Tarieven energiebelasting 2020

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u zakelijk gezien eigenlijk voor uw grootverbruik? Hieronder vindt u de tarieven energiebelasting voor 2020.

 

Energiebelasting zakelijk: hoe zit dat eigenlijk?

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn.

Hoe wordt uw energiebelasting voor grootverbruik berekend?

De hoeveelheid energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m3 (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. Energiebelasting is opgebouwd uit staffels. Bij een hoger energieverbruik komt u in een hogere zone. De energiebelastingtarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt. De verbruiken die optellen voor de zonering voor EB en ODE wordt per EAN-code berekend.

Wat is Opslag Duurzame Energie?

De extra heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is in 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Met deze milieubelasting wordt de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) gefinancierd. De Opslag Duurzame Energie op het verbruik van elektriciteit en aardgas is, net als de reguliere energiebelasting, ingedeeld in staffels. Per 1-1-2020 is de Wet Opslag Duurzame Energie de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.

Waar vindt u de tarieven energiebelasting?

Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven. Deze vermelden we jaarlijks op onze website. De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur of jaarafrekening. Op de voorschotfactuur ziet u geen specificatieblok. Wel zorgen we dat we de juiste tarieven verwerken in het voorschotbedrag.

Hieronder vindt u ook de energiebelastingtarieven van de voorgaande jaren:

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven in €/kWh (excl. btw) Tarief Energiebelasting (incl. indexatie) Tarief ODE
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,09770 € 0,0273
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,0273
0 - 10.000 kWh (openbare laadpalen) * € 0,05083 € 0,0000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05083 € 0,0375
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01353 € 0,0205
Zone 4: > 10.000.001 kWh (zakelijk gebruik) € 0,00055 € 0,0004
Zone 4: > 10.000.001 kWh (niet-zakelijk gebruik) € 0,00111 € 0,0004
Heffingskorting per elektriciteits­aansluiting met verblijfsfunctie € 435,68 € 0,0000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt een verlaagd EB-tarief in de periode 2017-2020 in de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh). Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met ODE.

Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) Tarief energiebelasting (incl. indexatie) Tarief ODE
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,33307 € 0,0775
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06444 € 0,0214
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02348 € 0,0212
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01261 € 0,0212
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,16715 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,33307 € 0,0775
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) Tarief energiebelasting
(incl. indexatie)
Tarief ODE*
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,05348 € 0,0124
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02432 € 0,0081
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02348 € 0,0212
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01261 € 0,0212

*Wet Opslag Duurzame Energie is per 1-1-2020 de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.

Vermindering energiebelasting bij aansluiting met verblijfsfunctie

U krijgt vermindering van energiebelasting als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven en wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. In dat geval heeft u een aansluiting met een verblijfsfunctie.

Bekijk het overzicht verblijfsfunctie

Ook interessant voor u?