Hoger op de CO₂-prestatieladder door windenergie

Hoger op de CO₂-prestatieladder door windenergie

Met de CO₂-prestatieladder kunt u als ondernemer laten zien hoe uw bedrijf presteert bij het terugdringen van CO₂-uitstoot. De CO₂-prestatieladder stimuleert u om de CO₂-uitstoot elk jaar verder terug te dringen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, u bespaart er ook nog mee op uw energiekosten.

Vijf niveaus op de CO₂-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Door het nemen van diverse maatregelen kunnen bedrijven steeds hoger klimmen op de CO2-prestatieladder.

Omhoog klimmen kan door besparen op uw energieverbruik, het gebruiken van duurzame energie, maar ook door efficiënt om te gaan met materialen en leveranciers te vragen naar CO2-besparing. De niveaus op de CO2-prestatieladder lopen van niveau één tot het hoogste niveau vijf. Aan elk niveau zijn andere eisen verbonden.

In 5 stappen uw CO₂ reduceren

Whitepaper In 5 stappen uw CO₂ reduceren

In deze whitepaper leest u wat de CO2-prestatieladder is en hoe u zorgt dat deze in uw voordeel werkt.

Download de whitepaper

Minder CO₂-uitstoot door windenergie

Met duurzaam opgewekte windenergie vermindert u de CO2-uitstoot van uw bedrijf. Als pionier in windenergie kunnen we u, dankzij een toenemend aanbod, een gunstige prijs voor windenergie bieden.

Onze duurzaam opgewekte Nederlandse windenergie voldoet aan de eisen van het keurmerk Milieukeur (ook bekend als het SMK-keurmerk) en is hier ook mee gecertificeerd. Het keurmerk geldt als bewijs dat onze Nederlandse windenergie voldoet aan de eisen die de CO2-prestatieladder stelt aan duurzaam opgewekte energie.

Contact met een marktexpert?

Onze experts van de Markt Expertise Desk adviseren u graag. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur.

bel 088 098 56 50

Ik wil graag dat een marktexpert mij belt

Voordelen van de CO₂-prestatieladder certificering

Behalve de milieuwinst kent certificering met de CO₂-prestatieladder nog veel meer voordelen. Zo komt u in aanmerking voor duurzame aanbestedingen, waarbij eisen zijn gesteld op het gebied van uitstootvermindering, en krijgt u bij een hoge score op de ladder een fictieve korting op de inschrijfprijs van de aanbesteding. Ook leidt het bewust bezig zijn met energieverbruik vaak tot lagere energiekosten en materiaalbesparing.

In 5 stappen uw CO₂ reduceren

In onze whitepaper leest u wat de CO2-prestatieladder is en hoe deze in uw voordeel kan werken.

Download de whitepaper

Wilt u meer lezen over windenergie?

In het artikel 'Waarom windenergie de toekomst heeft' vertellen we u alles over de voordelen van windenergie.

Interessant artikel?