Flexibel laden voor optimaal energiegebruik

Nu steeds meer automobilisten kiezen voor een elektrische auto scheelt dat heel wat benzine en uitlaatgassen. Maar hoe garanderen we voldoende laadcapaciteit voor al die elektrische voertuigen? En hoe kunnen we voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt? In het project Flexpower Amsterdam onderzoeken wij samen met de gemeente, Liander, E-Laad, Heijmans en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) of de snelheid waarmee elektrische auto’s geladen worden aan te passen is aan de hoeveelheid beschikbare energie in het elektriciteitsnet.

Flexibele laadpalen helpen bij de opmars van elektrische auto's

Belangrijk wapen in de strijd

De elektrische auto is een belangrijk wapen in de strijd tegen de uitstoot van CO2. Hij maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en biedt kansen voor optimaal gebruik van het elektriciteitsnet: een elektrische auto kan flexibel laden en energie opslaan in de batterijen op de momenten dat het aanbod van (duurzame) energie het grootst is. Dit maakt het mogelijk om extra laadpalen toe te voegen aan het elektriciteitsnet zonder dit te hoeven verzwaren. Dit vraagt wel om flexibiliteit van EV-rijders en netbeheerders met het oog op laadsnelheid.

Spitstijden op het elektriciteitsnet

Net als de snelweg en het spoor kent het elektriciteitsnet spitsuren. Het energieverbruik neemt toe vlak voor de ochtendspits, als mensen ’s morgens de verlichting aan doen, en het koffiezetapparaat, de waterkoker en andere apparaten gebruiken. En wanneer mensen thuiskomen van hun werk, het avondeten bereiden en TV kijken. Het elektriciteitsnetwerk slibt dan dicht en dat staat uitbreiding met nieuwe elektriciteitsaansluitingen in de weg.

Het Amsterdamse elektriciteitsnet staat al behoorlijk onder druk, flexibel gebruik is daarom erg belangrijk en wordt een essentieel onderdeel van de toekomstige energiehuishouding. De transitie naar een uitstootvrije stad maakt deze ontwikkelingen nog urgenter.

Beschikbare energie

We onderzoeken in het project Flexpower Amsterdam of de snelheid van het laden van elektrische auto’s aan te passen is aan de beschikbaarheid van energie op het elektriciteitsnet. 126 laadpunten laadpunten worden voorzien van software waarmee de laadsnelheid gedurende de dag kan veranderen, afhankelijk van het aantal auto’s dat tegelijkertijd aan het laden is. Het laden verloopt sneller op rustige momenten, en iets langzamer tijdens spitstijden.

project Flexpower Amstyerdam

In 4 stappen naar een duurzaam wagenpark

Als bedrijf kijkt u vooral naar brandstof- en onderhoudskosten. Logisch dus dat u nadenkt over een duurzaam, volledig elektrisch, wagenpark. We helpen u in 4 stappen op weg.

Bekijk de 4 stappen

Alles wat u moet weten over zakelijk laden