Stormachtig weer is nog geen slecht weer

Ontdek hoe we nu op grote schaal duurzame energie opwekken, voor een fossielvrij leven straks. 

Windenergie: essentieel voor de energietransitie

Wij hebben een duidelijk doel, binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk maken. Om dit te bereiken, moeten we zorgen dat we veel meer energie uit onze duurzame bronnen halen. Windenergie speelt een cruciale rol als we de ambitieuze nationale en Europese klimaatdoelstellingen willen halen. In september 2021 besloten we onze eigen uitstootdoelstelling nog verder aan te scherpen. Zo dragen we bij om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 graden Celsius te houden. De ambitie is dat we tegen 2030 vier keer zoveel wind- en zonne-energie produceren als nu.

Think Beyond - Windenergie

Nu al levert windenergie 16% van de elektriciteit in Europa, met een capaciteit van 180 GW. Om tegemoet te komen aan de snelgroeiende vraag wil de Europese Unie dit vermogen tegen 2030 verdrievoudigen. Met internationaal 50 operationele windparken dragen we sterk bij aan deze groei. Een mooi voorbeeld is het offshore windpark Kriegers Flak, het grootste in Scandinavië. Kriegers Flak werd in 2021 geopend en zal de Deense windenergieproductie met 16% verhogen. Dit park heeft een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van zo’n 600.000 huishoudens.

Een ander voorbeeld is ons grootste onshore windpark in Zweden, Blakliden Fäbodberget, dat in 2022 in gebruik is genomen. De 84 windturbines van het park zullen meer dan een miljard kilowattuur elektriciteit per jaar opwekken, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 220.000 huishoudens.

Samenwerken brengt ons verder

Om ons doel van fossielvrij leven binnen één generatie te bereiken, werken we ook samen met een breed scala aan partners en grote industriële klanten. Eén van deze samenwerkingsverbanden heeft geleid tot het windpark Hollandse Kust Zuid. We ontwikkelen dit bijzondere windpark met onze partner BASF. Het zal in 2023 het grootste, subsidievrije offshore windpark zijn ter wereld.

Hollandse Kust Zuid

Windparken op zee – de motor van fossielvrije waterstof

Het is onze visie dat offshore wind-naar-waterstof een sleutelpositie heeft op weg naar een fossielvrije toekomst. Om de CO2 uitstoot van energie-intensieve sectoren zoals de staalindustrie, chemie en luchtvaart te verlagen, hebben we veel fossielvrije waterstof nodig. Daarom onderzoeken we nu een baanbrekende technologie waarmee onze grote offshore windparken fossielvrij waterstof kunnen maken. Het ziet er veelbelovend uit, we zijn ervan overtuigd dat we dit rond 2030 tegen concurrerende prijzen kunnen produceren.

Offshore windparken draaien veel uren achter elkaar op vol vermogen. Daarom zijn juist deze parken erg geschikt om grote hoeveelheden fossielvrije waterstof te produceren voor de industrie.

Windenergie

Wind is een bron met een lange adem

Windenergie is niet alleen een van de goedkoopste vormen van nieuwe energieopwekking, maar heeft ook een erg lage CO2-voetafdruk. Een modern windpark draait zo’n 25 jaar en heeft z’n eigen CO2-voetafdruk (van bouw, transport en plaatsing) al na een jaar gecompenseerd.

Onze focus ligt op het verminderen van verdere milieu-impact. Daarom hebben we ook forse doelstellingen geformuleerd over de windturbines aan het eind van hun levensduur, tegen 2030 willen we 100% van de turbinebladen recyclen.

windmolen recycle ambitie Vattenfall

Drijvende windparken – de volgende grote innovatie

Drijvende windparken vormen onze volgende grote ontwikkeling. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat zo’n park uit windturbines waarvan de funderingen niet vastzitten aan de zeebodem. Op dit moment verkennen we in Schotland de innovatieve technologie waarmee we ook in diepe wateren duurzame elektriciteit op kunnen wekken.

Ook interessant