1. Grootzakelijk
 2. Energie subsidie bedrijven
 3. SDE++ subsidie zonnepanelen bedrijven

De SDE++ subsidie, een aantrekkelijke regeling voor de aanschaf van zonnepanelen

Denkt u erover na om zonnepanelen aan te schaffen voor op uw bedrijfspand? Een goede gedachte, want met eigen opwek van zonne-energie kunt u op een slimme manier verduurzamen. En met de SDE++ subsidie is de investering in zonnepanelen voor bedrijven extra aantrekkelijk.

 

Overweegt u al om in het komende jaar zonnepanelen aan te schaffen? Dan is het slim om alvast een SDE++ subsidieaanvraag te doen. Na toekenning heeft u altijd nog 2 jaar de tijd om de installatie te realiseren. Per jaar is er maar één subsidieronde, dus wees er op tijd bij.

Voor bedrijven die willen verduurzamen met zonnepanelen

Investeren in zonnepanelen, een duurzame oplossing voor uw bedrijf

In 2030 moet de CO2-uitstoot volgens het Klimaatakkoord met maar liefst 55% gereduceerd zijn ten opzichte van 1990. Dus ook als ondernemer ontkomt u er niet aan: u moet verduurzamen. Met zonnepanelen wekt u uw eigen, schone energie op en kunt u er zelfs geld aan verdienen.

Uw eigen zonnedak

Met zonnepanelen op het dak van uw bedrijfspand wekt u uw eigen schone energie op en hiermee vermindert u de CO2-uitstoot. Goed voor het milieu dus. En dat straalt ook uit op uw bedrijf. Daarnaast bespaart u kosten. want de energie die u zelf opwekt is gratis. Bekijk de voordelen van een zonnedak.

Zonnedak

Uw eigen zonneakker

Heeft uw bedrijf een dakoppervlakte dat kleiner is dan 500 m2, maar wel een terrein of weiland van minimaal tien hectare, dan is een zonneakker voor u een mogelijkheid om te verdienen aan de zon. Bekijk de voordelen van een zonneakker.

Zonneakker

Wilt u een financieel voorstel ontvangen?

Ons Markt Expertise Desk team kan u alles vertellen over de financiële voordelen en mogelijkheden van zonnepanelen voor uw bedrijf. Bel 020 892 01 80 en laat u door ons adviseren. U kunt hiervoor ook vrijblijvend een afspraak maken.

De top 15 vragen over de SDE++ subsidie

Met de SDE++ subsidieregeling stimuleert de overheid projecten die bijdragen aan de verlaging van de CO2-uitstoot. Daaronder vallen ook zonnepanelen. Maar wat vergoedt de subsidieregeling nu precies en wanneer komt u in aanmerking?

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen over de SDE++ subsidie:

1. Wat is de SDE++ subsidieregeling?

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++, is een stimulans voor bedrijven en (non-profit)instellingen in Nederland om de energievoorziening te verduur­zamen en CO2 te besparen. De subsidieregeling bestaat al sinds 2008 en is sindsdien twee keer gewijzigd (vandaar de twee plussen). De laatste wijziging is uit 2020.

2. Wat is het doel van de SDE++ subsidieregeling?

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 55% lager zijn dan in 1990. En in 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. De SDE++ subsidie helpt deze doelstellingen te behalen. Met deze regeling wordt zowel de productie van duurzame energie als de CO2-verlaging gestimuleerd. Zo zorgt de overheid ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

3. Wat is het verschil met de SDE+ regeling?

Sinds 1 januari 2020 wordt er niet meer alleen gekeken naar de hoeveelheid opgewerkte duurzame energie, maar ook naar de wijze waarop de duurzame energie opgewerkt wordt. Hierdoor gaan de verschillende technieken om duurzame energie op te wekken concurreren op basis van de CO2 besparing. Zo wordt bijvoorbeeld een windmolen of zonnepark, die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt.

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor deze subsidie?

U kunt in aanmerking komen voor deze subsidie als uw installatie van zonnepanelen minimaal 15 kilowattpiek (kWp) produceert en aangesloten is op een grootverbruikaansluiting (meer dan 3 x 80 ampère). 

Bekijk hiervoor de algemene voorwaarden SDE++

5. Hoe werkt de SDE++ subsidieregeling?

De SDE++ vergoedt bij zonne-installaties het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie die u opwekt en de mogelijke opbrengsten. U krijgt de subsidie toegekend over een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de CO₂-reductie die u met uw zonne-installatie realiseert, maar óók van het moment waarop u de subsidie aanvraagt.

6. Wat is de maximale subsidie die ik kan krijgen?

Het moment waarop u uw aanvraag indient, kan heel bepalend zijn voor de hoogte van de toegekende subsidie. De RVO hanteert binnen de aanvraagperiode namelijk verschillende fases. Binnen elke fase loopt het maximale bedrag op waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Per dag worden dan alle aanvragen op volgorde van prijs gezet. Hoe minder subsidie u aanvraagt per ton CO2-besparing, hoe groter de kans op toekenning. Het is dus slim om van tevoren een strategie te bepalen om uw kans op toekenning te vergroten.

7. Wanneer opent de aanvraagperiode in 2024?

Bedrijven en non-profitorganisaties kunnen de SDE++ dit jaar vanaf 10 september aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 10 oktober sluit de aanvraagronde weer. Het budget voor 2024 is € 11,5 miljard. Dat schrijft minister Jetten van Klimaat en Energie in een kamerbrief van 1 maart 2024. Als ondernemers het volledige budget aanvragen en alle projecten realiseren, dan levert dit naar verwachting een CO2-besparing op van ongeveer 4,7 megaton in 2030.

8. Zijn er kosten verbonden aan een SDE++ aanvraag?
Nee, u kunt kosteloos subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u ervoor kiest de subsidieaanvraag aan Vattenfall uit te besteden, is het ook gratis.
9. Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?
De RVO, die de aanvragen namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat behandelt, heeft hier 13 tot 26 weken voor nodig. Als uw aanvraag positief is beoordeeld, krijgt u een beschikking. Dit garandeert echter nog geen uitbetaling. Die krijgt u pas als de installatie daadwerkelijk geplaatst is.
 
Bij zonne-installaties met een vermogen tot 1 MWp moet dit binnen 1,5 jaar na de beschikking gebeurd zijn. Bij installaties met een hoger vermogen heeft u 3 jaar de tijd.
10. Over hoeveel jaar krijg ik de subsidie uitbetaald?
De uitbetaling start wanneer uw zonne-installatie operationeel is. De subsidie loopt vanaf dat moment 15 jaar door. Als aan het einde van die periode het toegekende bedrag nog niet volledig is benut, kunt u gebruikmaken van het zogenaamde ‘banking jaar’. In dat geval krijgt u dus 16 jaar SDE++.
11. Moet ik de SDE++ subsidieaanvraag zelf regelen?
Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Er zijn diverse partijen die u dit traject uit handen kunnen nemen, zoals adviseurs en verschillende energieleveranciers. Dat kan u veel tijd schelen en met een deskundige partij verhoogt u uw kans om de subsidie toegekend te krijgen. 
12. Moet ik van tevoren kiezen voor koop, lease of dakverhuur?
Ja, want de subsidie komt op naam van de toekomstige producent/ eigenaar van de zonne-installatie. Die moet u bij de subsidieaanvraag opgeven. Deze keuze vooraf helpt ons bovendien om de installatie samen met de installateur en alle andere betrokken instanties optimaal voor te bereiden. Het is dus belangrijk om hier goed over na te denken, want de SDE++ subsidie is niet zomaar overdraagbaar.
13. Wat als de zonne-installatie niet voor de deadline gerealiseerd is?

In principe vervalt de toekenning dan. Als u de installatie nog niet gereed hebt gemeld, neemt RVO enkele maanden voor de deadline contact met u op om te informeren naar de voortgang. Bij uitzondering wordt soms uitstel verleend, maar dit is niet de regel. U bent niet verplicht om uw installatie te plaatsen. Wel bent u voor 3 jaar uitgesloten van deelname aan nieuwe aanvraagrondes als u een beschikking heeft gekregen en de SDE++ subsidie niet gebruikt.

14. Wat gebeurt er als de overheid SDE++ regeling afschaft?
Als de overheid in de toekomst besluit de SDE++ regeling af te schaffen, dan heeft dit geen invloed op SDE++ subsidies die al zijn beschikt. Deze worden gewoon uitgekeerd.
15. Waar vind ik meer informatie over de SDE++ subsidieregeling?

Op de website van de RVO vindt u altijd de laatste en meest recente informatie. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. Wij begeleiden projecten van subsidieaanvraag tot en met de realisatie.

Aanvraagronde 2024

Openstelling SDE++ 2024 start in september

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2024 zal van 10 september tot en met 10 oktober zijn opengesteld voor aanvragen. Elke aanvraagronde bestaat uit 5 fases.

Fase Fasegrens subsidie-intensiteit
(€/ton CO2)
1

90

2

180

3

240

4

300

5

400

 

Verschillen aanvraagronde 2024 t.o.v. 2023:

 • In de aanvraagronde van 2024 is er € 11,5 miljard beschikbaar voor energie-opwek en CO2-vermindering door bedrijven. Dat is € 3,5 miljard meer dan in 2023.
 • In de aanvraagronde van 2024 zijn er enkele technieken bijgekomen waarvoor ondernemers subsidie kunnen aanvragen. Dat zijn bijvoorbeeld:
  • zonnepanelen waarvoor een kleine dakaanpassing nodig is;
  • een aparte categorie voor warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater (aquathermie);
  • een nieuwe categorie warmtepomp voor de glastuinbouw;
  • nieuwe categorieën voor elektrificatie van de industrie.
 • Projecten met zonnepanelen en windmolens op land krijgen vanaf 2024 minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert.

Met de SDE++ subsidie komt uw duurzame ambitie binnen handbereik

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik met de SDE++ subsidie

Zonnepanelen zijn een aantrekkelijk optie voor het verlagen van de CO2-uitstoot, maar daar is een flinke investering voor nodig. Met de SDE++ subsidie verlaagt u een deel van de kosten en is verduurzamen ineens een stuk dichterbij. In deze whitepaper leest alles over SDE++ en hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

Download de whitepaper

Samen werken aan een duurzame toekomst

Wij staan voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u bij al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop en duurzaam ondernemen. Wij geven u advies over het gebruik van zonne- en windenergie, e-mobility en warmte binnen uw bedrijf of organisatie.

groepsfoto-med-vattenfall-laag.jpg

Onze beloften aan zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering