1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenet Amsterdam Noord en West

Het warmtenet van Amsterdam Noord en West

Het warmtenet in west Amsterdam wordt van oudsher gevoed door de afvalenergiecentrale van het AEB. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Warmte voor Noord en West

De warmte voor het warmtenet van Amsterdam Noord en West komt voor het grootste deel van de afvalenergiecentrale van het AEB. Sinds 2020 is er bij het AEB ook een bio-energiecentrale in werking, die duurzame warmte levert uit houtige reststromen waar geen hoogwaardigere toepassing voor bestaat. Daarnaast komt een deel van de warmte uit biogas dat gewonnen wordt uit groene afvalstromen. In 2021 was de CO2-besparing in dit warmtenet 75% ten opzichte van een gasketel thuis.

Bekijk de CO₂-reductie in 2020

Kortetermijnplannen

Voor de verdere verduurzaming van het warmtenet voor Amsterdam West en Noord werken we op korte termijn aan een aquathermiebron samen met Waternet. Daarbij wordt warmte onttrokken uit oppervlaktewater en met een warmtepomp in temperatuur verhoogd zodat de woningen in de wijk ermee verwarmd kunnen worden. Samen met de gemeente en Datacentergroep Caransa onderzoeken we of we restwarmte van een nieuw te ontwikkelen datacenter kunnen gebruiken voor het warmtenet.

Langetermijnplannen

De rol van biomassa in de stadsverwarming zal steeds kleiner worden zodat schaarse biomassa op plekken ingezet kan worden waar onvoldoende alternatieven bestaan. Doordat er steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet zal de totale warmtelevering toenemen, ondanks steeds betere isolatie van woningen. Voor de verduurzaming van het warmtenet op lange termijn hebben wij twee routekaarten opgesteld.

Scenario 1: aquathermie en restwarmte uit datacenters

In scenario 1 is er een blijvende rol voor warmte uit de afvalenergiecentrale, waarbij deze wordt aangevuld met restwarmte uit datacenters en aquathermie. Bij aquathermie wordt warmte uit oppervlaktewater, afvalwater, of drinkwater met een warmtepomp in temperatuur verhoogd zodat de warmte gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen.

Routekaart Amsterdam Noord en West scenario 1

Routekaart Amsterdam Noord West 2021 scenario 1

Scenario 2: toevoeging geothermie 

In een tweede scenario wordt de rol van de afvalenergiecentrale stapsgewijs afgebouwd en wordt de warmtevoorziening overgenomen door geothermie, waarbij warmte uit diepe aardlagen wordt gewonnen. In dit tweede scenario gaan we ook uit van meer warmte uit datacenters, aquathermie en industriële restwarmte. Zo borgen we dat ook als de afvalenergiecentrale op termijn niet meer als warmtebron wordt gebruikt,  Amsterdam West en Noord toch duurzaam verwarmd worden.

 

Routekaart Amsterdam Noord en West met scenario 2

Routekaart Amsterdam Noord West 2021 scenario 2