Power-as-a-Service voor een duurzame groei en toekomstbestendige laadinfrastructuur

Het klimaatvraagstuk staat hoog op de maatschappelijke agenda en is daarmee een belangrijk thema bij bedrijven. Het verminderen van de uitstoot van fossiele brandstoffen is dan één van de belangrijkste maatregelen. Dat geldt zeker voor de transportsector. Daar is het elektrificeren van alle voertuigen een belangrijk onderdeel van de oplossing. Bekijk daarom de acht stappen van elektrificatie van het transport. En maak kennis met ons Power-as-a-Service concept voor een duurzame groei van uw transportbedrijf zonder zelf te investeren. 

Elektrificatie van auto's tot veerboten

De vraag naar het elektrificeren van het vervoer is groot en de toegenomen eisen in de vorm van nieuwe regelgeving stimuleren ook de ontwikkeling ervan. Zij dragen ook bij aan de elektrificatie van een toenemend aantal gebieden. Van het personenwagenpark van een bedrijf en de logistieke voertuigen in de industrie tot aan de bussen en veerboten voor het vervoer van passagiers.

Toekomstbestendige laadinfrastructuur

Doordat het bereik van elektrische voertuigen steeds groter wordt, vergroot het de vraag naar elektrificatie in de gehele transport­sector. En omdat het aantal elektrische voertuigen dagelijks toeneemt is er in toenemende mate behoefte aan een snelle en betrouwbare laadinfra­structuur. Wij kunnen de laadinfrastructuur voor uw elektrische voertuigen al vandaag toekomst­bestendig maken. Met ons Power-as-a-Service concept bieden wij u een totaaloplossing wanneer u overstapt naar een batterij-aangedreven wagenpark.

Elektrificatie van het transport in 8 stappen

Om elektrificatie mogelijk te maken is de juiste infrastructuur en capaciteit nodig om elektrische voertuigen op te laden. De laadinfra­structuur kan onderweg worden ingezet of in de weg zelf worden ingebouwd. Naarmate innovatieve oplossingen worden ontwikkeld en de laadinfra­structuur wordt uitgebreid, wordt elektrificatie op steeds meer gebieden mogelijk. Bekijk de 8 stappen om de transportsector te elektrificeren.

Inhoudsopgave:

01. Laadinfrastructuur en elektrische wegen

Om al het vervoer in de samenleving te elektrificeren is een goed ontwikkelde laadinfrastructuur nodig. Vattenfall loopt met InCharge voorop in deze ontwikkeling. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van de transportsector is een belangrijk doel bij het versterken van de laadinfrastructuur. Daarbij spelen snelladers, bestemmingsladers en ‘Charge hubs’ voor zwaardere geëlektri­ficeerde voertuigen een belangrijke rol.

Er zijn verschillende oplossingen om een ​​goed functionerende laadinfrastructuur uit te bouwen. Een alternatief zijn de zogenaamde elektrische wegen, waarbij zowel goederenvervoer als personenauto’s tijdens de reis worden opgeladen. Op één type elektrische weg vindt zelfs inductief laden van zwaardere elektrische voertuigen plaats. Smartroad Gotland is een voorbeeld van een initiatief in Zweden waarbij de laadinfra­structuur in de weg wordt ingebouwd.

gotland-smartroad-vattenfall.jpg

02. Opladen van auto’s voor medewerkers en bezoekers

Steeds meer bedrijven willen hun medewerkers en bezoekers oplaad­mogelijkheden kunnen bieden op het werk. Veel vastgoedeigenaren stellen dat opladen een must is om het pand aantrekkelijk te houden. Naarmate de elektrische auto’s een steeds grotere actieradius krijgen, zal het gebruik en daarmee ook de vraag naar elektrische auto’s toenemen en daarmee de behoefte aan laadstations.

Voor het personeel is de mogelijkheid om de elektrische auto op het werk op te laden een aantrekkelijk voordeel, maar ook een extra stimulans om voor een milieuvriendelijke auto te kiezen. Voor werkgevers is het op eigen terrein installeren van laadpalen nu extra aantrekkelijk. Investeer ook in elektrisch rijden met korting én belastingvoordeel.

Ook in winkelcentra en op andere locaties met veel publiek zijn er steeds meer laadpunten te vinden. Het is een goede manier om de bezoekers te faciliteren. Maar nieuwe wettelijke eisen dragen daar mede aan bij, want zo geldt vanaf 2025 dat alle parkeerterreinen met meer dan 20 plaatsen minimaal één laadpunt hebben.

laadpaal-zakelijk-1866x679.jpg

03. Investeren in laadstations voor uw bedrijf

Door te investeren in laadpalen op uw bedrijfsterrein kunnen medewerkers en bezoekers hun auto op uw bedrijfslocatie opladen. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor uw medewerkers, het kan uw bedrijf ook zeker rendement opleveren. Zo kunt u bijvoorbeeld de laadoplossing ook tegen betaling aanbieden. Dit levert niet alleen extra inkomsten op, maar draagt ook bij aan het duurzaamheidsprofiel van uw bedrijf.

Voor de bedrijfskritische voertuigen volstaat een reguliere laadoplossing niet. Het vergt meestal aanpassingen aan uw elektrische infrastructuur en snelladers. Voor reguliere oplaadpalen, waarbij auto’s de hele dag de tijd hebben om te laden, zijn er slimme laadmogelijkheden.

Bij de keuze om te investeren in de laadinfrastructuur van uw bedrijf is er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden:

 • Welk soort laadpalen heeft u nodig, in welke behoefte moet het voorzien? Het doel bepaalt welke laadpalen het meest geschikt zijn.
 • Welke prioriteit heeft het opladen van uw (bedrijfs)auto’s ten opzichte van de andere energiebehoeften binnen uw bedrijf?
 • Hoe kunt u voldoende laadcapaciteit bieden zonder dat u uw bestaande elektriciteitsaansluiting hoeft te verzwaren?

Ongeacht of uw bedrijf laadpunten wil plaatsen voor werknemers en klanten of de laadoplossing tegen betaling wil aanbieden, als ervaren en gespecialiseerde partij kunnen wij u daarin begeleiden. Met Power-as-a-Service bieden wij u een totaaloplossing. Daarbij nemen wij de volledige verantwoordelijkheid op ons en zijn wij ook eigenaar van uw laadinfra­structuur. Wij ontzorgen u volledig van ontwerp en planning, tot aan executie en onderhoud. Daarbij hoeft u niet zelf te investeren, wij doen de investeringen.

In onze whitepaper "Duurzaam en flexibel laden: het servicemodel van Vattenfall' leest u alles over wat een toekomstbestendige elektrische laadinfra­structuur voor uw bedrijf kan betekenen.

Duurzaam en flexibel laden

04. Elektrificatie van het personenautopark

Steeds meer bedrijven vervangen hun huidige lease vloot, met auto’s die rijden op fossiele brandstoffen, voor elektrische auto’s. Dit is niet alleen vanuit duurzaamheids­perspectief interessant. Het kan in sommige gevallen ook in financieel opzicht een verstandige keuze zijn. Ook uw leveranciers en gasten zullen u in toenemende mate met elektrische auto’s bezoeken.

Laadinfrastructuur
Maar wanneer dezelfde laadinfra­structuur ook het wagenpark van uw bedrijf moet voorzien van elektriciteit, dan worden daar hogere eisen gesteld dan wanneer u alleen de eigen medewerkers een laadoplossing biedt. Waarschijnlijk is er dan een hogere laadsnelheid en dus meer vermogen nodig. Daarnaast is het ook goed om vast te stellen in welke mate u in uw bedrijfsvoering afhankelijk bent van de elektrische infrastructuur. Is dit namelijk het geval dan is een hoog serviceniveau ook van groot belang. Immers elke minuut dat uw bedrijfswagens niet kunnen laden en niet operationeel zijn, kost dat u geld.

laden-elektrische-autos.jpg

05. Duurzaam transport als manier om uw bedrijf te verduurzamen

Duurzaam transport, bijvoorbeeld het elektrificeren uw bedrijfswagens, is een effectieve manier om uw bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar door de technologische ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen en de ambitie van veel bedrijven om te verduurzamen, zien we steeds meer vormen van elektrisch transport. Zo worden er elektrische vrachtwagens ontwikkeld met een steeds grotere actieradius, zijn elektrische bussen niet weg te denken aan het straatbeeld en zijn er al volop elektrische scooters. Ook op het water zien we steeds vaker boten met een elektrische aandrijving en zijn er elektrische drones die het vervoer van zowel mensen als goederen mogelijk moet maken.

De transitie naar elektrisch vervoer in het bedrijfsleven brengt veel voordelen met zich mee:

 • Verminderde uitstoot van kooldioxide (bij gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit),
 • Het levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf,
 • De werkomgeving voor het personeel wordt verbeterd,
 • De samenleving is gebaat bij een beter milieu en stiller vervoer,
 • Financiële prikkels,
 • Positieve bijdrage aan het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf.

Batterijopslag helpt de transitie naar fossielvrij te versnellen
In Nederland is elektrificatie van de bedrijfsvoering nog niet vanzelfsprekend. De verzwaring van een elektriciteitsaansluiting of het aanvragen van een nieuwe aansluiting is soms niet mogelijk als gevolg van onvoldoende capaciteit op het huidige elektriciteitsnetwerk (netcongestie). Op plekken waar er onvoldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van batterijopslag. Een fossielvrij alternatief voor aansluiting op het bestaande elektriciteits­netwerk. De batterij kan worden gebruikt voor het opladen van elektrische bouwmachines, en andere elektrische voertuigen.

Lees meer over over de mogelijkheden van batterijen.

Zakelijke verduurzamen door batterijen

06. De transitie naar elektrisch in het openbaar vervoer

De elektrificatie van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld bussen, is in ontwikkeling. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer vervult het een belangrijke maatschappelijke functie. Het elektrificeren van het openbaar vervoer stelt dan ook hoge eisen aan zowel de vervoers­middelen zelf, als aan de laders en de elektrische infrastructuur.

Er zijn voor het openbaar vervoer verschillende regels en voorschriften waar u rekening mee moet houden als u gaat elektrificeren. Vattenfall biedt een totaaloplossing voor het openbaar vervoer waarbij wij de volledige verantwoordelijkheid voor de elektriciteitsbehoefte op ons nemen. Daarbij kunnen wij kunnen het eigenaarschap van de laadinfrastructuur en het naleven van wet- en regelgeving op ons nemen.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het optimaliseren van de werking van uw laadpalen, zorgen wij voor voldoende capaciteit van uw elektriciteitsnetwerk en nemen wij de volledige installatie van de laadinfrastructuur voor onze rekening.

Power-as-a-Service voor de laadinfrastructuur van elektrische bussen

07. Elektrificatie van de (commerciële) scheepvaart

Er worden door de overheid verschillende maatregelen getroffen en wet- en regelgeving geïntroduceerd die moeten bijdragen aan het behalen van de gestelde klimaatdoelen. In toenemende mate hebben die betrekking op  de (commerciële) scheepvaart. Een sector die van oudsher verantwoordelijk is voor een groot deel van de CO2-uitstoot.

Met de nieuwe maatregelen hoopt de overheid de verduurzaming binnen de maritieme sector te bevorderen. Voor de sector zijn daarvoor twee belangrijke randvoorwaarden: geschikte elektrische motoren met voldoende capaciteit en goed toegankelijke laadinfrastructuur om de boten en vrachtschepen te kunnen laden.

Elektrificatie passagiersveerboot
Elektrische passagiersboten vereisen snel en krachtig opladen. Voor frequente ritten en continue gebruik, mag er voor bedrijven geen gedoe zijn. Daarnaast worden er strenge veiligheidseisen gesteld. Inmiddels hebben wij op dit vlak al veel ervaring opgedaan. Zo hebben wij in Stockholm meegewerkt aan de elektrificatie van een passagiersveerboot, die in slechts tien minuten kan worden opgeladen.

Het elektrificeren van grotere schepen en het bijbehorende transport in de havens is iets dat in heel Europa steeds meer te zien is. Wij bieden hiervoor innovatieve en duurzame oplossingen, die zowel gericht zijn op het elektrificeren van schepen als het transport in de havens en het aanbieden van een flexibele batterij-oplossing.

Power-as-a-Service als totaaloplossing
Vattenfall biedt u een totaaloplossing waarbij wij alles verzorgen, van het leveren en installeren van elektrische bootmotoren tot het leveren en beheren van laadsystemen en de bijbehorende elektrische infrastructuur. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid van de volledige infrastructuur op ons als u gebruik maakt van onze Power-as-a-Service dienstverlening.

Totaaloplossing voor havens

08. Elektrificatie van luchthavens

De luchtvaart is een verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Hoewel er ook in de luchtvaart gewerkt wordt aan elektrische vliegtuigen is commerciële luchtvaart in elektrische vliegtuigen nog ver weg. Toch zijn er hier ook nu al grote stappen te zetten.

Een belangrijk onderdeel van het proces om luchthavens te elektrificeren is het grondvervoer. Bagagewagens, kleine tractoren en passagiersbussen zijn voorbeelden van het materiaal dat op een luchthaven eenvoudig geëlektrificeerd kan worden. Om dit te organiseren is een laadinfrastructuur nodig die voldoende capaciteit heeft. En moeten de vervoersmiddelen vanzelfsprekend voorzien zijn van elektrische aandrijflijnen en over voldoende batterijcapaciteit beschikken.

Om de visie van een duurzame luchtvaar­sector te verwezenlijken bieden wij verschillende oplossingen die daaraan bijdragen. Zo kunnen wij zorgen voor een schaalbare laadinfrastructuur die meegroeit met de stappen die u zet in het verduurzamen van de luchthaven.

Elektrificatie van luchthavens

Transitie naar elektrisch rijden

Een goede laadinfra­structuur is een voorwaarde voor de transitie naar elektrisch rijden. En op dat gebied zijn we al goed op weg o.a. door (inter)nationaal samen te werken met partners.

Infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen

De uitbreiding van de laadpaalinfrastructuur is belangrijk om aan de groeiende behoefte aan elektrisch laden te voldoen. Wij zijn betrokken bij verschillende projecten om dit mogelijk te maken, door het doorverkopen van en te investeren in openbare en snellaadpunten.

In Nederland exploiteren wij momenteel ruim 100.000 openbare laadpalen, waarvan ruim 3.100 snelladers. In Zweden bouwen wij zelf en samen met partners openbare en snellaadstations op strategische locaties in het hele land. En ook in Duitsland investeren we in de uitbouw van het openbare snellaadnetwerk. Zo zijn we voortdurend in gesprek met bedrijven, steden en gemeenten om een ​​duurzame laadinfrastructuur te helpen ontwikkelen.

320.00 laadpunten

Met de Vattenfall InCharge laadpas kunt u inmiddels laden bij ruim 320.000 laadpunten. Verspreid over Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen. En de komende jaren breiden we ons oplaadnetwerk steeds verder uit.

Interesse? Neem dan contact op

Een KvK-nummer moet uit 8 cijfers bestaan

Wij hebben uw toestemming nodig

Wanneer u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, dan kunt u zich beroepen op uw recht van bezwaar.

Wij staan voor u klaar!

In contact met Power Solutions

Vattenfall biedt met Power Solutions (onderdeel van Vattenfall Network Solutions) een breed scala aan diensten voor uw elektrische installatie, zoals hoogspanningsinstallatie, laadinfrastructuur, accu’s en back-upstroom.

Power-as-a-Service

Bel of maak vrijblijvend een afspraak
Neem gerust contact op voor meer informatie over de netwerkoplossingen en diensten die wij u en uw bedrijf kunnen bieden.

Onze beloften aan zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

 • Inzicht op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk.

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering