Tarieven energiebelasting 2019

Tarieven energiebelasting 2019

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u zakelijk gezien eigenlijk voor uw grootverbruik? Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2019.

Energiebelasting zakelijk: hoe zit dat eigenlijk?

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn.

Hoe wordt uw energiebelasting voor grootverbruik berekend?

De hoeveelheid energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m3 (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is opgebouwd uit staffels. Bij een hoger energieverbruik komt u in een hogere zone. De energiebelastingtarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

De extra heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is in 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Met deze milieubelasting wordt de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) gefinancierd. De Opslag Duurzame Energie op het verbruik van elektriciteit en aardgas is, net als de reguliere energiebelasting, ingedeeld in staffels.

Waar vindt u de tarieven energiebelasting?

Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven. Deze vermelden we jaarlijks op onze website. De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur of jaarafrekening. Op de voorschotfactuur ziet u geen specificatieblok. Wel zorgen we dat we de juiste tarieven verwerken in het voorschotbedrag.

Hieronder vindt u de tarieven energiebelasting 2019, de voorlopige tarieven energiebelasting 2020 en de energiebelastingtarieven van de voorgaande jaren:

7 vragen en antwoorden over energiebelasting

Samen met u zorgen we er graag voor dat u niet onnodig veel energiebelasting betaalt. Daarom geven we antwoord op zeven basisvragen over energiebelasting.

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw)EnergiebelastingOpslag duurzame energie
Zone 1: 0 - 10.000 kWh € 0,09863 € 0,018900
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,018900
0 - 10.000 (openbare laadpalen)* € 0,05337 € 0,000000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05337 € 0,027800
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01421 € 0,007400
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00058 € 0,000300
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,00117 € 0,000300
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 257,54 € 0,000000
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) € 0,00 € 0,000000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.

Energiebelasting voor kleinverbruik

Wilt u weten hoe het precies zit met belasting over de energie die u thuis verbruikt?

Vermindering energiebelasting bij aansluiting met verblijfsfunctie

U krijgt vermindering van energiebelasting als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven en wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. In dat geval heeft u een aansluiting met een verblijfsfunctie.

Overzicht verblijfsfunctie

Gunstige energiebelastingen

Het kan zijn dat uw bedrijf in aanmerking komt voor korting op uw energiebelastingtarief.

Energiebelasting gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)EnergiebelastingOpslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,29313 € 0,0524
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06542 € 0,0161
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16452 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,29313 € 0,0524
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld
Energiebelasting gas

Energiebelasting tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)EnergiebelastingOpslag 
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04707 € 0,0084
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02469 € 0,0061
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031

Afschaffing landbouwregeling btw vanaf 1 januari 2018: wat veranderde er voor u?

Met ingang van 1 januari 2018 is het verlaagde btw-tarief van 6% voor de levering en het transport van aardgas aan  land- en tuinbouwers, dat gebruikt wordt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten, afgeschaft. Met de doorvoering van deze wet brengen we 21% btw in rekening.

Voor energiebelasting en Opslag Duurzame Energie blijft het verlaagd tarief voor tuinders bestaan.

Vragen over de tarieven energiebelasting?

We geven graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

bel 088 363 79 00

Energiebelasting tuinbouw

Zelf handelen in energie

Slim inkopen van energie is één van de uitdagingen waar u met uw glastuinbouwbedrijf voor staat. Met ons handelsplatform regelt u het in- en verkopen van uw energie gemakkelijk online.