1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenet Amsterdam Zuid en Oost

Het warmtenet in Amsterdam Zuid en Oost

Het warmtenet van Amsterdam Zuid en Oost vormt samen met het warmtenet van Diemen en Almere één integraal warmtenet. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Warmte uit de centrale Diemen

Op dit moment wordt de warmte grotendeels geleverd door de gascentrales op de Diemen-site. Daarbij is warmte een bijproduct van de productie van elektriciteit. Met deze warmte werd in 2019 al een CO2-reductie van 58% gerealiseerd ten opzichte van een HR-ketel thuis.

Bekijk de CO₂-reductie in 2020

Kortetermijnplannen

Op korte termijn willen we deze CO2-prestatie nog verder verbeteren. Dit doen we door het toevoegen van meerdere duurzame bronnen en een koppeling met het warmtenet van Amsterdam West. Het gaat dan om een elektrische boiler, duurzame biomassa, en restwarmte van datacenters.
Met de koppeling met het warmtenet van Amsterdam West zal daarnaast ook nog CO2-arme warmte van het afvalenergiebedrijf AEB worden geleverd aan Amsterdam Zuid. Hiermee willen we de CO2-besparing op korte termijn al verhogen naar 75%.

Op lange termijn: geothermie en aquathermie

Op langere termijn willen we meerdere geothermie-bronnen aansluiten. Met geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen gewonnen. Verder willen we meer restwarmte uit datacenters inzetten en aquathermie als bron toevoegen. Doordat er steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet zal de totale warmtelevering toenemen, ondanks steeds betere isolatie van woningen. De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen geschikt gemaakt worden om te gebruiken met een duurzame brandstof, zoals waterstof, zodat ook de piekbronnen in 2040 volledig CO2-vrij zijn.

De route naar CO2 vrije warmte in Amsterdam Zuid en Oost

De duurzame bronnen die we op korte termijn al willen gebruiken voor het warmtenet zijn volop in ontwikkeling. Bronnen als geothermie en waterstof hebben nog een langere ontwikkeltijd nodig maar we zijn er al wel volop mee bezig. Jaarlijks updaten wij de verduurzamingsplannen voor onze warmtenetten, waarin we de laatste ontwikkelingen meenemen. Daarbij blijft het einddoel onveranderd: volledig CO2-vrije warmte in 2040.
Routekaart Amsterdam Zuid Diemen Almere 2021