De SDE++ subsidie. Wat is het en hoe werkt het?

Bedrijven kiezen steeds vaker voor duurzame energie en in toenemende mate voor zonnepanelen. Misschien overweegt u zelf ook zonnepanelen voor uw bedrijf? Met SDE++ subsidie wordt uw investering een stuk aantrekkelijker. U verlaagt hiermee de kosten en dan is verduurzamen ineens een stuk eenvoudiger. We leggen u graag uit wat de regeling is en hoe deze werkt. 

Wat is de SDE++ subsidie?

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) draagt hieraan bij. Met deze subsidie stimuleert de overheid bedrijven en non-profitorganisaties om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Exploitatiesubsidie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de marktprijs en de werkelijke hoeveelheid hernieuwbare energie die u opwekt of de werkelijke hoeveelheid COdie u minder uitstoot door het gebruik van uw installatie.

Vijf hoofdcategorieën

U ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarbinnen u aanvraagt. Er zijn vijf hoofdcategorieën:

 1. Hernieuwbare elektriciteit
 2. Hernieuwbaar gas
 3. Hernieuwbare warmte
 4. CO2-arme warmte
 5. CO2-arme productie

Hieronder vallen verschillende technieken. Zo kunt u bijvoorbeeld onder hernieuwbare elektriciteit aanvragen voor zonnepanelen, of onder CO2-arme warmte voor een elektrische boiler, of onder CO2-arme productie voor CO2-afvang en -gebruik. Kijk voor meer informatie over de hoofdcategorieën, technieken en subcategorieën op de pagina SDE++ aanvragen.

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

Duurzame energie opwekken is kostbaar. Met de SDE++ subsidie vergoedt de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, oftewel uw opbrengsten. De subsidie geldt voor de hoeveelheid opgewekte energie gedurende meerdere jaren.

Hoogte subsidie vs energieprijs

Hoe hoog de subsidie voor u uitvalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de energieprijs. De marktwaarde van de energieprijs wordt jaarlijks vooraf vastgesteld. Hoe hoger de energieprijs, hoe minder subsidie u krijgt. U krijgt dan meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u juist meer subsidie en minder van uw energieafnemer.

Uitleg hoge en lage energieprijs

Openstellingsrondes en fases

Verder speelt het moment dat u de subsidie aanvraagt en voor welk bedrag ook mee. Jaarlijks kunt u zich inschrijven op één of meerdere openstellingsrondes. Die rondes zijn weer ingedeeld in fases met elk een maximumfasebedrag. Hoe later u in de ronde een aanvraag doet, hoe hoger het bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen tot een maximum.

Aanvraagronde 2024

Openstelling SDE++ 2024 start in september

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2024 zal van 10 september tot en met 10 oktober zijn opengesteld voor aanvragen. Elke aanvraagronde bestaat uit 5 fases.

Fase Fasegrens subsidie-intensiteit
(€/ton CO2)
1

90

2

180

3

240

4

300

5

400

 

Verschillen aanvraagronde 2024 t.o.v. 2023:

 • In de aanvraagronde van 2024 is er € 11,5 miljard beschikbaar voor energie-opwek en CO2-vermindering door bedrijven. Dat is € 3,5 miljard meer dan in 2023.
 • In de aanvraagronde van 2024 zijn er enkele technieken bijgekomen waarvoor ondernemers subsidie kunnen aanvragen. Dat zijn bijvoorbeeld:
  • zonnepanelen waarvoor een kleine dakaanpassing nodig is;
  • een aparte categorie voor warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater (aquathermie);
  • een nieuwe categorie warmtepomp voor de glastuinbouw;
  • nieuwe categorieën voor elektrificatie van de industrie.
 • Projecten met zonnepanelen en windmolens op land krijgen vanaf 2024 minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert.

Wat zijn de voordelen van de SDE++ subsidie?

Wanneer u de SDE++ subsidie voor zonnepanelen toegewezen krijgt, levert u dat extra voordelen op:

 • u ontvangt maximaal 12,5 eurocent per kWh zonne-energie
 • u bespaart op uw energierekening (dagstroom),
 • u verkoopt de elektriciteit die niet wordt verbruikt (dagstroom) aan uw energiebedrijf.

Subsidie aanvragen?

Wilt u subsidie aanvragen vanuit de SDE++? Op deze pagina van de RVO leest u aan welke algemene voorwaarden u moet voldoen.

Lees meer over de SDE++ subsidie

Samen op weg naar fossielvrij leven

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u graag met al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, e-mobility, zonne-energie, windenergie en warmte. Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel.

groepsfoto-med-vattenfall-laag.jpg

Onze beloften aan zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering