1. Grootzakelijk
 2. Klantenservice
 3. Stijgende energieprijzen

Lees het laatste nieuws over de gestegen energieprijzen

De prijzen op de energiemarkt zijn gestegen tot een uitzonderlijk hoog niveau. We geven u hier graag een toelichting op de oorzaken en gevolgen van de prijsstijgingen. Ook adviseren wij u wat u het best kunt doen.

 

- laatste update: 12 januari 2023 -

Oorzaken en gevolgen van de prijsstijgingen

Oorzaak prijsontwikkelingen

De inkoopprijzen in de energiemarkt zijn gestegen tot een uitzonderlijk hoog niveau. We leggen hier graag uit hoe dit komt en hoe het doorwerkt in onze prijzen.

Veel vraag naar energie, en weinig aanbod

De oorlog in Oekraïne begon op 24 februari 2022 en werd gevolgd door sancties van de EU gericht tegen Rusland. Sindsdien gebruikt Rusland de gaslevering naar Europa als machtsmiddel. Recentelijk heeft Rusland de belangrijke Nordstream 1 pijpleiding helemaal dichtgezet. Daarmee is er schaarste ontstaan in Europa. Europa is namelijk sterk afhankelijk van Russisch gas. Nederland voor zo'n 20% en Duitsland zelfs voor 40%.

Het Russisch gas dat nu niet meer geleverd wordt, moet nu ergens anders ingekocht worden. En dat is duurder, want er is minder gas beschikbaar. Europese landen willen hun gasvoorraden zo vol mogelijk hebben, zodat zij de komende winter in elk geval genoeg gas hebben.

Kortom: er is veel vraag naar gas, maar een lager aanbod. Zo blijven de prijzen hoog.

Er heerst onzekerheid in de energiemarkt

Naast de hoge vraag en het lage aanbod is er ook onzekerheid in de markt. Er wordt gesproken over het instellen van prijsplafonds, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Ook weten we niet of de voorraden echt genoeg zullen zijn voor een koude winter. Die onzekerheid maakt de markt onvoorspelbaar. En dat geeft pieken in de prijzen.

Warm en droog weer

De aanhoudende droogte en het warme weer van deze zomer speelt ook een rol. Zo kunnen schepen niet vol worden geladen door de lage waterstand in de Europese rivieren. Daardoor krijgen de Duitse centrales minder steenkool aangevoerd. En in Frankrijk produceert een aantal kerncentrales minder. Dat komt onder andere doordat de rivieren, die de kernreactoren koelen, te warm zijn.

Het tekort aan energie uit deze centrales wordt opgevuld door gascentrales. Dat maakt de schaarste van gas weer groter en duwt de prijzen verder omhoog.

De inkoopprijzen van energie zijn flink omhooggegaan

Tot nu toe hebben wij door onze inkoopstrategie de prijsstijgingen voor onze klanten weten te beperken. Maar de crisis duurt voort en de inkoopprijzen blijven hoog. Daardoor lopen nu ook bij ons de variabele tarieven verder op. 

Het afsluiten van een nieuw contract is op dit moment veel duurder dan de prijzen van bestaande contracten. Dat komt omdat deze volledig in lijn zijn met de huidige prijzen op de groothandelsmarkt.

Maatregelen ter compensatie koopkracht

Op Prinsjesdag maakte het kabinet haar plannen bekend ten aanzien van de koopkracht. Hieronder vindt u de belangrijkste energiegerelateerde maatregelen.

Prijsplafond voor consumenten en kleine bedrijven

Per 1 januari 2023 is het prijsplafond voor energie ingegaan voor kleinverbruik­aansluitingen. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Een energieaansluiting moet alleen wel bestemd zijn voor een gebouw of ruimte om in te wonen of werken. Zoals een woning, kantoor of café. Aparte aansluitingen voor bijvoorbeeld trappenhuisverlichting of een garagebox vallen er niet onder.

Voor alle kleinverbruikaansluitingen
Het prijsplafond geldt voor kleinverbruik: voor elektriciteitsaansluitingen gelijk aan, of kleiner dan 3×80 ampère, voor gasaansluitingen tot aan G40. Tot een verbruik van 1.200 m³ gas en 2.900 kWh elektriciteit per jaar is er een maximum tarief afgesproken van € 1,45 per kuub (m³) gas en € 0,40 per kilowattuur (kWh) elektriciteit. Deze tarieven zijn inclusief overheidsheffingen en btw. Boven deze afnamegrenzen betaalt u de afgesproken contractprijs. Welke contractprijs hangt af van uw type contract.

Bekijk de uitleg over het prijsplafond.

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve MKB bedrijven

Alle bedrijven die zijn ingeschreven in het handelregister en waar minimaal 7 procent van de omzet bestaat uit energiekosten, komen per 1 november in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Deze regeling is een compensatie voor een deel van de gestegen energiekosten.

Tijdelijke regeling
De TEK-regeling is ingesteld voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De tijdelijke steun is bedoeld om bedrijven de ruimte te geven om te verduurzamen of uw bedrijfsmodel te veranderen, zodat men de hoge energieprijzen in de toekomst kan terugverdienen.

Hoogte drempelprijzen
De hoogte van de TEK is 50% van het bedrag dat u meer betaalt aan energiekosten dan de drempelprijs. De drempelprijs is € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Bedrijven krijgen het deel van het bedrag dat zij meer zijn gaan betalen voor energie teruggestort, tot een maximum van 160.000 euro.

Bekijk of u in aanmerking komt voor de TEK-regeling.

Tijdelijke btw maatregel

De overheid verlaagde de btw op energie tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 tijdelijk van 21% naar 9%. U betaalt in die periode dus maar 9% btw over uw energie. Dit was een compensatie voor de stijgende energiekosten. Het kabinet vindt deze tijdelijke maatregelen nu het prijsplafond is ingesteld niet meer nodig. Hierdoor gaat het btw-tarief op energie per 1-1-2023 terug van 9% naar 21%.

Wijzigingen in energiebelastingen

Het kabinet neemt voor 2023 een aantal incidentele maatregelen vanwege de hoge energieprijzen. Daartoe stelt het kabinet wijzigingen voor in de energiebelasting. Het gaat om een incidentele verlaging van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit en een tijdelijke hogere belastingvermindering in de energiebelasting.

Het kabinet heeft besloten de ODE-tarieven per 1 januari 2023 te integreren in de tarieven van de energiebelasting voor zowel gas als elektriciteit. Het opnemen van de ODE in de energiebelasting is niet van invloed op de lastenontwikkeling of -verdeling. Het doel is een versimpeling van de energiebelastingen.

Tarieven energiebelasting 2023
Bekijk de tarieven op Tarieven energiebelasting 2023.

Bekijk de gevolgen van het prijsplafond voor uw bedrijf

Per 1 januari 2023 is het prijsplafond voor energie van kracht voor kleinverbruikaansluitingen. We leggen u graag uit wat dit voor uw bedrijf betekent.

Bekijk de uitleg
Man achter beeldscherm op een kantoor

Wanneer komt u in aanmerking voor de TEK?

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. 
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;
 • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).

De energiemarkt is altijd in beweging

Omdat we begrijpen dat u niet constant tijd hebt om de laatste prijsontwikkelingen van elektriciteit en gas bij te houden, houden wij u graag wekelijks op de hoogte via ons MarktRapport.

Meld u aan en ontvang de updates
Foto van een man die in een kantooromgeving staat

Zoekt u persoonlijk advies over besparen en verduurzamen?

Bel ons op 020 892 00 75 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs.

Zelf aan de slag met energie besparen

Duurzaam advies. En altijd een scherpe prijs.

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering