1. Grootzakelijk
  2. Energiebelasting
  3. Tarieven energiebelasting

Tarieven energiebelasting (EB) en Wet opslag duurzame energie (ODE)

We betalen met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u zakelijk gezien eigenlijk voor uw grootverbruik? Hieronder vindt u in één overzicht per zone wat de meest recente tarieven zijn voor de energiebelasting (EB) en de Wet opslag duurzame energie (ODE).

Tarieven EB en ODE voor Elektriciteit per 1-1-2021 (excl. btw)

Elektriciteit

Zone Ondergrens
(in kWh)
Bovengrens
(in kWh)
Energiebelasting
(eurocent per kWh)
Opslag Duurzame Energie (eurocent
per kWh)
Belasting totaal (eurocent per kWh) Verhoging t.o.v. 2020 (in %)
1 * 0 10.000 9,428 3,000 12,428 -0,6
2 10.001 50.000 5,164 4,110 9,274 5,0
3 50.001 10.000.000 1,375 2,250 3,625 6,5
4 >10.000.000 Zakelijk 0,056 0,040 0,096 1,1
4 >10.000.000 Niet zakelijk 0,113 0,040 0,153 1,3
  Heffingskorting per WOZ-object met verblijfsfunctie 461,62 0,0000 461,62 5,6


* Postcoderoosregeling blijft gelden voor klanten die vóór 1 april 2021 geopteerd hebben voor deze regeling. Maximaal 15 jaar nadat coöperatie/ VvE als aangewezen coöperatie/ VvE is aangemerkt door de belastingdienst. Datum beschikking belastingdienst is leidend.
- Elektriciteit voor doorleveranciers is onbelast
- Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO is vrijgesteld van Energiebelasting en ODE.

Elektriciteit t.b.v. openbare laadpalen

Zone Ondergrens
(in kWh)
Bovengrens
(in kWh)
Energiebelasting
(eurocent per kWh)
Opslag Duurzame Energie (eurocent
per kWh)
Belasting totaal (eurocent per kWh) Verhoging t.o.v. 2020 (in %)
1 0 10.000 5,164 0,0000 5,164 1,6
2 10.001 50.000 5,164 0,0000 5,164 1,6
3 50.001 10.000.000 1,375 0,0000 1,375 1,6
4 >10.000.000 Zakelijk 0,056 0,0000 0,056 1,8
4 >10.000.000 Niet zakelijk 0,113 0,0000 0,113 1,8
  Heffingskorting per WOZ-object met verblijfsfunctie 0,000 0,0000 0,000  

 

Elektriciteit t.b.v. walstroomkasten

Zone Ondergrens
(in kWh)
Bovengrens
(in kWh)
Energiebelasting
(eurocent per kWh)
Opslag Duurzame Energie (eurocent
per kWh)
Belasting totaal (eurocent per kWh) Verhoging t.o.v. 2020 (in %)
1 0 10.000 0,056 0,0000 0,056 --
2 10.001 50.000 0,056 0,0000 0,056 --
3 50.001 10.000.000 0,056 0,0000 0,056 --
4 >10.000.000 Zakelijk 0,056 0,0000 0,056 --
4 >10.000.000 Niet zakelijk 0,056 0,0000 0,056 -
  Heffingskorting per WOZ-object met verblijfsfunctie 0,000 0,0000 0,000  

Tarieven EB en ODE voor Gas per 1-1-2021 (excl. btw)

Gas


Zone Ondergrens
(in m3)
Bovengrens
(in m3)
Energiebelasting (eurocent per m3) Opslag Duurzame Energie (eurocent per m3) Belasting totaal (eurocent per m3) Verhoging t.o.v. 2020 (in %)
1 0 170.000 34,856 8,510 43,366 5,6
2 170.001 1.000.000 6,547 2,350 8,897 3,6
3 1.000.001 10.000.000 2,386 2,320 4,706 5,3
4 >10.000.000   1,281 2,320 3,601 6,5
    Gas t.b.v. blokverwarming 34,856 8,5100 43,366 5,6
    Gas t.b.v. CNG-vulstations 16,982 0,0000 16,982 3,2


- Aardgas voor doorleveranciers is onbelast
- Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés is vrijgesteld van Energiebelasting en ODE.

Gas tuinders

Zone Ondergrens
(in m3)
Bovengrens
(in m3)
Energiebelasting (eurocent per m3) Opslag Duurzame Energie (eurocent per m3) Belasting totaal (eurocent per m3) Verhoging t.o.v. 2020 (in %)
1 0 170.000 5,597 1,370 6,967 5,8
2 170.001 1.000.000 2,471 0,890 3,361 3,7
3 1.000.001 10.000.000 2,386 2,320 4,706 5,3
4 >10.000.000   1,281 2,320 3,601 6,5

Vermindering energiebelasting bij aansluiting met verblijfsfunctie

U krijgt vermindering van energiebelasting als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven en wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. In dat geval heeft u een aansluiting met een verblijfsfunctie.

Bekijk het overzicht verblijfsfunctie
 

Ook interessant voor u?