1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenet Amsterdam Zuid en Oost

Het warmtenet in Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost

Het warmtenet van Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost vormt samen met het warmtenet van Diemen en Almere één integraal warmtenet. Graag vertellen we welke warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig fossielvrije warmte te leveren.

Warmte uit de centrale Diemen

Op dit moment wordt de warmte grotendeels geleverd door de gascentrales op de Diemen-site. Daarbij is warmte een bijproduct van de productie van elektriciteit. Met deze warmte werd in 2022 een CO2-reductie van 59% gerealiseerd ten opzichte van een cv-ketel thuis.

Bekijk de CO₂-reductie in 2022

Kortetermijnplannen

Op korte termijn willen we deze CO2-prestatie nog verder verbeteren. Dit doen we door het toevoegen van meerdere bronnen en een koppeling met het warmtenet van Amsterdam West. Het gaat dan om een elektrische boiler, biomassa en restwarmte van datacenters. Met de koppeling met het warmtenet van Amsterdam West zal daarnaast ook nog CO2-arme warmte van het afvalenergiebedrijf AEB worden geleverd aan Amsterdam Zuid.

Op lange termijn: aardwarmte en aquathermie

Op langere termijn willen we meerdere aardwarmtebronnen aansluiten. Met aardwarmte wordt warmte uit diepe aardlagen gewonnen. Verder willen we meer restwarmte uit datacenters inzetten en aquathermie als bron toevoegen. Doordat er steeds meer woningen worden aangesloten op het warmtenet zal de totale warmtelevering toenemen, ondanks steeds betere isolatie van woningen. De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen geschikt gemaakt worden om te gebruiken met bijvoorbeeld waterstof, zodat ook de piekbronnen in 2040 volledig fossielvrij zijn.

De route naar fossielvrije warmte in Amsterdam Zuid, Oost en Zuidoost

Jaarlijks updaten wij de verduurzamingsplannen voor onze warmtenetten, waarin we de laatste ontwikkelingen meenemen. Daarbij blijft het einddoel onveranderd: volledig fossielvrije warmte in 2040.