1. Home
  2. Reactie biomassacentrale Diemen

Biowarmte-installatie Diemen: onze reactie op kritiek in de media

In de media is harde kritiek op Vattenfall geuit over de mogelijke biowarmte-installatie in Diemen. We snappen de zorgen van onder andere deze milieuorganisaties. We streven dan ook dezelfde klimaatdoelstellingen na. Niet voor niets beslissen we pas volgend jaar of we de tijdelijke biowarmte-installatie in Diemen gaan bouwen of niet. In de tussentijd zijn we vastbesloten om voldoende effectieve alternatieven te ontwikkelen. Dat heeft onze volledige focus.

Biowarmte-installatie nog lang niet zeker

We helpen onze klanten duurzamer te worden en CO2-uitstoot terug te dringen. De gemeenten Diemen, Amsterdam, Almere en Provincie Noord-Holland willen duurzame warmte van ons. Op die manier kunnen zij hun doelstellingen voor duurzaamheid halen. Met de toevoeging van de biowarmte-installatie Diemen is dat op kortere termijn mogelijk.

Steeds meer mensen twijfelen of biomassa wel de oplossing is. Hierover is nog veel discussie in de politiek, gemeenten en maatschappelijke organisaties. We vinden dat er duidelijkheid moet komen. Onder andere van het kabinet. Het gaat dan over de voorwaarden waarop biomassa een bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen van de overheid. Zolang deze duidelijkheid er niet is, blijven we in gesprek met alle betrokkenen. Daarom hebben we in juni vorig jaar al het besluit over de bouw van de biowarmte-installatie Diemen uitgesteld. We willen niet iets bouwen, waar niemand op zit te wachten.

Doelen in het klimaatakkoord halen

In het klimaatakkoord staan concrete doelen en maatregelen om de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen. Daar zijn we het over eens. We willen met zijn allen positieve veranderingen zien. Het liefste morgen al. 

Een rechte weg naar de stip op de horizon ligt er alleen nog niet. Daarom kan biomassa voor het klimaatakkoord een belangrijke, maar tijdelijke omweg zijn om er te komen.

Biomassa: een tussenstap naar CO2-vrije stadsverwarming

Stadsverwarming in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere in 2040 volledig CO₂-vrij. Dát is onze ambitie. Voor de energietransitie naar gasvrije steden ontwikkelen wij een breed scala aan groene, duurzame warmtebronnen.

Meer over biomassa

Alternatieve energiebronnen

We zien dat de steun voor biomassa afneemt. Voor dit geluid zijn we niet doof. Daarom zijn we vastbesloten om ook alternatieve duurzame energiebronnen te vinden. Daar steken we graag al onze energie in. We hopen dat milieuorganisaties ook beseffen dat het beter is de politiek mee te laten helpen. En dat het belangrijk is om nauwkeurig alternatieve energiebronnen te onderzoeken en te ontwikkelen. Daarom een uitnodiging om opbouwend mee te denken. Met ons en álle betrokkenen zoals de politiek. Die heeft tenslotte de klimaatdoelstellingen gesteld en een klimaatakkoord gesloten met biomassa als een belangrijk onderdeel.

Ondernemen in de energietransitie

De energietransitie is een ongekend grote opgave. Bij die opgave hoort ook de verantwoordelijkheid om moeilijke afwegingen te maken. Die afwegingen maken we nooit alleen. We doen dit in opbouwend overleg met betrokken partijen. Want alleen met zorgvuldige besluitvorming en samenwerking kunnen we het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie.

Ons doel

Wij zijn Vattenfall. Een energiebedrijf met een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. We beginnen bij onszelf, helpen je op weg en werken samen met industrie en overheden.

Doe je mee?