Tarieven energiebelasting 2020

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2020.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven in €/kWh (excl. btw) Tarief Energiebelasting (incl. indexatie) Tarief ODE
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,09770 € 0,0273
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,0273
0 - 10.000 kWh (openbare laadpalen) * € 0,05083 € 0,0000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05083 € 0,0375
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01353 € 0,0205
Zone 4: > 10.000.001 kWh (zakelijk gebruik) € 0,00055 € 0,0004
Zone 4: > 10.000.001 kWh (niet-zakelijk gebruik) € 0,00111 € 0,0004
Heffingskorting per elektriciteits­aansluiting met verblijfsfunctie € 435,68 € 0,0000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt een verlaagd EB-tarief in de periode 2017-2020 in de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh). Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met ODE.

Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) Tarief energiebelasting (incl. indexatie) Tarief ODE
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,33307 € 0,0775
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06444 € 0,0214
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02348 € 0,0212
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01261 € 0,0212
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,16715 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,33307 € 0,0775
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) Tarief energiebelasting
(incl. indexatie)
Tarief ODE*
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,05348 € 0,0124
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02432 € 0,0081
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02348 € 0,0212
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01261 € 0,0212

*Wet Opslag Duurzame Energie is per 1-1-2020 de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.

Tarieven energiebelasting 2018-2022

Hieronder vindt u ook de energiebelastingtarieven van de laatste jaren: