Tarieven energiebelasting 2016

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2016.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (per 1-1-2016)

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh 0,10070 0,0056
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh 0,04996 0,0070
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh 0,01331 0,0019
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik 0,00053 0,000084
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie 310,81000 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * 0,00000 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Per 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.

Tarieven energiebelasting voor gas (per 1-1-2016)

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,25168 0,0113
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,06954 0,0042
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) 0,16080 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) 0,25168 0,0113
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2016)

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De tarieven gelden per m3.

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 0,04042 0,0018
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 0,02339 0,0021
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 0,02537 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 0,01212 0,0009