1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenet Amsterdam Noord en West

Het warmtenet van Amsterdam Noord en West

Het warmtenet in Amsterdam West en Noord wordt gevoed door de afvalenergiecentrale van het AEB. Graag vertellen we welke warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig fossielvrije warmte te leveren.

Warmte voor Noord en West

De warmte voor het warmtenet van Amsterdam Noord en West komt voor het grootste deel van de afvalenergiecentrale van het AEB. Andere bronnen zijn de bio-energiecentrale van AEB en de vergistingsinstallatie van Orgaworld. In 2022 was de CO2-besparing in dit warmtenet 79% ten opzichte van een gasketel thuis.

Bekijk de CO₂-reductie in 2022

Kortetermijnplannen

Voor de verdere verduurzaming van het warmtenet voor Amsterdam West en Noord onderzoeken we samen met de gemeente en datacenter GGID of we restwarmte van een nieuw te ontwikkelen datacenter kunnen gebruiken voor het warmtenet.

Langetermijnplannen

De rol van biomassa in de stadsverwarming zal steeds kleiner worden zodat schaarse biomassa op plekken ingezet kan worden waar onvoldoende alternatieven bestaan. Doordat er steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet zal de totale warmtelevering toenemen, ondanks steeds betere isolatie van woningen. Voor de verduurzaming van het warmtenet op lange termijn hebben wij twee routekaarten opgesteld.

Scenario 1: aquathermie en restwarmte uit datacenters

In scenario 1 is er een blijvende rol voor warmte uit de afvalenergiecentrale, waarbij deze wordt aangevuld met restwarmte uit datacenters en aquathermie. Bij aquathermie wordt warmte uit oppervlaktewater, afvalwater, of drinkwater met een warmtepomp in temperatuur verhoogd zodat de warmte gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen.

Routekaart Amsterdam Noord en West scenario 1

Scenario 2: toevoeging geothermie 

In een tweede scenario wordt de rol van de afvalenergiecentrale stapsgewijs afgebouwd en wordt de warmtevoorziening overgenomen door geothermie, waarbij warmte uit diepe aardlagen wordt gewonnen. In dit tweede scenario gaan we ook uit van meer warmte uit datacenters, aquathermie en industriële restwarmte. Zo borgen we dat ook als de afvalenergiecentrale op termijn niet meer als warmtebron wordt gebruikt,  Amsterdam West en Noord toch duurzaam verwarmd worden.

 

Routekaart Amsterdam Noord en West met scenario 2