De SDE++ subsidie. Wat is het en hoe werkt het?

Bedrijven kiezen steeds vaker voor duurzame energie en in toenemende mate voor zonnepanelen. Misschien overweegt u zelf ook zonnepanelen voor uw bedrijf? Met SDE++ subsidie wordt uw investering een stuk aantrekkelijker. U verlaagt hiermee de kosten en dan is verduurzamen ineens een stuk eenvoudiger. We leggen u graag uit wat de regeling is en hoe deze werkt. 

Wat is de SDE++ subsidie?

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++ subsidie, is een stimulans voor bedrijven en (non-profit)instellingen in Nederland om de energievoorziening te verduur­zamen en CO2 te besparen.

De subsidieregeling bestaat al sinds 2008 en is sindsdien twee keer gewijzigd (vandaar de twee plussen). De laatste wijziging is uit 2020; de regeling is nu niet meer alleen bedoeld voor de opwek van duurzame energie, maar ook voor projecten waarmee CO2 wordt bespaard. Denk hierbij aan zonnepanelen op bedrijfsdaken, op land en op water.

Waarom stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzame energie?

Dit doen ze omdat:

 • Duurzame energie beter is voor het milieu. Het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.
 • Het goed is voor de economie. Jaarlijks komt hiervoor SDE-budget vrij. Zo is er voor 2021 een budget van € 5 miljard beschikbaar.
 • Naast de opwekking van duurzame energie door zon, de subsidieregeling ook kan worden gebruikt voor biomassa, geothermie, water en wind. En sinds 2020 ook voor de inzet van CO2-verlagende technieken.

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

Duurzame energie opwekken is kostbaar. Met de SDE++ subsidie vergoedt de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, oftewel uw opbrengsten. De subsidie geldt voor de hoeveelheid opgewekte energie gedurende meerdere jaren.

Hoogte subsidie vs energieprijs

Hoe hoog de subsidie voor u uitvalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de energieprijs. De marktwaarde van de energieprijs wordt jaarlijks vooraf vastgesteld. Hoe hoger de energieprijs, hoe minder subsidie u krijgt. U krijgt dan meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u juist meer subsidie en minder van uw energieafnemer.

Twee openstellingsrondes en vier fases

Verder speelt het moment dat u de subsidie aanvraagt en voor welk bedrag ook mee. Jaarlijks kunt u zich inschrijven op twee openstellingsrondes. Die rondes zijn weer ingedeeld in vier fases met elk een maximumfasebedrag. Hoe later u in de ronde een aanvraag doet, hoe hoger het bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen tot een maximum.

Openstellingsrondes 2022

Fasen en openstellingsrondes SDE++ 2022

  Openstellingsrondes 2022 Fasegrenzen
€/ton CO2
Fase 1 28 juni 09:00 uur -
11 juli 17:00 uur
65
Fase 2 11 juli 17:00 uur -
29 augustus 17:00 uur
75
Fase 3 29 augustus 17:00 uur -
12 september 17:00 uur
105
Fase 4 12 september 17:00 uur -
26 september 17:00 uur
165
Fase 5 26 september 17:00 uur -
6 oktober 17:00 uur
300
     

Sterk verhoogd budget

Het budget is ten opzichte van 2021 verhoogd met € 8 miljard tot een bedrag van € 13 miljard. Het doel van de ophoging van de SDE++-regeling is om met meerdere technologieën bij te dragen aan de verduurzaming van onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

Wat zijn de voordelen van de SDE++ subsidie?

Wanneer u de SDE++ subsidie voor zonnepanelen toegewezen krijgt, levert u dat extra voordelen op:

 • U ontvangt maximaal 12,5 eurocent per kWh zonne-energie
 • U bespaart op uw energierekening (dagstroom)
 • U verkoopt de elektriciteit die niet wordt verbruikt (dagstroom) aan uw energiebedrijf

Subsidie aanvragen?

Wilt u subsidie aanvragen vanuit de SDE++? Op deze pagina van de RVO leest u aan welke algemene voorwaarden u moet voldoen.

Lees meer over de SDE++ subsidie

Voorschotten 2022

Heeft u in 2021 SDE++ subsidie ontvangen? De kans is dan aanwezig dat u te veel subsidie heeft ontvangen. Uw subsidie is namelijk een voorschot wat gebaseerd is op een voorlopig correctiebedrag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorafgaand heeft berekend.

In de afgelopen maanden zijn de elektriciteitsprijzen als een vuurpijl omhoog geschoten. Indien hierdoor teveel SDE++ subsidie is uitgekeerd, ontvangt u van RVO een persoonlijk bericht. Zij corrigeren de ‘negatieve bijstelling’ met uw toekomstige voorschotten. Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien dat in dit fictieve geval 9 maanden geen voorschotten worden uitbetaald.

Rekenvoorbeeld SDE-bijdrage (bron RVO)

Huidige situatie

Toegekend basisbedrag

110 €/MWh

Voorlopig correctiebedrag 2021

50 €/MWh

Voorlopige bijdrage SDE 2021

110-50 = 60 €/MWh

Maximum aantal vollasturen

2.000 uur

Totaal nominaal vermogen

5 MWe

Maximale subsidiabele jaarproductie

5 MWe * 2.000 uur = 10.000 MWh

Voorlopige bijdrage SDE in 2021 bij maximale productie van 10.000 MWh (80%)

((110 €/MWh – 50 €/MWh) * 10.000 MWh) * 80% = € 480.000

Impact hoge elektriciteitsprijzen (peildatum 01-09-21)

Definitief correctiebedrag o.b.v. prognose tot september 2021 (+ 30 euro €/MWh )

80 €/MWh

Subsidierecht 2021 bij maximale productie

110 €/MWh – 80 €/MWh *10.000 MWh = € 300.000

Bijstelling over 2021

€480.000-€300.000 = -€ 180.000

Consequentie 2022 t.g.v. hoge energieprijzen 2021  
Voorlopig correctiebedrag 2022 (prognose tot september 2021)

80 €/MWh

Voorlopig voorschot­bedrag 2022 bij maximale productie

((110-80)*10.000) /12 = 20.000 €/maand

Verrekening bijstelling (periode inhouden voorschot)

€180.000 / €20.000 = 9 maand

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze experts van de Markt Expertise Desk helpen u graag met al uw vragen over de energiemarkt. Zo ook met het verduurzamen van uw bedrijf via zonne-, en windenergie en laadpalen.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een energiescan op locatie, met een bespaarplan op maat

 • Ondersteuning bij uw duurzaamheidsambities, van advies en subsidie­aanvraag tot installatie