1. Grootzakelijk
  2. Energiebelasting
  3. Verklaringen energiebelasting

Besparen op uw energiebelastingtarief met verklaringen energiebelasting

In bepaalde gevallen komt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor korting op uw energiebelastingtarief. Op deze pagina vindt u de verklaringen waarmee u in aanmerking komt voor korting of vrijstelling. Check of dit ook voor u geldt en vul de verklaring in om direct te besparen.

Korting of vrijstelling op uw energiebelastingtarief

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager energiebelastingtarief of zelfs vrijstelling krijgen. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een gunstiger tarief, dient u dan de verklaring bij ons in. Dan zorgen wij dat we uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken. Er zijn verschillende soorten verklaringen die u hiervoor kunt gebruiken:

Lees eerst de uitleg over het gebruik van onze formulieren:

  1. U klikt op de link van de verklaring behorende bij de regeling waarbij u mogelijk in aanmerking komt voor korting op uw energiebelastingtarief. U komt hiervoor terecht op de website van onze partner Assently.

  2. Vul het formulier volledig in. Vul onderaan het formulier uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer in en klik op 'Nu ondertekenen'. In de pop-up klikt u op 'Bevestigingscode verzenden'. Op het opgegeven nummer ontvangt u via SMS een bevestigingscode zodat u het formulier met de code kunt ondertekenen.

    Onderstaande afbeelding is een voorbeeld:

  3. U ontvangt een kopie van de getekende verklaring per e-mail.

  4. Zodra wij uw verklaring hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Verklaringen energiebelasting elektriciteit

Hieronder vindt u een overzicht van de energiebelastingverklaringen voor elektriciteit. Bekijk of u in aanmerking komt voor korting of vrijstelling.

U kunt mogelijk besparen op energiebelasting als u de gebruiker van een WOZ-object bent met meer dan één elektriciteits- en/ of gasaansluiting.

Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, valt het totale verbruik mogelijk in een lager belastingtarief. Bekijk of uw situatie gunstig is voor energiebelasting cumulatie.

U kunt aanspraak maken op onbelaste doorlevering van elektriciteit wanneer uw organisatie via een 'gesloten distributiesysteem' elektriciteit doorlevert aan derden.

Dit geldt alleen als alle partijen energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Doorlevering Elektriciteit bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

U komt mogelijk in aanmerking voor het tarief zakelijk verbruik, als u met uw bedrijf specifiek voor zakelijke doeleinden meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit per jaar verbruikt.

Als u met uw bedrijf specifiek voor zakelijke doeleinden meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit per jaar verbruikt, komt u mogelijk in aanmerking voor het tarief zakelijk verbruik. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Zakelijk elektriciteitsverbruik bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Uw organisatie kan in aanmerking komen voor vrijstelling van de energiebelasting als u elektriciteit opwekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Uw organisatie kan in aanmerking komen voor vrijstelling van de energiebelasting als u elektriciteit opwekt uit hernieuwbare energiebronnen. U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie elektriciteit afneemt die wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie elektriciteit afneemt die wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés (SBI-codes 24 en 25). U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently):

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Heeft u een walstroominstallatie aan land met een aansluiting die het mogelijk maakt om schepen -niet zijnde particuliere (plezier)vaartuigen- die zijn afgemeerd te voorzien van elektriciteit? Voor elektriciteit die wordt geleverd aan een walstroominstallatie geldt vanaf 1 oktober 2021 een lager energiebelastingtarief.

U kunt aanspraak maken op de lagere belastingtarieven door eenmalig de Verklaring Walstroom installatie bij ons in te dienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Vanaf 1 januari 2022 kunt u aanspraak maken op onbelaste elektriciteit wanneer uw organisatie een energieopslagfaciliteit exploiteert.

U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Energieopslag Elektriciteit bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Deze verklaring is alleen van toepassing op leveringen van elektriciteit aan een organisatorische eenheid die een energieopslagfaciliteit exploiteert. Hiermee wordt voorkomen dat bij elektriciteitsopslag in de keten tweemaal energiebelasting wordt geheven over de levering van elektriciteit.

Verklaringen energiebelasting gas

Hieronder vindt u een overzicht van de energiebelastingverklaringen voor (aard)gas. Bekijk of u in aanmerking komt voor korting of vrijstelling.

Bent u de gebruiker van een WOZ-object met meer dan één gas- en/ of elektriciteitsaansluiting? Misschien kunt u dan besparen op energiebelasting.

Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, valt het totale verbruik mogelijk in een lager belastingtarief. Bekijk of uw situatie gunstig is voor energiebelasting cumulatie.

U kunt aanspraak maken op onbelaste doorlevering van gas wanneer uw organisatie via een 'gesloten distributiesysteem' gas doorlevert aan derden.

Dit geldt alleen als deze partijen energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Doorlevering Gas bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

U komt mogelijk in aanmerking voor verlaagde energiebelastingtarieven voor de tuinbouw.

Voor tuinders zijn er speciale regelingen die kunnen bijdragen aan lagere energiekosten. U komt mogelijk in aanmerking voor verlaagde energiebelastingtarieven voor de tuinbouw. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring voor Tuinders bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Maakt u gebruik van een WKK-installatie, dan kunt in twee gevallen gebruik maken van een lager belastingtarief.

Gebruikt u een WKK-installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%, ofwel uw installatie wekt elektriciteit op met uitsluitend hernieuwbare energiebronnen. U kunt daarvoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Wanneer uw organisatie aardgas afneemt dat niet gebruikt wordt als brandstof, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting

Wanneer uw organisatie aardgas afneemt dat niet gebruikt wordt als brandstof, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting. U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Gebruikt uw organisatie aardgas voor een installatie van blokverwarming voor meer dan één onroerende zaak? Dan betaalt u voor de hele gaslevering het tarief van kleinverbruikers.

Hiermee geeft u aan dat u gas gebruikt voor blokverwarming (collectieve verwarming). U betaalt dan voor de hele gaslevering het energiebelastingtarief van kleinverbruikers. U laat dit eenmalig aan ons weten via de Verklaring Blokverwarming (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van CNG, kunt u in aanmerking komen voor een lager energiebelastingtarief voor het aardgasgebruik van uw CNG-vulstation.

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van CNG, kunt u in aanmerking komen voor een lager energiebelastingtarief voor het aardgasgebruik van uw CNG-vulstation. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring CNG vulstation bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie gas afneemt die wordt gebruikt voor metallurgische procedés

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie gas afneemt die wordt gebruikt voor metallurgische procedés (SBI-codes 24 en 25). U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen:

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Vervaardigt uw bedrijf glas(werk), keramische producten, cement, kalk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton of steenwol? Dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting voor het aardgas dat u gebruikt voor mineralogische procedés.

Vervaardigt uw bedrijf glas(werk), keramische producten, cement, kalk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton of steenwol? Dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting voor het aardgas dat u gebruikt voor mineralogische procedés. U kunt daarvoor de volgende verklaringen  bij ons indienen.

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Wat u nog moet weten

Is voor elke aansluiting een aparte verklaring nodig?

Voor elke aansluiting waarvoor u een energiebelasting­verklaring wilt aanvragen, vult u een apart formulier in. Sommige verklaringen moet u elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering. Komt u in aanmerking voor cumulatie van uw totale verbruik, dan is het voldoende om naast de cumulatieverklaring één energiebelastingverklaring in te dienen voor alle EAN's.

Wat gebeurt er als u geen verklaring opstuurt?
Als wij geen verklaring van u ontvangen, passen wij de reguliere belastingtarieven toe. Dit betekent dat u een hoger belastingtarief betaalt dan eigenlijk nodig is.

Zorg dat u de verklaring op tijd opstuurt

Alleen als u uw verklaring vóór aanvang van levering of vóór 1 januari naar ons opstuurt, kunnen wij de tijdige toepassing van de verlaagde belastingtarieven of de vrijstelling op belasting garanderen. Bij ontvangst van een verklaring gaat het 'nieuwe' energiebelasting­tarief in bij de eerstvolgende factuur. Let op: dit kan niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd.

Bent u een tuinder? Alleen dan is het mogelijk om een verklaring met terugwerkende kracht in te dienen. U kunt hiervoor de Verklaring voor Tuinders gebruiken.

Ook interessant voor u?