1. Grootzakelijk
  2. Energiekenners
  3. Business bibliotheek
  4. 5 manieren om de verduurzaming van vastgoed te financieren
5 manieren om de verduurzaming van vastgoed te financieren

5 manieren om de verduurzaming van vastgoed te financieren

Goed nieuws: de verplichting vanuit de overheid om energielabel C te realiseren brengt ook aantrekkelijke fiscale voordelen, relevante subsidies en gunstige regelingen met zich mee. Mogelijkheden te over dus om verbeteringen aan uw vastgoed te subsidiëren en te financieren. Hieronder lichten wij er een aantal toe. Doe er uw voordeel mee.

Financieren van duurzamer vastgoed

1. Subsidie met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

De subsidieregeling SDE+ is bedoeld voor bedrijven die op grote schaal duurzame energie produceren door middel van zonnepanelen, windmolens of biomassacentrales.  Met deze subsidie wordt het verschil tussen de kostprijs van fossiele energie en die van groene energie gecompenseerd.

SDE+ openstellingsrondes 2020

Op 19 december 2019 kondigde minister Wiebes via een Kamerbrief zijn plannen voor de SDE+-voorjaarsronde 2020 aan. De SDE+ voorjaar 2020 is open van 17 maart, 9.00 uur tot 2 april, 17.00 uur en heeft een budget van € 2 miljard.

Fases openstellingsronde voorjaar 2020

De openstellingsronde heeft 3 fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019 om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken plaats te laten vinden.

Openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020 Fasegrens hernieuwbare elektriciteit en/of warmte €/kWh Fasegrens hernieuwbaar gas €/kWh*
Fase 1
17 maart, 9:00 uur tot 23 maart, 17:00 uur
 0,070  0,049
Fase 2
23 maart, 17:00 uur tot 30 maart, 17:00 uur
 0,080  0,056
Fase 3
30 maart, 17:00 uur tot 2 april, 17:00 uur   
 0,130  0,092

*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

...... | Vattenfall Zakelijke Markt

Vraag SDE+ subsidie aan in 3 stappen

Lees alles over de voorwaarden voor de aanvraag en de systematiek van SDE+ in het artikel

Lees het artikel Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

2. Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. Met deze regeling kunt u onder andere 44 procent van de kosten van energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst.

3. Regeling groenprojecten

Met de ‘Regeling groenprojecten’ geeft de overheid fiscaal voordeel aan ondernemers die groen sparen of beleggen, of groene projecten willen financieren. Banken kunnen een lening voor een rentetarief tot wel één procent aanbieden aan een investeerder met een groenproject.

Bij nieuwbouw of renovatie komen de complete bouwkosten in aanmerking voor groenfinanciering en een netto fiscaal subsidievoordeel van 6,75 procent van de totale bouwkosten. Informeer naar de voorwaarden bij uw bank. Zonnepanelen zijn een duurzame investering die zich in een aantal jaar terugverdient. En het mooie is: uw eigen energie is goedkoper dan die van ons.

Bespaar door te verduurzamen

4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De overheid stimuleert duurzaam (ver)bouwen met fiscale subsidies. Gebouwen met een duurzaamheidcertificaat zoals BREEAM en GPR komen hiervoor in aanmerking. Het subsidievoordeel kan oplopen van  3,5 tot 6,75 procent van de totale bouw- of renovatiekosten.

De VAMIL is een andere regeling, maar wordt vaak gecombineerd met de MIA. Beide regelingen maken gebruik van de zogenaamde Milieulijst, waarop alle bedrijfsmiddelen staan aangegeven die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.

5. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Wanneer u gaat investeren in duurzame warmteoplossingen, zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassa- of pelletkachels, kunt u de aanschaf van deze kleinschalige, duurzame warmteopwekking financieren met de ISDE-subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidies?
Als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidies, kunt u die digitaal aanvragen. Dat kan op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zorgen graag dat u profiteert van alle kansen die voor het oprapen liggen.

Ook interessant voor u