1. Over Vattenfall
  2. We beginnen bij onszelf

We beginnen bij onszelf

Als internationaal opererend energiebedrijf voelen we de urgentie om onze CO2-uitstoot flink terug te dringen. We vertellen je graag hoe we dat doen.

We beginnen bij onszelf

Omdat we zelf en met onze partners energie produceren in meerdere Europese landen, kunnen we daarmee verschil maken. Zo hebben we onze CO2-uitstoot in 2019 met maar liefst 4 miljoen ton verminderd door twee centrales te sluiten: een in Duitsland en een in Nederland. In Scandinavië ligt onze uitstoot al langer laag. Daar wekken we stroom op in kerncentrales en met waterkracht. Bekijk onze roadmap

Ook investeren we in het opwekken van groene stroom uit zon en wind. In vijf landen hebben we nu zo’n 35 eigen windparken op land en in zee. In Nederland zijn we hiermee één van de grootste opwekkers en investeerders in windstroom bleek in 2022 uit onderzoek.

Onze klanten thuis en in het mkb ontvangen nu allemaal groene stroom uit Nederland

Voldoende groene stroom in Nederland leveren aan zo’n 2 miljoen klanten is een hele uitdaging. Zeker als je bedenkt dat in 2022, 40% van de totale elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen kwam (bron: CBS). En een deel daarvan in het buitenland werd opgewekt.

In 2022 heeft Vattenfall haar servicebelofte waargemaakt en aan alle particuliere en klein zakelijke klanten 100% groene stroom geleverd. Deze groene stroom is volledig opgewekt in Nederland. Bekijk ons stroometiket

Het is belangrijk dat het aanbod van duurzaam opgewekte stroom in Nederland groeit. Zo hoeven we in ons land steeds minder gebruik te maken van fossiele grondstoffen om stroom te produceren. En zijn we minder afhankelijk van het buitenland voor onze eigen stroomvoorziening. Vattenfall levert een bijdrage aan dit aanbod.

Zo geven we de komende jaren miljarden euro's uit aan investeringen in de opwek van zon- en windstroom.

Hoe al onze stroom wordt opgewekt

Het stroometiket

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2022 is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall NL Consumenten & MKB is 100% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Stroometiket 2022

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

In huis merk je geen verschil tussen groene of grijze stroom. Je apparaten doen het gewoon op dezelfde manier. Je hoeft niets aan te passen. Het verschil zit in de herkomst van de stroom.

  • Groene stroom wordt volledig opgewekt uit duurzame energiebronnen. Zoals wind, water en zon. De stroom die we leveren aan klanten thuis en in het mkb is in ieder geval in 2022 100% opgewekt uit wind en zon uit eigen land. In ons stroometiket kan je precies zien hoe al onze stroom wordt opgewekt.
  • Grijze stroom is alle stroom die uit niet-hernieuwbare bronnen wordt opgewekt, zoals de fossiele brandstoffen gas, aardolie, kolen en kernenergie. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen gassen vrij, zoals CO2. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Daarom werken we vastberaden door aan andere oplossingen.

Hier zijn we mee bezig

Meer Nederlandse windenergie

Windpark Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije windpark op zee, levert vanaf de oplevering jaarlijks een hoeveelheid fossielvrije stroom die vergelijkbaar is met het verbruik van ongeveer 1,5 miljoen huishoudens.

Windpark Vattenfall Hollandse Kust Zuid

We ontwikkelen nieuwe, fossielvrije warmtebronnen

Iedereen weet dat we moeten stoppen met aardgas. Maar het is een flinke uitdaging. Aardgas was hier de standaard: onze cv-ketels draaien op aardgas en er liggen gasleidingen door het hele land. Dus werken we nu hard aan andere manieren om je huis te verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp.

We werken ook aan groen gas. Dat is een fossielvrij alternatief voor aardgas. Gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals mest, slib en gft-afval. En je haalt het zó in huis: er zijn geen aanpassingen nodig.

We leveren warmte uit de buurt

We leveren in veel gebieden al stadswarmte. Dat doen we via onze warmtenetten. Als je aangesloten bent op stadswarmte, wek je namelijk niet langer zelf je warmte in je huis op met een gasgestookte cv-ketel. Je warmte komt dan uit een bron bij jou in de buurt. Zoals bijvoorbeeld een afvalcentrale. Die warmte leiden we via ons warmtenet je huis in. Zo verwarmen is beter voor het milieu. Je stoot nu al een stuk minder CO2 uit dan wanneer je je huis verwarmt met aardgas. In al onze warmtenetten willen we in 2040 volledig fossielvrije warmte leveren.

Samen grote stappen maken

In het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Dit doel vraagt enorme investeringen en zulke stappen moet je dus samen zetten. Onze ambitie sluit dan ook naadloos aan bij de duurzame doelstellingen van onze regering.

Meer over onze ambitie