Energieduel: Westlandpeppers versus Boekestijn Eggplants

Maak kennis met Dolf en Peter Boekestijn. Twee telers in het Westland met dezelfde achternaam (géén familie!) die beiden actief werken aan het verduurzamen van hun bedrijf. Maar verschillen zijn er ook genoeg. De een zet in op zonnepanelen, de ander wil op termijn werken met rest-/aardwarmte. Wie wint het energieduel?

Westlandpeppers versus Boekestijn Eggplants in cijfers

  Dolf Boekestijn, Westlandpeppers Peter Boekestijn, Boekestijn Eggplants
Bedrijfsoppervlakte 9 hectare 4,35 hectare
Jaarlijks stroomverbruik 850.000 kWh (incl. locatie Maasdijk) 289.000 kWh
Jaarlijks stroomverbruik per m2 oppervlak 9,7 kWh/m2 6.63 kWh/m2
Jaarlijks gasverbruik 2.213.000 m3 1.524.500 m3
Jaarlijks gasverbruik per m2 oppervlak 26 m3/m2 35 m3/m2
Aandeel/ % duurzame energie 130.000 kWh via zonnepanelen 100% duurzame elektriciteit

Vraag 1: Op welke manier zijn jullie bezig met energie besparen?

Dolf Boekestijn, Westlandpeppers

'Heel belangrijk. Het wordt steeds belangrijker voor onze klanten en de supermarkten waar wij aan verkopen. Daarom streven we ook naar het behalen van het Milieukeur. Achterblijven op het gebied van duurzaam werken is niet slim. Sterker nog, als we op dit gebied stil blijven staan, blijft het hele bedrijf stilstaan.'

"Als we op het gebied van duurzaamheid stil blijven staan, blijft het hele bedrijf stilstaan."

Dolf Boekestijn, CEO van Westlandpeppers

Peter Boekestijn, Boekestijn Eggplants

"Ik ben echt wel een natuurmens. De kwekerij staat aan de rand van recreatiegebied het Kraaiennest, een mooi natuurgebied. De locatie aan de Laan van Koop huren we. In overleg met de verhuurder bekijken we welke investeringen het bedrijf ten goede komen. Als ik zaken kan verbeteren die milieuwinst opleveren, zal ik het niet laten. De ontwikkelingen op het gebied van Het Nieuwe Telen houd ik nauwlettend in de gaten en ik verminder mijn gas- en elektriciteitsverbruik waar mogelijk.

Aan de andere kant mag het niet ten koste gaan van de efficiëntie van het gebruik van energie. Ik kan best een kuub gas besparen, maar als we daardoor in totaliteit minder aubergines per kuub gas produceren schiet niemand er iets mee op."

"Als ik zaken kan verbeteren die milieuwinst opleveren, zal ik het niet laten."

Peter Boekestijn, CEO van Boekestijn Eggplants

Vraag 2: Wat is de belangrijkste reden om op energie te besparen?

Dolf Boekestijn

Dolf Boekestijn

'Dat gaat hand in hand. Door goed na te denken over energiebesparende maatregelen besparen we op de energiekosten, maar het levert ons uiteindelijk ook meer klanten op. We vinden het daarom wel belangrijk om tastbare en begrijpelijke dingen te doen.

Zo kiezen we ervoor om in de winter in Spanje te telen. Doordat de temperatuur daar een stukje hoger ligt, is dat veel energiezuiniger dan de kassen hier verwarmen. Dat weegt ruimschoots op tegen de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door de vrachtwagen die de pepers naar Nederland brengt!’

Peter Boekestijn

Peter Boekestijn

'Ik kies niet. Kosten en milieu moeten in balans zijn en gaan hand in hand. Er moet simpelweg eerst geld verdiend worden voordat je kan investeren in verduurzamende maatregelen. Uiteindelijk moet die investering wel betaald worden. Voorheen had ik een WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling), maar door een grote brand was die niet meer bruikbaar. Omdat het rendement van WKK de laatste tijd onder druk staat, heb ik besloten om voorlopig weer gebruik te maken van de ketel. Via Vattenfall neem ik groene stroom af. Ik heb persoonlijk liever dat Vattenfall grote groene projecten opzet op plaatsen waar dat verantwoord is. Met andere woorden: ik laat het liever aan specialisten over.’

Vraag 3: Wat is jullie toekomstideaal?

Dolf Boekestijn

"Wij werken gestaag door aan het verduurzamen van ons bedrijf. Er liggen al zonnepanelen op het dak van de pakloods en volgend voorjaar komt daar nog een deel bij. Daarna kijken we of het zinvol is om ook op de schaduwkant van het dak zonnepanelen te plaatsen. We telen al vijftien jaar op afbreekbaar kokossubstraat en we onderzoeken nu of we het touw dat we gebruiken bij de teelt ook kunnen vervangen door een afbreekbaar alternatief. Hennep bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor ons verpakkingsmateriaal. Dat loopt al een tijdje, want we willen wachten op de beste optie. Hopelijk ontvangen we binnenkort ook het keurmerk van Milieukeur."

Peter Boekestijn

"‘Mijn buurman heeft een bron voor aardwarmte op 2500 meter diepte, waarmee een oppervlakte van ongeveer 40 hectare verwarmd kan worden. In de toekomst zou ik me graag op zo’n netwerk aansluiten, want dat is een hele duurzame manier van energie opwekken. Ik hoop dat in de toekomst een netwerk van bronnen ontstaat waarmee het Westland grotendeels voorzien kan worden van warmte."

Vraag 4: Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan?

Dolf Boekestijn

"We zijn heel ver op het gebied van duurzaamheid, maar we hebben het keurmerk van Milieukeur nog niet gekregen. Dat komt omdat wij net even anders opereren dan de meeste andere telers. In de wintermaanden sluiten wij onze deuren niet maar we verplaatsen de productie naar Spanje. Na het telen komen de pepers naar ons toe, want we verzenden ze vanaf hier naar onze klanten. Met andere woorden: onze pakhal wordt ook in de wintermaanden verwarmd en verlicht. Daardoor hebben wij logischerwijs een hoger energieverbruik dan de telers bij wie alles plat ligt in de wintermaanden.

Onze afnemers begrijpen dat het buiten onze invloed ligt, dus maken ze er geen probleem van. En ook Milieukeur heeft erkend dat het eigenlijk een tekortkoming in hun instrument is. Hopelijk passen ze dat aan. Want uiteindelijk willen wij het keurmerk wel graag hanteren!"

logo Westlandpeppers

Peter Boekestijn

"Dat we grote hoeveelheden schone CO2 nodig hebben om de gewassen te laten groeien. Die CO2 krijg ik geleverd via OCAP, een organisatie die CO2 uit industriële processen afvangt en via een buizensysteem bij ons levert voor de kassen. Dat is op zich een mooie werkwijze, maar het grote nadeel is dat die levering nog weleens hapert. Een serieus probleem, want ik merk het direct in de productie als er minder CO2 de kas ingaat. Als dat gebeurt, schakel ik snel over op CO2 die ik zelf produceer met mijn gasinstallatie.

Vóór ik serieus kan nadenken over alternatieven voor gas, moet de levering van CO2 100% stabiel zijn. Dat betekent dat er meer toeleveranciers op de leiding moeten komen, of dat er een soort van opslagcapaciteit moet komen. Als de levering maar stabiel is!"

logo Boekestijn Eggplants

Vraag 5: Wat vind je van het bedrag op je maandfactuur?

Dolf Boekestijn

"Daar zijn we tevreden mee. Maar uiteraard ziet iedereen liever een nog lagere rekening."

Peter Boekestijn

"In vergelijking met een aantal jaar geleden is de factuur gelukkig een stukje vriendelijker. Dit geeft ons ruimte om te investeren in energiebesparende maatregelen. Er komt een tijd dat energie weer duurder wordt; dan moet je het voor elkaar hebben."

Vraag 6: Wat vind je van

... de aanpak van Boekestijn Eggplants

"Wij vinden dit een heel nette aanpak. Ik denk dat Boekesteijn Eggplants op deze manier een goede bijdrage levert aan een duurzame wereld. En ik ben het met hem eens dat er eerst geld moet worden verdiend om te investeren in duurzaamheid. Zijn toekomstideaal is ook voor ons een ideaal."

Dolf, Westlandpeppers

... de aanpak van Westlandpeppers

"Ik heb veel respect voor het bedrijf dat die jongens hebben neergezet. Het jaar rond bedienen van klanten via een tweede locatie in Spanje is iets waar wij nog wat van kunnen leren. Het plaatsen van zonnepanelen levert een zeer goede bijdrage aan de verduurzaming van hun locaties. Ook Milieukeur is een gezamenlijke interesse.

Wanneer de mogelijkheid zich aandient, zullen ook wij ons laten certificeren om aan de buitenwereld te tonen dat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Westlandpeppers is goed bezig met verduurzaming en ze zijn zeker niet de enige. Ik vind dat de hele glastuinbouw goed bezig is op dit vlak. Hier worden veel initiatieven ontwikkeld die in andere sectoren ook toe te passen zijn."

Peter, Boekestijn Eggplants

Bekijk hoe anders tuinders slim inkopen en verduurzamen

  • Maarel Orchids bespaart door slimme in- en verkoop van energie

    Lees verder
  • Grip op de energiekosten bij Van Wordragen Flowers

    Lees verder
  • Duijvestijn Tomaten verwarmt de kassen met aardwarmte

    Lees verder