1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenet Arnhem

Het warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort

Het warmtenet in Arnhem, Duiven en Westervoort wordt gevoed door de afvalenergiecentrale van AVR. Graag vertellen we welke warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig fossielvrije warmte te leveren.

 

 

Scenario 1: toevoegen seizoensopslag

Door de transitie van gas naar andere warmtebronnen zullen naar verwachting steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet. In scenario 1 zien we een blijvende rol voor warmte uit de afvalenergiecentrale. Deze heeft nog voldoende capaciteit om extra woningen aan te sluiten. Binnenkort willen we met AVR een onderzoek starten naar de mogelijkheden voor seizoensopslag. Daarbij wordt niet-gebruikte warmte die vrijkomt in de zomer ondergronds opgeslagen, zodat deze in de winter nuttig gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen. 

Routekaart Arnhem met de seizoensopslag

Scenario 2: komst geothermie en aquathermie

In een tweede scenario wordt de rol van de afvalenergiecentrale stapsgewijs afgebouwd en wordt de warmtevoorziening overgenomen door geothermie en aquathermie. Bij aquathermie wordt warmte uit oppervlaktewater, afvalwater, of drinkwater met een warmtepomp in temperatuur verhoogd zodat de warmte gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen. Daarbij verandert de warmtebron in het warmtenet zonder dat er ingrijpende aanpassingen in de woningen nodig zijn.

De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen geschikt gemaakt worden om te gebruiken met een duurzame brandstof, zoals waterstof, zodat ook de piekbronnen in 2040 volledig fossielvrij zijn.

Routekaart Arnhem met geothermie en aquathermie