1. Home
  2. Over Vattenfall
  3. We beginnen bij onszelf

We beginnen bij onszelf

Omdat we zelf en met onze partners energie produceren, kunnen we daarmee het verschil maken. Zo hebben we onze CO2-uitstoot in 2019 met vier miljoen ton verminderd door twee kolencentrales te sluiten. Ook investeren we flink in het opwekken van groene stroom uit zon en wind.

We beginnen bij onszelf

Omdat we zelf en met onze partners energie produceren, kunnen we daarmee het verschil maken. Zo hebben we onze CO2-uitstoot in 2019 met maar liefst 4 miljoen ton verminderd door twee centrales te sluiten: een in Duitsland en een in Nederland. In Scandinavië ligt onze uitstoot al langer laag. Daar wekken we stroom op in kerncentrales en met waterkracht. Bekijk onze roadmap

Ook investeren we flink in het opwekken van groene stroom uit zon en wind. In vijf landen hebben we nu zo’n 50 windparken op land en in zee. Daardoor zijn we één van de grootste opwekkers en investeerders in windstroom.

 

Straks hebben onze klanten thuis allemaal groene stroom uit Nederland

Er is nog veel meer groene stroom nodig. In 2021 wekten alle energieproducenten samen 33% van alle Nederlandse stroom fossielvrij op. Dus gaan we door. Zo geven we de komende jaren miljarden euro's uit aan de opwek van zon- en windstroom. En werken we aan 100% groene stroom uit Nederland, voor ál onze klanten thuis en in het MKB. Voor die momenten dat we nog niet volledig op groene stroom kunnen draaien, hebben we nog gascentrales die ervoor zorgen dat er altijd voldoende stroom en warmte is. Deze staan in Diemen en Velsen.

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

In huis merk je geen verschil tussen groene of grijze stroom. Je apparaten doen het gewoon op dezelfde manier. Je hoeft niets aan te passen. Het verschil zit in de herkomst van de stroom. 

  • Groene stroom wordt volledig opgewekt uit duurzame energiebronnen. Zoals wind, water en zon. Onze groene stroom wordt 100% opgewekt uit wind, water en zon uit eigen land. Dit is ons product Groen uit Nederland. 
  • Echt grijze stroom wordt alleen opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Bij verbranding daarvan komen gassen vrij, zoals CO2. Door die CO2-uitstoot is grijze stroom niet duurzaam. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Daarom werken we vastberaden door aan andere oplossingen
  • Onze standaard stroom wordt steeds duurzamer opgewekt. In 2021 is zelfs meer dan 70% van onze stroom opgewekt uit duurzame bronnen. 

Het stroometiket: hier zie je waar je stroom vandaan komt

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2021 is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall NL Consumenten & MKB wordt een steeds groter deel van de stroom duurzaam opgewekt, uit zon, wind en water. In 2021 zitten we al boven de 70%. Ons product Groen uit Nederland wordt 100% opgewekt uit duurzame energiebronnen. Bekijk ons stroometiket

Hier zijn we mee bezig

We breiden de hoeveelheid Nederlandse windenergie flink uit

Op dit moment bouwen we Hollandse Kust Zuid, één van de grootste windparken ter wereld. Dat doen we zonder subsidie. We bouwen het op zee, voor de Nederlandse kust. In 2023 levert dit windpark per jaar een hoeveelheid fossielvrije stroom die vergelijkbaar is met het verbruik van 2 miljoen huishoudens. De komende tijd zullen we vooral bouwen, veel bouwen. In een flink tempo.

Windpark Vattenfall Hollandse Kust Zuid

We ontwikkelen nieuwe, fossielvrije warmtebronnen

Iedereen weet dat we moeten stoppen met aardgas. Dat is een flinke operatie. Aardgas was hier de standaard: onze cv-ketels draaien op aardgas en er liggen gasleidingen door het hele land. Dus werken we nu hard aan andere manieren om je huis te verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan warm water dat we uit zonnecollectoren halen, of aan geothermie: dat is warmte uit de bodem. Maar ook waterstof en restwarmte van datacenters zijn mooie, milieuvriendelijke bronnen die gas kunnen vervangen. Tegelijk bedenken we manieren om deze nieuwe warmte bij je thuis te krijgen. Samen met gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders zorgen we voor aardgasvrije en klimaatneutrale wijken.

Groen gas is een fossielvrij alternatief voor aardgas. Gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals koeienmest, slib en gft-afval. En je haalt het zó in huis: er zijn geen aanpassingen nodig. Je kookt en verwarmt met groen gas gewoon zoals je gewend bent. Kies zelf hoe groen je 't wilt hebben: een tikkeltje groen met MixGroen Gas of helemaal groen met PuurGroen Gas.

We leveren milieuvriendelijke warmte uit de buurt

We leveren in veel gebieden al stadswarmte. Dat doen we via onze warmtenetten. Als je aangesloten bent op stadswarmte, wek je namelijk niet langer zelf je warmte in je huis op met een gasgestookte cv-ketel. Je warmte komt dan uit een bron bij jou in de buurt. Zoals bijvoorbeeld een afvalcentrale die warmte over heeft.

Die warmte leiden we via ons warmtenet je huis in. Zo verwarmen is beter voor het milieu. Want je stoot gemiddeld maar liefst 63% minder CO2 uit dan wanneer je je huis verwarmt met aardgas.

Stadsverwarming

Samen grote stappen maken

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de 14% fossielvrije energie die we nu opwekken, in 2030 te laten groeien tot 70%. Dit doel vraagt enorme investeringen en zulke stappen moet je dus samen zetten. Onze ambitie sluit dan ook naadloos aan bij de duurzame doelstellingen van onze regering. Zo zorgen we samen met andere organisaties en de overheid voor de kennis, de financiële middelen, de juiste vergunningen en het draagvlak.

Meer over onze ambitie