CO2-roadmap naar netto nul uitstoot in 2040

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Wereldwijd worden grote inspanningen gedaan om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, wat bereikt kan worden als de CO2-uitstoot tussen 2030 en 2050 nul bedraagt. Om fossielvrij te kunnen leven binnen één generatie wil Vattenfall de CO2-uitstoot voor de gehele energieketen verlagen. We werken nauw samen met klanten, partners, (lokale) overheden en steden om dit te bereiken.

Het doel is netto nul uitstoot in 2040 voor onze eigen activiteiten, voor onze leveranciers en voor onze klanten. We zetten ons in om onze uitstoot te verminderen in overeenstemming met de doelstelling van 1,5 °C en zijn in september 2021 gecertificeerd door het 'Science Based Targets initiative’. We noemen dit onze CO2-roadmap.

Onze weg naar een CO2-vrije samenleving

Intensiteit CO2 -uitstoot

CO2-intensiteit

CO₂-intensiteit: Gram CO₂-equivalenten per kilowattuur (gCO₂e/kWh)*

CO2-roadmap

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Er worden stevige inspanningen gedaan om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Om dit doel te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen per 2030 met de helft teruggebracht zijn, en in de tweede helft van de eeuw netto nul zijn.

Vattenfall zet zich in om het 1,5-gradentraject van het ‘Science Based Targets initiative’ te volgen. De grafiek toont een prognose van hoe we de uitstoot-intensiteit in de tijd zullen verminderen in lijn met het 1,5-gradentraject. Vanaf ons basisjaar 2017 hebben we onze uitstoot-intensiteit per 2025 met 43% en per 2030 met 77% verminderd. Per 2040 zullen we in onze volledige waardeketen netto nul bereiken.

*CO2-intensiteit in de context van elektriciteits- en warmteproductie beschrijft hoeveel koolstofdioxide (CO2) wordt uitgestoten bij de productie van één kilowattuur elektriciteit of warmte.

Vattenfall verlaagt eigen CO2-uitstoot

Fossiele brandstoffen zijn geen langetermijnoptie voor een klimaatneutrale maatschappij. Bruinkool en steenkool passen daarom niet langer in Vattenfalls strategie. Door de bruinkoolactiviteiten te verkopen heeft Vattenfall haar CO2-uitstoot in 2017 van 84 miljoen ton naar 23 miljoen ton per jaar verlaagd. Deze cijfers zijn in 2019 verder gedaald naar circa 19 miljoen ton met de verkoop van de warmteactiviteiten in Hamburg, de buitenbedrijfstelling van Hemweg-8 in Nederland en Reuter C in Berlijn. Vattenfall heeft besloten om kolen in Duitsland per 2030 volledig uit te faseren in haar portfolio warmte. In Nederland is dit al 2020 gebeurd. Er zal een verdere verlaging van de uitstoot worden gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat de steenkoolgestookte centrale Moorburg is gesloten. 

In Scandinavië hebben Vattenfalls activiteiten nu al lage emissies, omdat zo goed als de hele elektriciteitsopwekking is gebaseerd op duurzame waterkracht en nucleaire productie met lage emissies. In 2025 wil Vattenfall in Scandinavië volledig klimaatneutraal zijn, inclusief onze warmteactiviteiten.

In september 2021 zijn Vattenfalls nieuwe emissiereductiedoelstellingen voor 2030 goedgekeurd door het ‘Science Based Targets initiative’ (SBTi), wat een externe bevestiging is dat deze in lijn liggen met de vereisten die volgens de klimaatwetenschap nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Verlagen CO2-uitstoot leveranciers

Onze strategie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken, betreft de volledige waardeketen. Dit houdt in dat we ons niet alleen doelgericht moeten inspannen om onze eigen voetafdruk te verkleinen, maar ook die van onze leveranciers en klanten. Als belangrijke stap in de richting van een fossielvrije toekomst heeft Vattenfall een reductiedoelstelling van 50% tot 2030 vastgesteld voor de uitstoot door de toeleveringsketen van goederen en diensten, voor alle leveranciersniveaus. We werken toe naar het doel via gesprekken met leveranciers en door klimaatslimme beslissingen te nemen bij inkoop. Zo nemen we klimaatstatistieken en gunningscriteria op in geselecteerde aanbestedingen, onderzoeken we alternatieve oplossingen met een kleinere voetafdruk en optimaliseren we ons gebruik van hulpbronnen. Verder dringen we aan op elektrificatie van productieprocessen om de uitstoot van onze eigen toeleveringsketen te verminderen en om de samenleving verder CO2-vrij te maken.

Bekijk onze Supply Chain Initiatives (in het Engels)

Om deze uitstoot te verlagen:

 • Richten we ons op strategische leveranciers
 • Vragen we informatie op over klimaatbeheer 
 • Kijken we naar reductiemogelijkheden bij nieuwe contracten  
 • Ondersteunen we gezamenlijke initiatieven om uitstoot te verlagen 
 • Stellen we duidelijke eisen aan leveranciers en aannemers om hun milieu-impact te verlagen
 • Stellen we doelen om de CO2-voetafdruk van leveranciers te verkleinen

We helpen onze klanten met slimme energieoplossingen om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.

Verlagen CO2-uitstoot klanten

Vattenfalls klanten die fossiel gas afnemen, zijn ook verantwoordelijk voor een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. De warmtetransitie in onze continentale markten is een van onze belangrijkste strategische aandachtsgebieden. We zetten ons in om het voor klanten gemakkelijk en betaalbaar te maken om klimaatslimmere leefgewoonten aan te nemen.

Dit betekent dat we ons portfolio van gedecentraliseerde energieoplossingen zoals warmtepompen, zonnepanelen en batterijen continu verder ontwikkelen. We maken het voor klanten gemakkelijker om weloverwogen, economisch voordelige en klimaatslimme beslissingen te nemen voor hun verwarmingsbehoeften, zodat ze binnen één generatie zonder fossiele brandstoffen kunnen leven.

Het plan van Vattenfall om de scope 3-uitstoot, dus de uitstoot door onze klanten, per 2030 te verminderen is ook goedgekeurd door het ‘Science Based Targets initiative’ (SBTi). Daarmee zijn we in lijn met wat volgens de klimaatwetenschap nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius. We streven ernaar met onze portfolio netto nul zijn in 2040, en fossielvrij in 2045.

slimme energie-oplossingen voor thuis

Vattenfall helpt klanten klimaatdoelen te bereiken

Om onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen, heeft Vattenfall haar product- en dienstenaanbod flink uitgebreid. De mogelijkheden voor klanten om zelf stroom op te wekken maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Enkele voorbeelden:

 • CO2-arme warmte en elektriciteit 
 • Laadoplossingen voor elektrische voertuigen
 • Zonnepanelen, warmtepompen en slimme thermostaten  
 • Transparantie over de ecologische voetafdruk van onze producten  
 • Samenwerken met industrieën om via elektrificatie hun CO2-uitstoot te verlagen

Elektrificatie kan in Zweden 9 miljoen ton CO2 per jaar te besparen in de staal-, cement- en raffinaderij-sector. Ook is er het potentieel om duurzame brandstoffen in raffinaderijen te produceren, waarmee in de transportsector zes miljoen ton CO2 op jaarbasis bespaard kan worden. De elektrificatie van de transportsector ondersteunen we door voorop te lopen in de ontwikkeling van een efficiënte oplaadinfrastructuur. Deze stappen zijn essentieel om fossiele brandstoffen uit te faseren en de nationale doelen voor CO2-reducties in al onze markten te realiseren.

De combinatie van duurzame warmte en warmteopslag biedt kansen voor flexibele warmte- en energieopwekking met een lage CO2-uitstoot. Samen met de steden Amsterdam, Berlijn, Hamburg en Uppsala werken we aan klimaatneutraliteit en bieden we tegelijkertijd waar onze klanten behoefte aan hebben: betaalbare elektriciteit en warmte.