Samen op uw grond of water energie opwekken

Met zonnepanelen bespaart u op de energierekening en tegelijk verduurzaamt u uw bedrijf. Dat doen we graag samen met u. Veilig en verantwoord. Want als landeigenaar, bedrijf of energie­coöperatie wilt u dat het goed geregeld is. We houden natuurlijk rekening met uw belangen, maar ook met die van omwonenden en andere betrokkenen. Of het nu gaat om veiligheid, het creëren van draagvlak of het vergroten van de biodiversiteit.

Hoe pakken we dat aan?

Betrokkenheid van de omgeving

 • Oog voor omwonenden
  Ontwerpen doen we graag samen. Samen met u als grondeigenaar, omwonenden en andere belanghebbenden. Alleen zo komen we tot een optimaal ontwerp. Daar zijn we van overtuigd. Ook tijdens de bouw en de exploitatie van het project blijven we graag in gesprek en waar mogelijk kan het zonneweide een educatieve functie vervullen.

 • Lokale voordelen en lokale partners
  Vattenfall ontwikkelt projecten altijd samen met de omgeving. Dat doen we tijdens het ontwerp, de bouw en de exploitatie van onze projecten. Er is veel mogelijk: mee-investeren via obligaties, een speciaal duurzaamheidsfonds of korting op producten en diensten van Vattenfall. Dankzij de bouw van zonneparken kan de omgeving meeprofiteren. Dat vinden we belangrijk. Voor ieder project maken we een plan op maat.

Biodiversiteit en betrouwbaarheid

 • Verbeteren biodiversiteit
  Van planten en dieren tot en met complete ecosystemen: het verbeteren van biodiversiteit is prioriteit voor Vattenfall. Daarom brengen we de belangrijkste factoren van een gebied in kaart en maken we een plan van aanpak voor een natuur-inclusief zonnepark. Lees welke 3 stappen we volgen bij de ontwikkeling van een zonnepark om rekening te houden met de natuur. 

 • Betrouwbare partner
  ​Vattenfall is een betrouwbare energiepartner en heeft alle competenties in huis om samen met u een zonneakker te ontwikkelen. Zo heeft u af het begin tot het eind heeft u binnen Vattenfall één aanspreekpunt. Daarnaast willen we de kans op incidenten, zowel tijdens als na de bouw, zoveel mogelijk voorkomen. Dus hanteren we tijdens de installatie hoge technische standaarden. Ook doet een onafhankelijke partij een inspectie voor de oplevering. Lees er alles over in onze brochure 'Een zonneakker als duurzame inkomstenbron'.

In drie stappen een natuur-inclusief park

Foto van zonnepark Nieuw Coevorden

Bestaande bloemen, planten en dieren op de locaties van het zonnepark willen we beschermen. Maar ook vergroten van de biodiversiteit van een bepaald gebied staat hoog op onze agenda. Daarom hanteren we drie stappen op weg naar een ecologisch zonnepark.

 1. Selectie van een locatie
  De beoogde locatie moet kansen bieden om biodiversiteit te behouden of te vergroten. Denk aan een akker met een slechte bodemstructuur. Of een weide waar schapen op kunnen blijven grazen.   

 2. Goed ontwerp
  Schaduw is de grootste bedreiging voor bloemen, planten en dus ook voor dieren. Er zijn planten die kunnen groeien met minder dan drie uur zon of met het opvangen van diffuus licht. In het ontwerp houden we hier rekening mee. Zo kiezen we vaak voor en zuid-opstelling, waardoor planten en bloemen meer zon krijgen. 

 3. Ecologische strategie
  Samen met en ecologisch adviesbureau, omwonenden en andere stakeholders maken we een ecologische strategie. Daarin leggen we bijvoorbeeld vast dat we geen kunstmest of chemicaliën gaan gebruiken. En dat we heggen plaatsen in plaats van hekken. Ook staat in de strategie welke extra maatregelen we nemen. Denk aan het plaatsen van bijenhotels, vogelhuisjes, houtstapels of het aanleggen van vijvers.

Luchtfoto van energiepark Haringvliet Zuid

Hybridepark Haringvliet Zuid

Energiepark Haringvliet Zuid is het eerste park dat zonne-energie, windenergie en batterijen combineert. Voor inwoners en andere stakeholders organiseerden we bijeenkomsten om vragen te kunnen stellen. Aan de hand hiervan zijn vervolgens de verschillende ontwerpen geschetst. Deze input vormde - met het gemeentelijk en provinciaal beleid - de basis voor het ontwerp van het energiepark.

Feiten en cijfers zonne-energie in Nederland:

 • 5 opgeleverde zonneparken
 • 4 zonneparken in constructie
 • 50.122 MWh jaarlijkse opwek van groene energie

Fossielvrij leven binnen één generatie

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u graag met al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, e-mobility, zonne-energie, windenergie en warmte.

Bel 020 892 01 80 (van 9.00 tot 17.00 uur)

Stroometiket 2021

In het stroometiket van 2021 ziet u met welke energie­bronnen onze elektriciteit is opgewekt. En wat het aandeel van elke gebruikte energiebron is.
Stroometiket 2021

Platinum status voor Vattenfall

Na de gouden CSR Rating in 2018 en 2019 (ook geldig over 2020) en de platinum CSR Rating van 2021, heeft Vattenfall nu ook in 2022 de platinum Sustainability Rating van EcoVadis ontvangen.

2019 ecovadis gold.jpg EcoVadis platinum 2021Platinum 2022

De platinum ranking betekent dat wij tot de top 1% behoren van alle bedrijven die door EcoVadis zijn beoordeeld in de categorie Energie.