1. Over Vattenfall
  2. Schulden voorkomen

Samen schulden voorkomen

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben moeite met het betalen van de vaste lasten, waaronder de energierekening. Wij willen voorkomen dat betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Dat doen we via ons eigen incassoproces, maar ook door samen te werken met andere partijen.

Voorkomen van financiële problemen

Ons betaalproces is gericht op het voorkomen van betalingsachterstanden. Uitgangspunten zijn de tien regels uit het Ethisch Manifest, die tot doel hebben klanten met betalingsachterstanden te helpen en te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan.

We bieden onze klanten onder andere de volgende mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen:

Samenwerken met andere organisaties en instellingen

Wij geloven dat een gezamenlijke aanpak van groot belang is om problematische schulden te voorkomen. Daarom werken we samen met andere partijen, zoals:

  • Het Bedrijvennetwerk Schuldeiserscoalitie
  • Bewindvoerders via Vattenfall Verlicht
  • Gemeenten andere vaste lastenpartijen (woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, en waterbedrijven) op het gebied van ‘Vroegsignalering’.

Samenwerken met gemeenten

Energieleveranciers, zorgverzekeraars en woningcorporaties vormen in de huidige economie samen ‘de top drie van schuldeisers’. Het tijdig signaleren van schulden bij klanten kan helpen om financiële problemen binnen de perken te houden.

In verschillende gemeentes, waaronder Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Zwolle en Rotterdam werken we samen met wooncorporaties, zorgverzekeraars en waterbedrijven in pilotprojecten om mensen met probleemschulden vroeg in kaart te brengen. Hiervoor leveren we, binnen de kaders van de privacywet- en regelgeving, gegevens aan gemeenten van mensen die in financiële problemen dreigen te raken. De gemeente biedt dan vervolgens proactief hulp op maat.

De interesse in ‘vroegsignaleringsprojecten’ neemt toe en daarmee ook de vraag naar een centrale aanpak. Een belangrijke voorwaarde voor de centrale aanpak is het opzetten van een landelijk digitaal platform. Hier kunnen schuldeisers hun gegevens eenvoudiger aanleveren en gemeenten de gegevens inzien. 

Vroegsignalering schulden

Gezamenlijk en voortijdig voorkomen van problematische schulden in Nederland.

Blauwdruk Convenant Vroegsignalering