1. Grootzakelijk
  2. Duurzaam ondernemen
  3. Hoger op de CO₂-prestatieladder door windenergie

Hoger op de CO₂-prestatieladder door windenergie

Met de CO₂-prestatieladder kunt u als ondernemer laten zien hoe uw bedrijf presteert bij het terugdringen van CO₂-uitstoot. De CO₂-prestatieladder stimuleert u om de CO₂-uitstoot elk jaar verder terug te dringen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, u bespaart er ook nog mee op uw energiekosten.

Vijf niveaus op de CO₂-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Door het nemen van diverse maatregelen kunnen bedrijven steeds hoger klimmen op de CO2-prestatieladder. 

Omhoog klimmen kan door te besparen op uw energieverbruik, het gebruiken van duurzame energie, maar ook door efficiënt om te gaan met materialen en leveranciers te vragen naar CO2-besparing. De niveaus op de CO2-prestatieladder lopen van niveau één tot het hoogste niveau vijf. Aan elk niveau zijn andere eisen verbonden.

Minder CO₂-uitstoot door windenergie

Met duurzaam opgewekte windenergie vermindert u de CO2-uitstoot van uw bedrijf. Als pionier in windenergie kunnen we u, dankzij een toenemend aanbod, een gunstige prijs voor windenergie bieden.

Onze duurzaam opgewekte Nederlandse windenergie voldoet aan de eisen van het keurmerk Milieukeur (ook bekend als het SMK-keurmerk) en is hier ook mee gecertificeerd. Het keurmerk geldt als bewijs dat onze Nederlandse windenergie voldoet aan de eisen die de CO2-prestatieladder stelt aan duurzaam opgewekte energie.

Voordelen van de CO₂-prestatieladder certificering

Behalve de milieuwinst kent certificering met de CO₂-prestatieladder nog veel meer voordelen. Zo komt u in aanmerking voor duurzame aanbestedingen, waarbij eisen zijn gesteld aan het verminderen van de CO2-uitstoot. En krijgt u bij een hoge score op de ladder een fictieve korting op de inschrijfprijs van de aanbesteding. Ook leidt het bewust bezig zijn met het energieverbruik vaak tot lagere energiekosten en bespaart u materiaal.

In 5 stappen uw CO₂ reduceren

In deze whitepaper leest u wat de CO2-prestatieladder is en hoe u zorgt dat deze in uw voordeel werkt.

Download de whitepaper

Ook interessant voor u?