De SDE++ subsidie. Wat is het en hoe werkt het?

Bedrijven kiezen steeds vaker voor duurzame energie en in toenemende mate voor zonnepanelen. Misschien overweegt u zelf ook zonnepanelen voor uw bedrijf? Met SDE++ subsidie wordt uw investering een stuk aantrekkelijker. U verlaagt hiermee de kosten en dan is verduurzamen ineens een stuk eenvoudiger. We leggen u graag uit wat de regeling is en hoe deze werkt. 

Wat is de SDE++ subsidie?

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++ subsidie, is een stimulans voor bedrijven en (non-profit)instellingen in Nederland om de energievoorziening te verduur­zamen en CO2 te besparen.

De subsidieregeling bestaat al sinds 2008 en is sindsdien twee keer gewijzigd (vandaar de twee plussen). De laatste wijziging is uit 2020; de regeling is nu niet meer alleen bedoeld voor de opwek van duurzame energie, maar ook voor projecten waarmee CO2 wordt bespaard. Denk hierbij aan zonnepanelen op bedrijfsdaken, op land en op water.

Waarom stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzame energie?

Dit doen ze omdat:

 • Duurzame energie beter is voor het milieu. Het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.
 • Het goed is voor de economie. Jaarlijks komt hiervoor SDE-budget vrij. Zo is er voor 2021 een budget van € 5 miljard beschikbaar.
 • Naast de opwekking van duurzame energie door zon, de subsidieregeling ook kan worden gebruikt voor biomassa, geothermie, water en wind. En sinds 2020 ook voor de inzet van CO2-verlagende technieken.

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

Duurzame energie opwekken is kostbaar. Met de SDE++ subsidie vergoedt de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, oftewel uw opbrengsten. De subsidie geldt voor de hoeveelheid opgewekte energie gedurende meerdere jaren.

Hoogte subsidie vs energieprijs

Hoe hoog de subsidie voor u uitvalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de energieprijs. De marktwaarde van de energieprijs wordt jaarlijks vooraf vastgesteld. Hoe hoger de energieprijs, hoe minder subsidie u krijgt. U krijgt dan meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u juist meer subsidie en minder van uw energieafnemer.

Twee openstellingsrondes en vier fases

Verder speelt het moment dat u de subsidie aanvraagt en voor welk bedrag ook mee. Jaarlijks kunt u zich inschrijven op twee openstellingsrondes. Die rondes zijn weer ingedeeld in vier fases met elk een maximumfasebedrag. Hoe later u in de ronde een aanvraag doet, hoe hoger het bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen tot een maximum.

Wat zijn de voordelen van de SDE++ subsidie?

Wanneer u de SDE++ subsidie voor zonnepanelen toegewezen krijgt, levert u dat extra voordelen op:

 • u ontvangt maximaal 12,5 eurocent per kWh zonne-energie
 • u bespaart op uw energierekening (dagstroom),
 • u verkoopt de elektriciteit die niet wordt verbruikt (dagstroom) aan uw energiebedrijf.

Subsidie aanvragen?

Wilt u subsidie aanvragen vanuit de SDE++? Op deze pagina van de RVO leest u aan welke algemene voorwaarden u moet voldoen.

Lees meer over de SDE++ subsidie

Door hoge elektriciteitsprijzen vrijwel geen SDE-subsidie in 2023

Door de hoge energieprijzen is het voorlopige correctiebedrag (de gemiddelde energieprijs van het voorgaande jaar) hoger dan afgelopen jaar. Dit betekent dat de RvO in 2023 weinig tot geen SDE++-subsidie uitkeert. Dit komt omdat de SDE++ rekening houdt met onder meer de opbrengsten uit de door u opgewekte energie. 

De verwachting is dat de energieprijzen de komende tijd hoog blijven. U kunt de gevolgen daarvan voor uw subsidie inschatten door de Kenmerken van de SDE++ nog eens na te lezen.

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze experts van de Markt Expertise Desk helpen u graag met al uw vragen over de energiemarkt. Zo ook met het verduurzamen van uw bedrijf via zonne-, en windenergie en laadpalen.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering