedrijfstak zijn.

Doe de Wetcheck Energiebesparing

Advies over energiebesparing voor uw bedrijf

Met onze DuurzaamheidsScan krijgt u direct inzicht in de besparingsmogelijkheden van uw gebouw(en).

Wilt u persoonlijk advies over uw bedrijf? Bel ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Of maak een afspraak met één van onze energie-experts.

bel 020 892 00 75

Maak een afspraak

Wetten activiteitenbesluit