E-boiler: wind en zon inzetten voor warmte

Een elektrische boiler, of e-boiler, is eigenlijk een soort grote waterkoker: hiermee wordt stroom omgezet in warmte. De E-boiler gaat draaien als er veel stroom uit wind en zon beschikbaar is.

Voordelen van de E-boiler

Klein en krachtig

Relatief kleine installatie: 20 x 30 meter en maximaal 15 meter hoog

Geen CO2 bij warmte-productie

Bij de productie van warmte is er geen uitstoot van CO2, fijnstof of stikstof. 

Verbruikt overtollig stroom

Overtollig stroom wordt nuttig ingezet voor de productie van warmte.

Waar zet Vattenfall E-boilers in?

We ontwikkelen een E-boiler van 150 MW in Diemen. Deze E-boiler zal bijdragen aan de productie van duurzame warmte voor het warmtenet van Amsterdam, Diemen en Almere. Het voordeel van deze locatie is dat er al een grote elektriciteitsaansluiting aanwezig is en er ook nog eens een grote warmtebuffer staat waar eventuele overtollige warmte in kan worden opgeslagen.

Wat is een E-boiler?

Een E-boiler zet overtollige stroom om in warmte. Zo wordt deze stroom alsnog nuttig gebruikt. Is er op dat moment niet zoveel vraag naar warmte, dan slaat de E-boiler de warmte op in een warmtebuffer. Die kun je vergelijken met een thermoskan, maar dan in het groot.

Het grote voordeel is dat het opslaan van warmte veel makkelijker en goedkoper is dan het opslaan van elektriciteit. Zo komt er op onze locatie in Diemen een thermoskan te staan van 22 miljoen liter waar we warmte in kunnen opslaan. Hiermee kunnen we 20.000 huishoudens per jaar van warmte voorzien.

De E-boiler gaat alleen aan als er veel stroom uit zon en wind is. Als die er onvoldoende is, gebruiken we andere warmtebronnen om warmte te produceren.

Zo zorgt de e-boiler voor warmte