Tarieven energiebelasting 2017

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2017.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (per 1-1-2017)

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,10130 € 0,0074
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,04901 € 0,0123
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01305 € 0,0033
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00053 € 0,000131
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 308,54000 € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère op het geschakeld net * € 0,00000 € 0,00
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Sinds 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.

Tarieven energiebelasting voor gas (per 1-1-2017)

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,25244 € 0,0159
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06215 € 0,0074
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02265 € 0,0027
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01216 € 0,0013
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,16128 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,25244 € 0,0159
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2017)

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De tarieven gelden per m3

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04054 € 0,0026
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02346 € 0,0025
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02265 € 0,0027
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01216 € 0,0013