Elektriciteit terugleveren op de manier die het best bij uw situatie past

Beschikt u al over een Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) subsidie? Of bent u van plan deze op korte termijn aan te vragen? Dan volgt ook de vraag welk product voor teruglevering u afneemt. Wij bieden u meerdere mogelijkheden. Bekijk wat terugleveren is, hoe de terugleververgoeding is opgebouwd en welke manieren van teruglevering er zijn.

Wat is terugleveren?

Op sommige dagen kunnen uw zonnepanelen meer energie opwekken dan uw organisatie op dat moment zelf verbruikt. Het overschot aan zonne-energie kunt u dan teruggeven aan het energienet. Dat noemen we terugleveren. Wij vergoeden de door u teruggeleverde energie. U krijgt dan een vergoeding per kWh die u teruglevert. Wij rekenen maandelijks de teruggeleverde elektriciteit met u af tegen de afgesproken prijs.

Teruglevering nader uitgelegd

U krijgt uw teruglevering vergoed

Wij vergoeden de elektriciteit die u teruglevert. De manier waarop we dit vergoeden hangt af van uw contract en het type aansluiting. De teruggeleverde elektriciteit kan als extra regel op de factuur komen of wordt direct in mindering gebracht op de energie die wij aan u geleverd hebben. Als u elektriciteit wilt terugleveren aan het net, informeer dan altijd uw netbeheerder en uw energieleverancier.

Verschillen tussen groot- en kleinverbruik

Er zijn een aantal verschillen tussen groot- en kleinverbruikaansluitingen in regelgeving en werkwijze als het gaat om teruglevering. Zo zijn we bij grootverbruikaansluitingen verplicht uw btw-nummer te registreren en bij kleinverbruik niet. Bij kleinverbruik salderen we de energiebelasting en bij grootverbruik is dit niet toegestaan. Bij grootverbruik krijgt u een vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit.

Salderen voor kleinverbruik

Voor kleinverbruikaansluitingen ontvangt u een vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit en salderen we ook de energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie). Dat betekent dat de hoeveelheid elektriciteit, die u heeft teruggeleverd, in mindering wordt gebracht op de energiebelasting en ODE. Heeft u meer teruglevering dan levering, dan betaalt u geen energiebelasting en ODE.

Waar is uw vergoeding voor teruglevering op gebaseerd?

Basisbedrag SDE-beschikking:

U krijgt één deel van uw basisbedrag van ons als vergoeding voor de door u opgewekte energie. En als aanvulling hierop ontvangt u het tweede deel in de vorm van een subsidie.

.

Deel 1:
Terugleververgoeding

Deel 2:
Subsidie

Subsidie-uitkering op basis van het SDE correctiebedrag (- profiel/ onbalansfactor) Vergoeding marktprijs Vattenfall (- profiel/ onbalansfactor). Als extra krijgt u een GvO vergoeding

 

De opbouw van uw vergoeding voor teruglevering

Bij Vattenfall krijgt u een marktprijs vergoeding die gebaseerd is op de EPEX-prijzen. Deze prijzen zijn gecorrigeerd op basis van de profiel- en onbalanskosten. Deze berekening is in lijn met de methode die de RVO gebruikt om het correctiebedrag vast te stellen. Samen met het subsidiebedrag van de RVO stelt u met onze terugleverproducten uw basisbedrag veilig.

tabel opbouw terugleververgoeding

Uitleg van basisbegrippen

We leggen hier graag een aantal begrippen, die veel worden gebruikt in de uitleg over het terugleveren van energie, aan u uit:

Wat wordt er bedoeld met het basisbedrag?

Elke ronde van de SDE++ subsidie heeft meerdere fases met elk een maximum fasebedrag (basisbedrag). Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt is lager dan of gelijk aan het maximum fasebedrag. Het fase- of basisbedrag dat in uw subsidiebeschikking staat, geldt vervolgens voor de gehele subsidieperiode.

Wat is het correctiebedrag?

Het correctiebedrag is de gerealiseerde gemiddelde EPEX prijs – de kosten voor profiel- en onbalanskosten. De marktwaarde van de geleverde energie is vastgelegd in het correctiebedrag. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bepaalt de correctie­bedragen. U ontvangt aan de hand hiervan eerst een voorschot. De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld.

Wat wordt er bedoeld met de basis energieprijs?

De basis energieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basis energieprijs is de maximale subsidie bereikt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de basis energieprijs per SDE ronde vast. Deze geldt vervolgens voor de gehele subsidieperiode.

Een paar voorbeeldsituaties

  • De marktprijs is tussen het basisbedrag en de basis energieprijs in
    De RVO keert een subsidie uit tot het basisbedrag. De marktvergoeding plus de subsidie is daarmee nagenoeg gelijk aan het basisbedrag.

  • De marktprijs is lager dan de basis energieprijs
    Als de marktprijs lager is dan de basis energieprijs dan wordt over dat gedeelte geen subsidie verleend. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

  • De marktprijs is gelijk of hoger dan het basisbedrag
    In dit geval keert de RVO geen subsidie meer uit. Het kan zelfs zijn dat de overheid de voorschotten deels terugvraagt.

Bekijk onze manieren van teruglevering

Kies voor een PlusOpwek teruglevercontract

Met PlusOpwek heeft u één contract voor uw levering en teruglevering. U krijgt hiermee voor het door u teruggeleverde volume een uurgewogen EPEX-prijs, minus een door ons vastgestelde afslag voor het onbalansrisico. Als extra ontvangt u van ons een GvO vergoeding. Daarnaast ontvangt u dagelijks informatie over de marktprijzen.

Prijs PlusOpwek = uurgewogen EPEX prijs – afslag + GvO vergoeding

Maak gebruik van onze terugleveringsregel

Als u geen gebruik wilt maken van een apart teruglevercontract, omdat u maar een klein percentage teruglevert ten opzichte van het leveringsvolume, dan kunt u gebruik maken van de passage over teruglevering in uw leveringscontract. In dat geval wordt uw volledige terugleveringsvolume afgerekend tegen de uurgewogen EPEX prijs min een afslag voor onbalanskosten. Er is hierbij geen maximum gesteld aan het terugleveringsvolume.

Prijs teruglevering = uurgewogen EPEX prijs – afslag

Wij helpen u graag bij het kiezen van de beste energieoplossing voor uw situatie. Neem hiervoor contact op via 020 892 01 80. Of maak een afspraak met één van onze solar experts.

Fossielvrij leven binnen één generatie

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u graag met al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, e-mobility, zonne-energie, windenergie en warmte.

Bel 020 892 01 80 (van 9.00 tot 17.00 uur)

Stroometiket 2021

In het stroometiket van 2021 ziet u met welke energie­bronnen onze elektriciteit is opgewekt. En wat het aandeel van elke gebruikte energiebron is.
Stroometiket 2021

Platinum status voor Vattenfall

Na de gouden CSR Rating in 2018 en 2019 (ook geldig over 2020) en de platinum CSR Rating van 2021, heeft Vattenfall nu ook in 2022 de platinum Sustainability Rating van EcoVadis ontvangen.

2019 ecovadis gold.jpg EcoVadis platinum 2021Platinum 2022

De platinum ranking betekent dat wij tot de top 1% behoren van alle bedrijven die door EcoVadis zijn beoordeeld in de categorie Energie.