1. Over Vattenfall
  2. We werken samen

We werken samen

We werken samen met bedrijven, organisaties, industrieën en overheden om onze ambitie, fossielvrij leven binnen één generatie, mogelijk te maken. Zo werken we toe naar fossielvrije biodiesel en zetten we vol in op elektrisch vervoer. En maken we in Zweden fossielvrij staal, waterstof en elektrobrandstof mogelijk.

Fossielvrij transport

Op naar fossielvrije diesel

Transport stoot veel CO2 uit. Onder andere bij de verbranding van brandstoffen. Daarom werken we in Zweden toe naar fossielvrije biodiesel, samen met de Zweedse oliemaatschappij PREEM. Onze ambitie is flink: we willen uiterlijk in 2030 vijf miljoen kubieke meter fossielvrije diesel maken van fossielvrije waterstof.

En we gaan verder. Met de Zweedse autofabrikant Volvo en mijnbouwbedrijf Kaunis Iron doen we nu bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheid om ook vrachtwagens in extreme winterkou te elektrificeren.

Elektrisch vervoer

Door benzine en diesel meer en meer te vervangen door stroom kunnen we winst boeken voor het milieu. Daarom stoppen we veel geld en aandacht in elektrisch rijden. En we maken grote sprongen. Echt trots zijn we op ons oplaad­netwerk InCharge. Je vindt onze laadpunten in steden, bij McDonald’s, op de zaak en bij steeds meer mensen thuis. En op je telefoon, als je de InCharge app downloadt. Hierop zie je precies waar je laadpunten vindt.

Op naar fossielvrije vliegtuigbrandstof

Vattenfall, SAS en Shell onderzoeken de productie van synthetische duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) op grote schaal in Zweden. In plaats van nieuw fossiel materiaal te gebruiken in het productieproces, zal de synthetische SAF worden geproduceerd uit fossielvrije elektriciteit en gerecyclede koolstofdioxide uit stadsverwarming.

Daarnaast hebben Vattenfall en St1 een intentieverklaring ondertekend om een ​​fossielvrije waardeketen te ontwikkelen voor de productie van synthetische elektrobrandstof. 

Elektrisch laden met InCharge

Met de Vattenfall InCharge laadpas kun je inmiddels laden bij ruim 180.000 laadpunten. Verspreid over Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. En de komende jaren breiden we ons oplaadnetwerk steeds verder uit.

We werken samen

We werken samen met bedrijven, organisaties en overheden aan een fossielvrij leven. Zo zorgen we er met het Amsterdamse gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) voor dat naast trams, straks ook bussen en de pontjes volledig elektrisch zijn én op groene stroom. Ook voorzien we de gebouwen, zoals die van ING en Naturalis van stadswarmte. En dat is mooi. Maar we doen meer samen. We delen kennis en werken aan onderzoek over verduurzaming en de versnelling van de energietransitie. Zo werken we vandaag samen met de generatie van morgen.

Het stroometiket: hier zie je waar je stroom vandaan komt

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom het afgelopen jaar is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall NL Consumenten & MKB is 100% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland. 

Bekijk ons stroometiket

We helpen bedrijven, industrieën en overheden

We werken internationaal samen met bedrijven en industrieën. De staalindustrie is op dit moment bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer 7% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Dat is enorm. De winst die daar te behalen is, is dat dus ook. Om te beginnen heb je kolen nodig om het ijzer uit ijzererts te winnen. Dat betekent een flinke aanslag op onze fossiele grondstoffen (kolen) en tegelijkertijd veel CO2-uitstoot. Daarom ontwikkelen we in ons Zweedse project HYBRIT een techniek met waterstof die deze kolen overbodig maakt.

Bij het maken van staal is bovendien enorm veel hitte nodig. De verwachting is dat we straks ook het aardgas dat daarvoor nodig is, kunnen vervangen door waterstof. Zo werken we toe naar fossielvrije productie van staal.

Zo bereiken we ons doel