1. Grootzakelijk
  2. Klantenservice
  3. Toelichting op uw factuur

Toelichting op uw factuur

Voor uw administratie is het belangrijk dat u precies weet hoe uw energiefactuur opgebouwd is. Dat begrijpen we en daarom leggen we alle onderdelen van uw factuur graag aan u uit.

Klantgegevens

Rechtsboven op uw factuur staan klantgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u geregistreerd staat in onze systemen.

Klantgegevens

Wat is het klantnummer precies?

Uw klantnummer is het unieke nummer waarmee we uw gegevens gemakkelijk terug kunnen vinden in onze systemen. Soms vragen we u ook om uw klantnummer, bijvoorbeeld als we telefonisch met u in gesprek zijn. Kijk in dat geval even op uw factuur.

Wat houdt contractrekening in?

Contractrekening is een uniek nummer waarmee we precies weten welk energieproduct u bij ons afneemt.

Wat is het leveringsadres?

Het leveringsadres is het adres waar we uw energie leveren. Deze is gekoppeld aan de EAN-code. Uw leveringsadres kan anders zijn dan uw factuuradres. 

Waar staat EAN voor?

Elke aansluiting voor elektriciteit of gas heeft een unieke EAN-code. EAN staat voor European Article Number. Het is een 18-cijferig nummer waarbij de eerste twee cijfers de landcode weergeven en de cijfers op positie drie tot en met acht de netbeheerder. De overige cijfers zijn uniek voor de locatie van de aansluiting.

Alle energieleveranciers, netbeheerders en transporteurs gebruiken deze codes om verbruiksgegevens uit te wisselen. Zo weet iedereen precies om welke aansluiting het gaat.

Wat vindt u bij kenmerk?

Bij 'kenmerk' staat GV of KV. Daarmee herkennen we of u grootverbruiker (GV) of kleinverbruiker (KV) bent.

Wijzigingen in uw gegevens? Geef ze zo snel mogelijk aan ons door

U wilt een correcte factuur van ons ontvangen. Dat begrijpen we en daarom zorgen we er graag voor dat al uw gegevens juist zijn. Is er iets gewijzigd in uw bedrijfssituatie of zijn er andere wijzigingen die u aan ons wilt doorgeven? Laat het ons dan snel weten. Dan maken we het voor u in orde.

Geef ons uw wijzigingen door

Factuurgegevens

Aan de rechterkant van uw factuur, direct onder klantgegevens, staan de factuurgegevens. Deze gegevens zijn belangrijk bij uw betaling.

Factuurgegevens

Wat is de factuurdatum?

De factuurdatum is de datum waarop u de factuur of jaarafrekening van ons ontvangen heeft.

Waarom het factuurnummer bij uw betaling vermelden?

Iedere factuur heeft een uniek nummer. Zorg dat u dit nummer altijd bij uw betaling vermeldt, zodat we precies weten welke factuur u betaald heeft.

Wat houdt de leveringsperiode in?

De leveringsperiode is de termijn waarin we energie aan u geleverd hebben. De hoeveelheid elektriciteit of gas die u in deze periode verbruikt heeft, brengen we bij u in rekening.

Altijd toegang tot uw facturen

In Mijn Vattenfall Zakelijk regelt u eenvoudig en snel zelf uw energiezaken. U ziet in één overzicht al uw facturen en kunt deze downloaden en automatisch laten doorsturen via e-mail.

Inloggen Mijn Vattenfall Zakelijk

Terugleveringsgegevens

Als u zelf energie opwekt, dan zijn we verplicht om uw btw-nummer en vestigingsadres op uw factuur te vermelden. Wekt u zelf meer energie op dan u verbruikt, dan krijgt u geld van ons terug. Dat noemen we 'terugleveren'. De terugleveringsgegevens vindt u terug aan de linkerkant van uw maandfactuur voor elektriciteit, direct onder het adresveld.

Terugleveringsgegevens

Uw btw-nummer voor teruglevering van energie

Het btw-nummer waarmee u bij de Belastingdienst geregistreerd staat, gebruiken we voor teruglevering van uw energie. Dit identificatienummer bestaat uit 14 tekens.

Uw vestigingsadres voor teruglevering van energie

Het vestigingsadres is de plaats waar u de activiteiten van uw bedrijf uitvoert. Met dit adres staat u bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Vergoeding voor teruggeleverde energie ontvangen?

Als u met uw zonnepanelen meer energie opwekt dan u verbruikt, dan ontvangt u daarvoor een vergoeding van ons. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met één van onze energie-adviseurs.

Bel ons op 020 892 01 80

Contractgegevens

Aan de linkerkant van uw factuur, direct onder de adressering, vindt u uw contractgegevens. Deze informatie staat alleen op uw gasfactuur, niet op uw elektriciteitsfactuur.

Contractgegevens

Product op uw gasfactuur

Het gasproduct dat u bij ons afneemt staat vermeld op uw factuur.

Wat houdt gecontracteerd volume in?

Het gecontracteerd volume is het verwachte jaarverbruik dat we bij aanvang van het energiecontract met u hebben vastgelegd, uitgedrukt in m3.

Wat is gecontracteerde capaciteit?

Met gecontracteerde capaciteit bedoelen we het transportvermogen voor gas dat u bij aanvang van uw gascontract met uw netbeheerder heeft afgesproken, uitgedrukt in m3 per uur.

Kostenoverzicht

Onderaan op de eerste pagina van uw factuur ziet u het kostenoverzicht. Op de tweede pagina vindt u een specificatie van de kosten.

toelichting factuur specificatie

Hoe zijn de leveringskosten opgebouwd?

De kosten voor de levering van uw energie bestaan uit een vast maandbedrag met daaraan toegevoegd uw energieverbruik vermenigvuldigd met de afgesproken contractprijs.

Wat zijn netbeheerkosten en waaruit zijn deze opgebouwd?

Voor de aanleg en onderhoud van de kabels en leidingen naar uw meterkast betaalt u netbeheerkosten. Voor uw grootverbruikaansluiting(en) ontvangt u daarvoor een aparte rekening van uw netbeheerder. Heeft u daarnaast ook kleinverbruikaansluitingen? Dan vindt u de netbeheerkosten terug op de factuur die u van ons ontvangt. Heeft u alleen kleinverbruikaansluitingen? Dan bent u mogelijk kleinverbruiker.

Netbeheerkosten zijn opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. Transportkosten: de kosten om elektriciteit en gas naar uw meterkast te krijgen
  2. Meetdienstkosten: de meter in uw meterkast is van uw netbeheerder en u betaalt hiervoor huur
  3. Capaciteitstarief: dit tarief heeft te maken met de capaciteit van uw elektriciteits- en/of gasaansluiting en hoeveel u verbruikt

Btw-tarief op uw factuur

Over de levering van uw energie betaalt u energiebelasting. Het gebruikelijke btw-tarief dat wij doorberekenen is 21%. Dit bedrag ziet u terug op uw factuur.

toelichting factuur kostenoverzicht

Gespecificeerde kosten voor uw verbruik tijdens piek- en daluren

In de specificatie van uw factuur laten we zien hoeveel u verbruikt heeft tijdens piek- en daluren en wat de bijbehorende kosten zijn, zowel in- als exclusief btw.

Piekuren zijn de uren op werkdagen van 7.00 tot 23.00 uur. Daluren zijn de uren op werkdagen van 23.00 tot 7.00 uur, in de weekeinden en op officiële feestdagen. Voor de daluren geldt een gereduceerd tarief.

Hoeveel energiebelasting betaalt u?

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw verbruik. Bij een hoger energieverbruik komt u in een hogere zone. Dit ziet u op de specificatie van uw factuur.

Als u meerdere elektriciteits- en/of gasmeters op één locatie heeft, moet u het energieverbruik in bepaalde gevallen bij elkaar optellen. Dit heet ook wel: cumulatie van verbruik. Als u dit voor u van toepassing is, dan kunt u daarvoor een verklaring indienen.

Op de laatste pagina van uw factuur vindt u een gedetailleerd overzicht met de energiebelasting per zone. Voor meer informatie over de zones verwijzen we u graag naar Tarieven energiebelasting.

Wat is Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODEK)?

In de specificatie van uw factuur ziet u hoeveel u betaalt voor Opslag Duurzame Energie. ODE is de heffing die de overheid in 2013 heeft ingevoerd om investeringen in energie uit duurzame bron te stimuleren. Per 1-1-2020 is de Wet Opslag Duurzame Energie de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden. In het Belastingplan 2023 heeft de regering voorgesteld om het energiebelastingstelsel te vereenvoudigen door de tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op te nemen in de energiebelasting. Het gevolg hiervan is dat alle ODE-tarieven voor het jaar 2023 € 0,00 zijn. De ODE-tarieven voor 2023 worden daarom niet meer getoond. Vanaf 2024 is de ODE formeel afgeschaft.

Wanneer komt u in aanmerking voor vermindering energiebelasting?

Op de specificatie van uw factuur staat 'EB vermindering'. U komt alleen in aanmerking voor deze heffingskorting als het pand, oftewel WOZ-object, waar u energie geleverd krijgt een verblijfsfunctie heeft. Als een locatie geschikt is om in te wonen of te werken dan heeft deze over het algemeen een verblijfsfunctie.

Kosten besparen met Verbruik

Met het onderdeel Verbruik uit Mijn Vattenfall Zakelijk ziet u precies hoeveel energie uw bedrijf op welk moment verbruikt. Ook kunt u zelf analyses uitvoeren om te zien waar u mogelijk kunt besparen.

Interesse? Bel 088 363 79 00

Ook interessant voor u?