E-boiler: wind en zon inzetten voor warmte

Een elektrische boiler, of e-boiler, is eigenlijk een soort grote waterkoker: 99,9% van de stroom die erin gaat wordt omgezet in warmte. De E-boiler draait als er veel groene stroom uit wind en zon beschikbaar is en zet die om in duurzame warmte.

Voordelen van de E-boiler

Klein en krachtig

Relatief kleine installatie: 20 x 30 m en max. 15 m hoog

Geen uitstoot

Geen uitstoot van CO2, fijnstof of stikstof en geen geluidsoverlast

Stabiel elektriciteitsnet

Helpt elektriciteitsnet stabiel te houden. Ook met veel stroom uit zon en wind.

Wat is een E-boiler?

Een E-boiler zet de overtollige groene stroom om in warmte en zorgt er zo ook voor dat het elektriciteitsnetwerk stabiel blijft. Is er op dat moment niet zoveel vraag naar warmte, dan slaat de E-boiler de warmte op in een buffer, een soort thermoskan. Het grote voordeel is dat het opslaan van warmte veel makkelijker en goedkoper is dan het opslaan van elektriciteit.

Zo staat op onze locatie in Diemen een thermoskan van 22 miljoen liter waar we warmte in kunnen opslaan. Hiermee kunnen we 20.000 huishoudens per jaar van warmte voorzien.

Infographic E-boiler

Duurzaam geproduceerde warmte

De E-boiler gaat alleen aan als er veel groene stroom uit zon en wind is Zo weten we zeker dat de geproduceerde warmte duurzaam is. Als er onvoldoende groene stroom is gebruiken we andere warmtebronnen om warmte te produceren. Omdat de hoeveelheid groene stroom zo snel groeit in Nederland verwachten we dat de E-boiler over een paar jaar al zo’n 20% van alle uren in het jaar kan draaien.

Waar zet Vattenfall E-boilers in?

We ontwikkelen een grote E-boiler van 150 MW in Diemen. Deze E-boiler zal bijdragen aan de productie van duurzame warmte voor het warmtenet van Amsterdam, Diemen en Almere. Het voordeel van deze locatie is dat er al een grote elektriciteitsaansluiting aanwezig is en er ook nog eens een grote warmtebuffer staat waar eventuele overtollige warmte in kan worden opgeslagen.

De ontwikkeling van duurzame warmtebronnen

We werken continue aan het toevoegen van duurzame bronnen. Op die manier stippelen wij een route uit naar 100% CO2 vrije warmte in de toekomst.