Zonnepark Symbizon

Vattenfall is in juli 2022 gestart met de bouw van een zonnepark in Almere. Met dit project testen we de combinatie van zonnepanelen en landbouw op hetzelfde perceel. We noemen dit project Symbizon. Hiermee willen Vattenfall en haar partners laten zien dat een slimme combinatie van zonnepanelen en innovatieve strokenteelt het land in stand houdt voor voedselproductie, de ecologische eigenschappen verbetert en tegelijkertijd een positieve businesscase oplevert voor Vattenfall en de lokale agrariër.

Pilot: meervoudig landgebruik

In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten, vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn (bron: Rijksoverheid). Om deze Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, is de inzet nodig van grootschalige duurzame energiebronnen. Dit is energie afkomstig uit duurzame (of hernieuwbare) bronnen, zoals wind, water en zon.

Vanuit de samenleving is er discussie over het plaatsen van zonnepanelen op grond waar ook voedsel verbouwd wordt. Toch zijn dit vaak juist geschikte plekken voor een zonnepark. Meervoudig landgebruik met zowel landbouw- als energieproductie kan hier een antwoord op zijn.

Combinatie van zonnepark en strokenteelt

Vanuit het Nationaal Consortium Zon in Landschap slaan TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf, ERF, Hemus en Aeres Hogeschool de handen ineen om meer informatie te vergaren over de combinatie van een zonnepark en strokenteelt. Hiermee gaat de diversiteit aan gewassen omhoog en dat draagt bij aan de diversiteit aan zowel de onder- als bovengronds gewasspecifieke soorten. De toepassing van strokenteelt zorgt er daarnaast voor dat ziekten en plagen zich minder snel verspreiden, doordat er afwisseling is in gewassoorten. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken. Lees meer over het Symbizon project op de website van Zon in Landschap.

Innovatief pilotproject

Tweezijdige zonnepanelen

In het pilotproject wordt de strokenteelt met diverse gewassen afgewisseld met stroken met zonnepanelen. De zonnepanelen staan verder uit elkaar dan bij een standaard zonnepark en kunnen draaien naar een bijna verticale positie. Zo krijgen de gewassen genoeg water en zon én blijft het terrein toegankelijk voor landbouwmachines.

Op het zonnepark plaatsen we tweezijdige zonnepanelen. De bovenzijde vangt het directe zonlicht op. Het reflecterende licht van de bodem, de gewassen en de naastgelegen rijen vangen de panelen aan de achterzijde op. Ook draaien de panelen mee met de zon. De partners verwachten met deze dubbelzijdige zonnepanelen ook voordelen voor de landbouw: zo is er minder verdamping van water, kan de plek waar regenwater de grond raakt gedeeltelijk gestuurd worden door de stand van de panelen aan te passen en staan de gewassen niet de hele dag in de volle zon.

Samen meer omzet

De zonnepanelen plaatsen we op zowel zeven meter afstand als dertien meter afstand van elkaar om de effecten op de energieopbrengst en de landbouw te bekijken. De verwachting is dat het park een vermogen krijgt van 0,7 MWp.

De verwachting is dat de grond agrarisch gezien waarschijnlijk iets minder opbrengt dan in een situatie zonder zonnepanelen, maar dat de productie van energie en gewassen samen meer omzet oplevert voor de agrariër. Met Symbizon gaan we in de praktijk toetsen of dat deze aanname klopt.

Strokenteelt en draaibare zonnepanelen

Ontwerptekening ten behoeve van het park Symbizon

Verwachte planning

  1. Eind 2021: Investeringsbesluit

    In december gaf Vattenfall groen licht voor de bouw van zonnepark Symbizon in Almere.

  2. Juli 2022: Start bouw

    Deze zomer is Vattenfall gestart met de bouw van het zonnepark. Eerst is het gras gemaaid en de grond bewerkt voor de strokenteelt. Daarna hebben we het hekwerk en het onderstel van de zonnepanelen geïnstalleerd. In september worden de zonnepanelen bevestigd op het onderstel. Daarna worden de zonnepanelen getest.

  3. 2024: Zonnestroom

    Naar verwachting levert zonnepark Symbizon in 2024 voor het eerst door haar opgewerkte zonnestroom aan het landelijke elektriciteitsnet.

Overzicht Zonnepark Symbizon

Locatie De Kievitsweg in Almere, gelegen in de oksel van de snelwegen A6 en A27
Vermogen 0,7 MWp
Hoogte Maximaal 2,3 meter
Oppervlakte 4,9 hectare
Start bouw 2022
Operationeel 2024

Zes veelgestelde vragen over het zonnepark

Waarom is dit een geschikte locatie voor het zonnepark?

De locatie ligt naast twee snelwegen en wordt onder het beheer van het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt als landbouwgrond. Er zijn daardoor geen beschermde dier- en plantensoorten in het gebied. Door de strokenteelt zal de biodiversiteit juist groter worden. Ook is er geen bebouwde kom in de buurt, waardoor er ook minder mogelijke hinder is voor de omgeving.

Zijn de zonnepanelen zichtbaar vanaf de weg?

Het zonnepark komt te liggen in de oksel van de snelwegen A6 en A27, op grond dat ter beschikking wordt gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf. De zonnepanelen zullen zichtbaar zijn vanaf de weg, maar worden op zo’n manier geplaatst dat je er geen last van hebt vanaf de weg.

Wat is de levensduur van het zonnepark?

Het zonnepark gaat ongeveer 16 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen zo lang mogelijk meegaan, voeren we regelmatig onderhoud uit. Na deze periode krijgt de locatie weer een agrarische functie.

Waarom bouwt Vattenfall dit zonnepark?

We zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Eén van de manieren om dit te bereiken is door meer hernieuwbare energie op te wekken. Daarom investeren we o.a. in de opwek van zonnestroom.

Ontdek wat ons plan is om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen. Lees ook meer over onze klimaatambitie.

Heeft Vattenfall ervaring met het bouwen van zonneparken?

In de afgelopen jaren installeerden we in ons land duizenden zonnepanelen. Dit doen we in Nederland maar ook in de rest van Europa.

Wanneer start de bouw en hoe lang gaat dat duren?

In juli 2022 is Vattenfall gestart met de bouw van zonnepark Symbizon. Zonnepark Symbizon levert in het voorjaar van 2023 de eerste zonnestroom aan het elektriciteitsnet.

Ook interessant