1. Grootzakelijk
  2. Energiebelasting
  3. Tarieven energiebelasting

Tarieven energiebelasting 2024

Het kabinet verhoogt vanaf 2024 de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens en bedrijven vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte. Bekijk de nieuwe energiebelasting tarieven voor Elektriciteit en Gas per 1-1-2024.

EB-tarieven voor Elektriciteit per 1-1-2024

Elektriciteit

Zone Zone grenzen (in kWh) Energiebelasting (in € / kWh)***
1* 0 t/m 2.900 € 0,10880
2 2.901 t/m 10.000 € 0,10880
3 10.001 t/m 50.000 € 0,09037
4 50.001 t/m 10.000.000 € 0,03943
5 >10.000.000 (zakelijk) € 0,00188
5 >10.000.000 (niet zakelijk) € 0,00254
  Heffingskorting per WOZ-object met verblijfsfunctie € 521,81
  Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast
  Elektriciteit voor exploitant van energieopslagfaciliteiten onbelast
  Elektriciteit voor walstroominstallaties (tarief voor totale geleverde hoeveelheid) ** € 0,00394
  Elektriciteit voor elektriciteits­opwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés, NAVO en ambassades vrijgesteld


* Voor elektriciteit is per 1-1-2024 een nieuwe eerste tariefschijf geïntroduceerd en loopt respectievelijk van 0 t/m 2.900 kWh. Als gevolg hiervan loopt de nieuwe tweede tariefschijf van 2.901 t/m 10.000 kWh. De overheid heeft besloten om de tarieven in de nieuwe eerste en tweede tariefschijven zowel voor gas als elektriciteit in 2024 gelijk te houden. Voor de volledigheid blijft de lengte van de overige tariefschijven gelijk, maar schuiven wel een zone op. Bijvoorbeeld de oude tariefschijf voor elektriciteit van 10.000 t/m 50.000 kWh is tot 2023 de tweede zone en vanaf 2024 de derde zone. Het aantal tariefschijven voor elektriciteit ten behoeve van laadpunten blijft ongewijzigd.
** Tarief walstroominstallaties met een aansluiting direct op het net is onder het Belastingplan 2021 per KB in werking getreden per 1-10-2021. Per 1-1-2022 (Belastingplan 2022) geldt dit tarief ook voor walstroominstallaties zonder een directe aansluiting op het net, bijvoorbeeld via een directe lijn of aangesloten op een GDS.
*** ODE tarief is vanaf 1-1-2023 inbegrepen in de EB-tarieven.

Elektriciteit t.b.v. openbare laadpalen*

Zone Zone grenzen (in kWh) Energiebelasting (in € / kWh)
1 0 t/m 10.000 € 0,04089
2 10.001 t/m 50.000 € 0,04089
3 50.001 t/m 10.000.000 € 0,01236
4 >10.000.000 (zakelijk) € 0,00127
  Heffingskorting per e-aansluiting met een verblijfsfunctie € 521,81


* Introductie aparte EB-tarieven voor laadpunten per 1-1-2023, omdat over de levering van laadpunten géén ODE is inbegrepen. Deze tarieven worden verlengd met 2 jaar, dus tot 1-1-2025. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met ODE.

EB-tarieven voor Gas per 1-1-2024

Gas

Zone Zone grenzen (in m3) Energiebelasting (in € / m3)
1* 0 t/m 1.000 € 0,58301
2 1.001 t/m 170.000 € 0,58301
3 170.001 t/m 1.000.000 € 0,22378
4 1.000.001 t/m 10.000.000 € 0,12855
5 >10.000.000 € 0,04886
  Aardgas t.b.v. blokverwarming (tarief voor totale geleverde volume) € 0,58301
  Aardgas t.b.v. CNG-vulstations (tarief voor totale geleverde volume) € 0,20097
  Aardgas voor doorleveranciers onbelast


* Voor gas is per 1-1-2024 een nieuwe eerste tariefschijf geïntroduceerd en loopt respectievelijk van 0 t/m 1.000 m3. Als gevolg hiervan loopt de nieuwe tweede tariefschijf van 1.001 t/m 170.000 m3. De overheid heeft besloten om de tarieven in de nieuwe eerste en tweede tariefschijven zowel voor gas als elektriciteit in 2024 gelijk te houden. Voor de volledigheid blijft de lengte van de overige tariefschijven gelijk, maar schuiven wel een zone op. Het aantal tariefschijven voor gas voor tuinbouwdoeleinden blijft ongewijzigd.
** Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés is vrijgesteld van Energiebelasting.

Gas tuinders

Zone Zone grenzen (in m3) Energiebelasting (in € / m3)
1 0 t/m 170.000 € 0,09365
2 170.001 t/m 1.000.000 € 0,08444
3 1.000.001 t/m 10.000.000 € 0,12855
4 >10.000.000 € 0,04886

Vermindering energiebelasting bij aansluiting met verblijfsfunctie

U krijgt vermindering van energiebelasting als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven en wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. In dat geval heeft u een aansluiting met een verblijfsfunctie.

Bekijk het overzicht verblijfsfunctie

Ook interessant voor u?