Tarieven energiebelasting en Wet opslag duurzame energie per 1-1-2023

Hieronder vindt u in één overzicht per zone wat de tarieven voor 2023 zijn voor EB (energiebelasting) en ODE (Wet opslag duurzame energie).

EB-tarieven voor Elektriciteit per 1-1-2023 (excl. btw)

Elektriciteit

Zone Zone grenzen (in kWh) Energiebelasting (in € / kWh) **
1 * 0 t/m 10.000 € 0,12599
2 10.001 t/m 50.000 € 0,10046
3 50.001 t/m 10.000.000 € 0,03942
4 >10.000.000 (zakelijk) € 0,00115
4 >10.000.000 (niet zakelijk) € 0,00175
  Heffingskorting per WOZ-object met verblijfsfunctie € 493,27
  Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast
  Elektriciteit voor exploitant van energieopslagfaciliteiten onbelast
  Elektriciteit voor walstroominstallaties (tarief voor totale geleverde hoeveelheid) *** € 0,00050
  Elektriciteit voor elektriciteits­opwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés, NAVO en ambassades vrijgesteld


* Postcoderoosregeling blijft gelden voor klanten die vóór 1 april 2021 geopteerd hebben voor deze regeling. Maximaal 15 jaar nadat coöperatie/ VvE als aangewezen coöperatie/ VvE is aangemerkt door de belastingdienst. Datum beschikking belastingdienst is leidend.
** In het Belastingplan 2023 heeft de regering voorgesteld om het energiebelastingstelsel te vereenvoudigen door de tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op te nemen in de energiebelasting. Gevolg hiervan is dat alle ODE tarieven voor het jaar 2023 €0,00 zijn. De ODE tarieven voor 2023 worden daarom niet meer getoond. Vanaf 2024 wordt de ODE formeel afgeschaft.
*** Tarief walstroominstallaties met een aansluiting direct op het net is onder het Belastingplan 2021 per KB in werking getreden per 1-10-2021. Per 1-1-2022 (Belastingplan 2022) geldt dit tarief ook voor walstroominstallaties zonder een directe aansluiting op het net, bijvoorbeeld via een directe lijn of aangesloten op een GDS.

Elektriciteit t.b.v. openbare laadpalen*

Zone Zone grenzen (in kWh) Energiebelasting (in € / kWh)*
1 0 t/m 10.000 € 0,05549
2 10.001 t/m 50.000 € 0,05549
3 50.001 t/m 10.000.000 € 0,01478
4 >10.000.000 (zakelijk) € 0,00061
  Heffingskorting per e-aansluiting met een verblijfsfunctie € 493,27


* De overheid introduceert aparte EB-tarieven voor laadpunten omdat in deze tarieven geen ODE is meegenomen. Deze tarieven zijn echter nog onder voorbehoud omdat de overheid hiervoor een goedkeuring moet krijgen van de Europese Commissie. Pas na deze goedkeuring kunnen deze tarieven bij wet via een amendement worden vastgesteld. Het voorstel is om deze tarieven vanaf 2023 voor 2 jaar te laten gelden.

EB-tarieven voor Gas per 1-1-2023 (excl. btw)

Gas

Zone Zone grenzen (in m3) Energiebelasting (in € / m3)
1 0 t/m 170.000 € 0,48980
2 170.001 t/m 1.000.000 € 0,09621
3 1.000.001 t/m 10.000.000 € 0,05109
4 >10.000.000 € 0,03919
  Aardgas t.b.v. blokverwarming (tarief voor totale geleverde volume) € 0,48980
  Aardgas t.b.v. CNG-vulstations (tarief voor totale geleverde volume) € 0,18287
  Aardgas voor doorleveranciers onbelast


* Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés is vrijgesteld van Energiebelasting.

Gas tuinders

Zone Zone grenzen (in m3) Energiebelasting (in € / m3)
1 0 t/m 170.000 € 0,07867
2 170.001 t/m 1.000.000 € 0,03629
3 1.000.001 t/m 10.000.000 € 0,05109
4 >10.000.000 € 0,03919

Ook interessant voor u?