SDE++ subsidie aanvragen in 3 eenvoudige stappen

Het opwekken van duurzame energie is een aantrekkelijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is goed voor het milieu én voor uw energierekening. Heeft u plannen om duurzame energie op te wekken (via zon, wind, water, biomassa of geothermie)? Volg dan deze drie eenvoudige stappen en ontdek of u voor SDE++ subsidie in aanmerking komt.

Van duurzame energieproductie naar CO2-besparing

In 2020 is de SDE++ subsidieregeling verbreed waardoor deze zich niet meer alleen beperkt tot duurzame energieproductie. Er wordt niet meer gekeken naar de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, maar naar de wijze waarop de duurzame energie opgewekt wordt. Hierdoor gaan de verschillende technieken om duurzame energie op te wekken met elkaar concurreren op basis van de vermeden hoeveelheden CO2. Zo wordt bijvoorbeeld een windmolen of zonnepark die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt.

Wilt u gebruik maken van de SDE++ subsidieregeling? Volg dan deze drie eenvoudige stappen en ontdek of u voor de SDE++ subsidie in aanmerking komt.

 1. Check of u voldoet aan de voorwaarden voor SDE++ subsidie

  SDE++ subsidie is er voor zonne-energie installaties vanaf 15 kilowattpiek. (Een kilowattpiek is duizend keer het maximale vermogen dat één zonnepaneel kan leveren bij een standaard­temperatuur.) Ook moet de installatie aangesloten zijn op een grootverbruik­aansluiting (meer dan 3 x 80 Ampère). Door deze voorwaarden is de SDE++ subsidie alleen interessant voor grotere bedrijven.

  Bij de aanvraag van de subsidie is uw installatie nog niet gebouwd. U vraagt eerst de subsidie aan, nadat u de beschikking heeft gekregen kunt u met de installatie beginnen. Wel is het belangrijk dat u de benodigde vergunningen heeft voor de bouw van de installatie. Zonder vergunningen maakt u namelijk geen kans op SDE++ subsidie.

 2. Vraag eHerkenning aan

  Er zijn jaarlijks dus twee openstellingsrondes waarop u uw SDE++ aanvraag kunt indienen. Voor u dit kunt doen, heeft u wel eHerkenning nodig, zodat u uzelf online kunt identificeren bij uw aanvraag. Dit doet u via eHerkenning.nl. De aanvraag voor eHerkenning kost ongeveer vijf werkdagen. Vraag eHerkenning dus op tijd aan, zodat u nog binnen openstellingsronde uw SDE++ subsidie kunt aanvragen.

 3. Vraag online uw SDE++ subsidie aan

  Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, de vergunningen voor de bouw van de installatie en eHerkenning geregeld hebt, kunt u tijdens de openstellingsronde in het voor- of najaar uw SDE++ subsidie aanvragen.

  Op mijn.rvo.nl kunt u de aanvraag regelen. Stuur bij uw aanvraag ook de verkregen vergunningen voor de bouw van de installatie of de aanvraag daarvan mee. Voeg indien nodig ook een haalbaarheidsstudie toe aan uw aanvraag.

Door hoge elektriciteitsprijzen vrijwel geen SDE-subsidie in 2023

Door de hoge energieprijzen is het voorlopige correctiebedrag (de gemiddelde energieprijs van het voorgaande jaar) hoger dan afgelopen jaar. Dit betekent dat de RvO in 2023 weinig tot geen SDE++-subsidie uitkeert. Dit komt omdat de SDE++ rekening houdt met onder meer de opbrengsten uit de door u opgewekte energie. 

De verwachting is dat de energieprijzen de komende tijd hoog blijven. U kunt de gevolgen daarvan voor uw subsidie inschatten door de Kenmerken van de SDE++ nog eens na te lezen.

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik met de SDE++ subsidie

Zonnepanelen zijn aantrekkelijk maar daar is een flinke investering voor nodig. Met SDE++ subsidie verlaagt u een deel van de kosten en is verduurzamen ineens een stuk makkelijker.

In deze whitepaper leest alles over SDE++ en hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

Download de whitepaper

Ook interessant voor het aanvragen van de SDE++ subsidie

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze experts van de Markt Expertise Desk helpen u graag met al uw vragen over de energiemarkt. Zo ook met het verduurzamen van uw bedrijf via zonne-, en windenergie en laadpalen.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering