Erkende maatregelen voor energiebesparing

De overheid en het bedrijfsleven willen energiebesparing stimuleren en de CO₂-reductie een impuls geven. Daarom hebben ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen naast de energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Geldt dit ook voor u? De informatieplicht is ingegaan per 1 juli 2019. Maar wat zijn de erkende maatregelen voor energiebesparing voor uw bedrijfstak?

Energiebesparende maatregelen voor bedrijven

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn voor 19 bedrijfstakken erkende maatregellijsten opgenomen. Valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, dan bent u verplicht om alle erkende maatregelen die voor uw bedrijfstak gelden uit te voeren. En daarvan rapport uit te brengen, de zogenoemde informatieplicht energiebesparing.

Stap voor stap* voldoen aan uw wettelijke verplichtingen

* Stap 1, 5, 6 en 7 zijn niet nodig als u maatregelen via de DuurzaamheidsScan doorvoert.

 1. Doe de Wetcheck Energiebesparing en download de erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak. Als klant kunt hier direct mee aan de slag in Mijn Vattenfall Zakelijk via de DuurzaamheidsScan sectie informatieplicht.

 2. Zorg dat u alle erkende maatregelen voor energiebesparing voor uw bedrijfstak doorvoert

 3. Vraag eHerkenning aan via één van de leveranciers, let op: dit duurt 5 werkdagen en hier zijn kosten aan verbonden (5-22 euro per jaar)

 4. Log in op het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl)

 5. Selecteer de bedrijfstak waarin u actief bent

 6. Geef voor elke erkende energiebesparende maatregel aan of u deze hebt toegepast of niet

 7. Omschrijf alternatieve maatregelen die u heeft genomen (indien van toepassing)

 8. Het bevoegd gezag (uw gemeente of omgevingsdienst) haalt uw rapportage zelf op in het eLoket en controleert of u voldoet aan de energiebesparings- en informatieplicht

Start vandaag nog met energie besparen!

Bent u al milieuwet proof? Doe de wetchecker van de Rijksoverheid! U ziet dan direct welke plichten u heeft. En u kunt meteen alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak downloaden.

Doe de wetchecker energiebesparing

Hoe vaak wordt de lijst met erkende maatregelen aangepast?

De erkende maatregelen zijn na overleg met vertegenwoordigers (en deskundigen) van het bedrijfsleven en het bevoegd gezag opgesteld. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordeelt regelmatig (minstens één keer per jaar) of de maatregelen nog actueel zijn.

Ook wordt de lijst later aangevuld met maatregelen voor nieuwe bedrijfstakken, zodat in principe voor alle bedrijfstakken concrete erkende maatregelen beschikbaar zijn.

Wat te doen bij tussentijdse wijzigingen?

De kans bestaat dat bij het indienen van uw rapport een eerder genomen erkende maatregel vervangen is door een betere maatregel. Geen zorgen, als u de maatregel eenmaal getroffen heeft, dan hoeft u deze niet te vervangen.

Goed om te weten

Afwijken van de erkende maatregellijst

De maatregelen op de lijsten zijn erkend, maar niet verplicht. Dit houdt in dat u wel verplicht bent om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen (artikel 2.15). Maar dat u de vrijheid houdt om op een andere manier aan de verplichting invulling te geven.

Voorwaarde is dat u met de 'eigen' maatregel minstens een even grote energiebesparing bereikt als met de erkende maatregel.

Voorkom discussie, ga in gesprek

Kiest u voor maatregelen met een langere terugverdientijd of kunt u bepaalde energiebesparende maatregelen van de lijst niet treffen? Dan is het verstandig om daarover tijdig in gesprek te gaan met het bevoegd gezag.

Laat het niet op een discussie uitlopen, maar praat erover met uw gemeente of omgevingsdienst. Vaak is meer mogelijk dan u denkt, bijvoorbeeld door vast te leggen dat u de maatregelen gefaseerd laat uitvoeren.

Zonne- en windenergie is uitgesloten

Hoewel u flink kunt besparen door te verduurzamen geldt de opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, niet als een energiebesparende maatregel.

De energiebesparingsplicht gaat alleen om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3(aard)gas verminderen of voorkomen. Bijvoorbeeld door energiebesparende technieken toe te passen, zoals isolatie of led-verlichting.

Erkende energiebesparende maatregelen per bedrijfstak

Alle maatregelen op de lijsten hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Daarnaast zijn er per maatregel technische- en economische randvoorwaarden opgenomen, zodat u precies weet wanneer een maatregel van toepassing is.

Hieronder ziet u ter indicatie welke SBI-codes* veelal voor deze indeling worden gebruikt en hoeveel erkende maatregelen per bedrijfstak opgenomen zijn.**

Bedrijfstak Type bedrijven SBI-codes Aantal erkende maatregelen energiebesparing
1. Metalelektro en MKB-metaal

Bedrijven waar metalen in primaire vorm en/of metaalproducten inclusief machines en apparaten worden vervaardigd.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 en 33. 42 maatregelen
2. Autoschadeherstel­bedrijven

Bedrijven waar overwegend onderdelen van motorvoertuigen, motorfietsen, caravans/campers en aanhangwagens worden hersteld.

45204, 45112, 45191, 45192, 45203, 45205 26 maatregelen
3. Gezondheids- en wel­zijnszorg­instellingen

Instellingen waar medische en tandheelkundige behandeling, verzorging, verpleging en/of genezende behandelingen worden verricht. 

86 57 maatregelen
4. Kantoren

Diensten waar administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd.

64 t/m 74 en 84 39 maatregelen
5. Onderwijs­instellingen

Instellingen waar onderwijs, opleidingen en cursussen worden aangeboden met of zonder praktijkonderwijs.

85 en 88.91 45 maatregelen
6. Commer­ciële data­centers

Bedrijven met activiteiten voor transport, bewerking en opslag van data door het extern beschikbaar stellen van serverruimten en ICT-apparatuur. 

61, 62 en 63 16 maatregelen
7. Rubber- en kunststof­industrie

Bedrijven waar overwegend producten van kunststof- en/of rubber worden verwerkt en/of vervaardigd. Het gaat om het bewerken en/of verwerken van polyesterhars, thermoplasten, schuimen/expanderen van kunststof en/of rubberverwerking inclusief de recycling van rubber en kunststof.

22 44 maatregelen
8. Levensmiddelen­industrie Het gaat hier om specifieke subsectoren binnen de sectoren Groente- en Fruitverwerkende industrie, Frisdranken-, Water- en Sappenproducenten en Bakkerij- en Zoetwarenindustrie.

10.32, 10.39, 11.07, 10.89, 10.7, 10.82, 10.82.1 en 10.82.2

78 maatregelen
9. Agrarische sector

Inrichtingen waar activiteiten met betrekking tot gewassen of landbouwhuisdieren plaatsvinden voor zover deze geteeld of gekweekt onderscheidenlijk gefokt, gemest, gehouden of verhandeld worden.

01.11 t/m 01.64 29 maatregelen
10. Mobiliteits­branche

Inrichtingen in mobiliteitssector zoals autodealerbedrijven, onafhankelijke autobedrijven, autoverhuurbedrijven, revisiebedrijven, truckbedrijven, truck- en trailerbedrijven, caravan- en camperbedrijven, aanhangwagenbedrijven, gemotoriseerde en ongemotoriseerde tweewielerbedrijven en bandenservicebedrijven.

45.11, 45.19, 45.20.2, 45.3, 45.4 en 77 23 maatregelen
11. Sport en recreatie Inrichtingen waar sprake is van sport en recreatie. Het gaat om vakantie- en recreatieparken en campings, zwembaden, sporthallen, sportzalen, ijsbanen, sauna’s en sportvelden en combinaties daarvan.

55.2, 55.9, 93.13, 93.14.6, 93.12.7, 93.29.1, 90.01, 90.04, 59 en 74.2

47 maatregelen
12. Hotels en restaurants

Inrichtingen waar logies verschaft wordt voor kortstondig verblijf in hotels en motels of inrichtingen waar hoteldienstverlening plaatsvindt.

55.10.1, 55.10.2 en 56.10.1 28 maatregelen
13. Drukkerijen, papier en karton

Inrichtingen voor vervaardiging van papier, karton en karton- en papierwaren. En inrichtingen met drukkerijen en reproductie van opgenomen media.

17 en 18 53 maatregelen
14. Bouw­materialen

Inrichtingen voor vervaardiging van stortklaar beton.

23.63 37 maatregelen
15. Verf en drukinkt

Inrichtingen voor vervaardiging van verf en drukinkt.

20.3 42 maatregelen
16. Tankstations en autowas­inrichtingen

Inrichtingen voor machinale reiniging van gemotoriseerde voertuigen en voor motorbrandstofverkooppunten.

45.20.5 en 47.3 36 maatregelen
17. Meubels en hout

Inrichtingen voor zagen en schaven en overige primaire houtbewerking, voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk, houten emballage, meubels, voor houtskeletbouw en dakelementen. En groothandel in hout en plaatmateriaal.

16.10.1, 16.2, 16.24, 31, 41.2, 43.92 en 46.73.1 51 maatregelen
18. Bedrijfs­hallen

Gebouwen met overwegend de functie van een bedrijfshal waarin geen energie-intensieve processen plaatsvinden.

41 t/m 43, 46.73.1, 49.5, 52 en 43.2 70 maatregelen
19. Detail­handel

Inrichting waarin detailhandel wordt gedreven, zoals winkels en supermarkten.

47 47 maatregelen

* Weet u niet welke SBI-code bij uw bedrijfsactiviteiten hoort? Zoek hier op.
** Wijzigingen voorbehouden

Uw bedrijfstak staat er niet bij, wat nu?

Is er voor uw bedrijfstak op dit moment geen lijst met erkende maatregelen beschikbaar? Of zijn er verschillende gebouwtypen binnen uw organisatie (bijvoorbeeld een eet-, sport- en slaapruimte)? Dan kunt u in overleg met het bevoegd gezag bepalen welke lijst het best past. Als daar onduidelijkheid over blijft bestaan, dan geldt de normale energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit (eerste lid).

Het bevoegd gezag houdt in dat geval toezicht zonder lijst. U kunt de lijsten dan wel als inspiratie gebruiken.

Ook interessant voor u?

Samen op weg naar fossielvrij leven

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u graag met al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, e-mobility, zonne-energie, windenergie en warmte. Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel.

groepsfoto-med-vattenfall-laag.jpg

Onze beloften aan zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering