Flexibel laden voor optimaal energiegebruik

Nu steeds meer automobilisten kiezen voor een elektrische auto scheelt dat heel wat benzine en uitlaatgassen. Maar hoe garanderen we voldoende laadcapaciteit voor al die elektrische voertuigen? En hoe kunnen we voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt? In het project Flexpower Amsterdam onderzoeken wij samen met de gemeente, Liander, E-Laad, Heijmans en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) of de snelheid waarmee elektrische auto’s geladen worden aan te passen is aan de hoeveelheid beschikbare energie in het elektriciteitsnet.

Flexibele laadpalen helpen bij de opmars van elektrische auto's

Belangrijk wapen in de strijd

De elektrische auto is een belangrijk wapen in de strijd tegen de uitstoot van CO2. Hij maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en biedt kansen voor optimaal gebruik van het elektriciteitsnet: een elektrische auto kan flexibel laden en energie opslaan in de batterijen op de momenten dat het aanbod van (duurzame) energie het grootst is. Dit maakt het mogelijk om extra laadpalen toe te voegen aan het elektriciteitsnet zonder dit te hoeven verzwaren. Dit vraagt wel om flexibiliteit van EV-rijders en netbeheerders met het oog op laadsnelheid.

Spitstijden op het elektriciteitsnet

Net als de snelweg en het spoor kent het elektriciteitsnet spitsuren. Het energieverbruik neemt toe vlak voor de ochtendspits, als mensen ’s morgens de verlichting aan doen, en het koffiezetapparaat, de waterkoker en andere apparaten gebruiken. En wanneer mensen thuiskomen van hun werk, het avondeten bereiden en TV kijken. Het elektriciteitsnetwerk slibt dan dicht en dat staat uitbreiding met nieuwe elektriciteitsaansluitingen in de weg.

Het Amsterdamse elektriciteitsnet staat al behoorlijk onder druk, flexibel gebruik is daarom erg belangrijk en wordt een essentieel onderdeel van de toekomstige energiehuishouding. De transitie naar een uitstootvrije stad maakt deze ontwikkelingen nog urgenter.

Flexibele laadsnelheid

Uit een proef met slim laden blijkt dat het mogelijk is om meer elektrische auto’s op te laden op het drukke elektriciteitsnet van Amsterdam. “Met slim laden kunnen drie tot vier keer meer nieuwe laadpunten geplaatst worden binnen de grenzen van het bestaande elektriciteitsnetwerk”, aldus Pieter van Ommeren, directeur Vattenfall InCharge.

Bij de proef is gebruikgemaakt van flexibele laadsnelheid op openbare laadpunten voor elektrische auto’s. De laadsnelheid past zich aan aan het totale aantal auto’s dat op een bepaald moment laadt en de capaciteit die op dat moment op het stroomnet beschikbaar is.

project Flexpower Amstyerdam

Flexpower - het laden van de toekomst

Samen met onze partners zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen fossielvrij en zo snel mogelijk kunnen laden. En dat voor een scherp tarief. Verder vinden we het belangrijk dat u kunt kiezen: een lager laadtarief voor duurzamer laden of een hoger laadtarief voor sneller laden.

Proef in Amsterdam succesvol: meer elektrische auto’s opladen op druk elektriciteitsnet

Flexpower

Van december 2021 tot oktober 2022 is op 126 laadpunten verspreid over 10 Amsterdamse wijken een proef gedaan met flexibele oplaadsnelheid voor elektrische auto’s, ook wel bekend als Flexpower. Gebruikers konden hun elektrische auto inpluggen zoals zij gewend waren, maar de snelheid van laden hing zowel af van het aantal ladende auto's in de buurt als van de actuele beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

“Flexpower zorgt ervoor dat auto’s in een buurt de beschikbare stroom onderling verdelen”, licht Van Ommeren toe. “Zijn er in de buurt auto's klaar met laden en blijven ze aan de lader staan? Dan wordt de stroom van de niet-gebruikte laadpunten verdeeld over de andere auto’s.” Auto’s krijgen ook extra stroom als er meer energie beschikbaar is op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door lokale energieopwekking. Als er weinig stroom beschikbaar is en veel auto’s tegelijk opladen, krijgen ladende auto’s tijdelijk minder stroom. “Aan het eind van de laadsessie merken gebruikers over het algemeen niets van de schommelingen in de laadsnelheid”, aldus Van Ommeren.

Pieter van Ommeren

Laadzekerheid

Een belangrijk uitgangspunt van de proef was dat de eigenaren van de elektrische auto’s geen hinder ondervonden van de flexibele laadsnelheid. In de praktijk wordt de snelheid van een laadsessie alleen lager als er weinig ruimte op het elektriciteitsnet is en/of wanneer er veel auto’s tegelijk laden. Omdat elektrische auto’s meestal veel langer ingeplugd staan dan dat ze opladen, merkten de gebruikers in de praktijk meestal niks van de proef en was hun auto volledig opgeladen binnen de parkeertijd. Alleen bij de auto’s die kort parkeerden zagen de onderzoekers een gering effect. Dit betrof slechts 13% van de laadsessies. Deze auto’s kregen ten opzichte van een laadsessie zónder slim laden 4,8% minder energie.

Drie tot vier keer meer laadpunten

Door deze manier van slim laden ontstaat tot ruim drie keer meer ruimte voor nieuwe laadpunten zonder dat de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk hoger wordt. Dat komt omdat netbeheerders niet langer het maximale vermogen voor elk laadpunt hoeven te reserveren. Zonder Flexpower was dit in de situaties waarbij heel veel voertuigen tegelijk zouden opladen wel noodzakelijk.

Slim laden op alle publieke laadpunten

Flexpower is zo succesvol dat het onderdeel wordt van het nationale opschalingsprogramma ‘Slim Laden voor Iedereen’, waar in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) aan wordt gewerkt. De gemeente Amsterdam werkt aan het toepassen van het Flexpower-concept op alle huidige en toekomstige publieke laadpunten in Amsterdam. Daarmee brengt zij de succesvolle proef ook in de praktijk.

 


Het onderzoeksproject Flexpower 3 was een samenwerking van de gemeente Amsterdam, netbeheerder Liander, Heijmans, Vattenfall, de Hogeschool van Amsterdam en ElaadNL.

In 4 stappen naar een duurzaam wagenpark

Als bedrijf kijkt u vooral naar brandstof- en onderhoudskosten. Logisch dus dat u nadenkt over een duurzaam, volledig elektrisch, wagenpark. We helpen u in 4 stappen op weg.

Bekijk de 4 stappen

Alles wat u moet weten over zakelijk laden

Samen op weg naar een fossielvrij leven

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u graag met al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, e-mobility, zonne-energie, windenergie en warmte. Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel.

groepsfoto-med-vattenfall-laag.jpg

Onze beloften aan zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

  • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering