Samen naar een Paris Proof gebouwde omgeving

Volgens de Dutch Green Building Council is Paris Proof een gebouwde omgeving, die past binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat het energiegebruik van de gebouwde omgeving met tweederde omlaaggaat en dat er gebouwd wordt binnen het CO2-budget. Wij hebben ons commitment hieraan gegeven en stappen gezet om ons vastgoed te verduurzamen.

Wanneer is een gebouwde omgeving Paris Proof?

Met een Paris Proof gebouwde omgeving worden gebouwen bedoeld die energie-efficiënt zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzame materialen en energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie.

Werkelijke Energie Intensiteit Indicator

Of en in hoeverre een gebouw energie-efficiënt is, wordt bepaald aan de hand van de WEii (Werkelijke Energie Intensiteit Indicator). De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik. Dat is af te lezen op de (hoofd)meters en is gerelateerd aan het gebruiksoppervlak van een gebouw. Op basis van de getalwaarde van WEii worden gebouwen ingedeeld in verschillende klassen (WENG, Paris Proof, Zeer Zuinig, Zuinig, Gemiddeld, Onzuinig, Zeer Onzuinig).

Klasse Paris Proof

De klasse Paris Proof is gebaseerd op de door de Dutch Green Building Council opgestelde doelwaarden voor het realiseren van de 2050-doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. Om erachter te komen of uw gebouw Paris Proof is, kunt u via deze rekentool de WEii voor uw gebouw berekenen. Vervolgens kunt u in dit overzicht de WEii-klassen per type gebouw inzien en dus ook bekijken onder welke WEii-klasse uw gebouw valt.

Paris Proof Commitment

Om onze Paris Proof ambitie hard te maken, hebben wij samen met ruim 120 andere bedrijven het Paris Proof Commitment ondertekend. Hiermee verbinden wij ons aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO2-emissies terug te brengen. 

Bekijk ons commitment

Samen op weg naar Paris Proof

Bekijk de stappen die we zetten om ons vastgoed te verduurzamen (cllick op het plaatje om te downloaden). 

Onze weg naar Paris Proof

Bekijk ook de voorbeelden in ons jaarverslag.

Onze Vastgoed-specialisten staan voor u klaar!

Onze oplossingen voor het verduurzamen van uw vastgoed

Inzicht krijgen in alle maatregelen om energie te besparen, de wet- en regelgeving en alle mogelijke subsidies kan een tijdrovende en ingewikkelde klus zijn. Wij helpen u graag op weg om aan de slag te gaan met het verduurzamen van uw vastgoed.

Energieoplossingen om vastgoed te verduurzamen

Onze beloften aan zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

  • Inzicht op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk.

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering