Onze verwarming zou de aarde niet mogen opwarmen

Ontdek hoe we nu gebouwen anders gaan verwarmen, voor een fossielvrij leven straks.

Steden zoals Londen anders verwarmen

In Londen willen we vanaf 2040 een half miljoen woningen, bedrijven en openbare gebouwen kunnen aansluiten op een stadsbreed warmtenetwerk, zonder fossiele brandstoffen. Op dit moment halen meer dan 25 miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk hun warmte uit fossiele brandstoffen. Verwarming is dan ook verantwoordelijk voor een derde van de gehele broeikasgasuitstoot in het land. In Zuidoost-Londen ontwikkelen we sinds 2022 een nieuw warmtenet. Afvalpartner Cory levert de warmte. Al in 2030 worden de eerste woningen verwarmd via het nieuwe warmtenet.


luchtfoto londen over heat londen warmte vattenfall

Een warm thuis voor Amsterdammers

Ook Amsterdam staat op het punt de verwarming van huizen flink te veranderen; tegen 2040 willen we onze warmtenetten in de stad voorzien van fossielvrije warmte. Zowel in Amsterdam Zuid en Oost als in Amsterdam Noord en West.

warmte amsterdam e-boiler

Om dit doel te bereiken bereiden we we ons nu onder andere voor op de bouw van een e-boiler. ”De e-boiler gaat alleen aan als er genoeg duurzame stroom uit zon en wind beschikbaar is. Op andere dagen leveren de gascentrales in Diemen zeer efficiënt warmte. Voor de leveringszekerheid van miljoenen Nederlanders verwachten we dan ook dat deze centrales de komende tientallen jaren nog nodig blijven. Aanvankelijk op aardgas, maar straks op waterstof uit fossielvrije bronnen,” aldus Alexander van Ofwegen, Director Heat Vattenfall Nederland.

Woningen in Zweden verwarmd door algen

Kunnen algen je huis verwarmen? Wel als je in Gustavsberg in Zweden woont. Vanaf het voorjaar van 2022 verwarmen we daar de huizen deels met de overtollige warmte van algenteler AstaReal, een van onze partners. Een vernieuwende samenwerking die voor verwarming van 2.500 nieuwe appartementen zorgt. We plaatsen omkeerbare warmtepompen in de fabriek van AstaReal. Deze pompen winnen de overtollige warmte uit het algenproductieproces.

Berlijnse airco draait de verwarming open

Om in Berlijn de uitstoot verder te beperken, testen we nu samen met Siemens Energy een combinatie van stadswarmte, -energie en -koeling. Sinds 1997 koelt de koelcentrale op de Berlijnse Potsdamer Platz kantoren, appartementen en culturele instellingen in de buurt. De koeling wordt efficiënt en lokaal opgewekt, de levering is betrouwbaar. Maar het proces genereert wel restwarmte die tot nu toe via koeltorens in het milieu terechtkwam.

stadswarmte, energie en koeling in Berlijn

Dankzij een nieuwe hogetemperatuurwarmtepomp van onze partner Siemens, kunnen we verwarming, koeling en elektriciteit voortaan combineren. Het voordeel is dat we de koeling daardoor ook als hulpbron kunnen inzetten, door de restwarmte te gebruiken voor de verwarming van huizen.

"Als we de energietransitie in de steden willen realiseren en steeds meer willen overstappen op hernieuwbare bronnen, moeten we het totaal aan verwarming, koeling en de energievoorziening als een geheel bekijken. Alleen zo kunnen we de beschikbare middelen optimaal benutten,” legt Tanja Wielgoß uit, Chair of the Executive Board van Vattenfall Wärme Berlin AG.