Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat uw bedrijfsgegevens bij ons kloppen. Gaat u verhuizen, verandert uw IBAN of zijn er andere administratieve wijzigingen die u aan ons wilt doorgeven? Laat het ons dan snel weten. Dan zorgen wij ervoor dat we u altijd met de juiste gegevens benaderen.

Hoe geeft u een wijziging aan ons door?

  1. Klik op de link van het formulier bij de wijziging die u aan ons wilt doorgeven. U komt terecht op de website van onze partner DocuSign (eu.docusign.net).
  2. Vul het formulier volledig in en plaats uw digitale handtekening.
  3. U ontvangt een bevestiging van uw wijziging per e-mail en we zorgen dat we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen in onze systemen.
Wijzigingen doorgeven via DocuSign

Een verandering in uw bedrijfssituatie of verhuizing? Laat het ons weten

Als uw bedrijf of één van uw vestigingen gaat verhuizen of u te maken krijgt met een overname van uw energiecontract(en) of aansluitingen of bedrijfsbeëindiging, dan geeft u dit eenvoudig door via onze wijzigingsformulieren.

Als uw bedrijf of één van uw vestigingen gaat verhuizen, dan kunt u de nieuwe aansluitings- en leveringsgegevens aan ons doorgeven via het wijzigingsformulier Verhuizing (via onze partner DocuSign).

Als al uw lopende en toekomstige energiecontracten overgaan op een nieuwe partij dan geeft u dat door via het Wijzigingsformulier Overname Energiecontracten (via onze partner DocuSign)

Als één of meer energiecontracten worden overgenomen door een nieuwe partij én er blijft minimaal één contract op naam van uw bedrijf staan dan geeft u dit aan ons door via het Wijzigingsformulier Gedeeltelijke Overname Energiecontracten (via onze partner DocuSign)

Via het Wijzigingsformulier Overname aansluiting uit energiecontract (via onze partner DocuSign) geeft u eenvoudig aan ons door wanneer één of meerdere aansluitingen uit het contract worden overgenomen door een andere partij. Belangrijke voorwaarde is wel dat u minimaal één aansluiting houdt.

Via het Wijzigingsformulier Bedrijfsbeëindiging (via onze partner DocuSign) geeft u aan als u stopt met al uw bedrijfsactiviteiten en al uw energiecontracten beëindigd dienen te worden.

Kunnen we u verder helpen?

Als u wilt, helpen we u bij het invullen van het wijzigingsformulier. U bereikt ons op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.

Een nieuwe IBAN of een andere administratieve wijziging? Geef het snel door

Een administratieve wijziging, zoals het wijzigen van uw IBAN gegevens of het doorgeven van een machtiging voor het opvragen en/of wijzigen van uw gegevens, geeft u eenvoudig door via onze wijzigingsformulieren. 

Met het wijzigingsformulier IBAN incasso/excasso (via onze partner DocuSign) geeft u ons uw nieuwe betalingsgegevens door.

Heeft uw netbeheerder een zwaardere of lichtere meter voor elektriciteit of gas in uw bedrijf geïnstalleerd? Geef de nieuwe EAN-code dan graag aan ons door via het wijzigingsformulier Nieuwe aansluiting (via onze partner DocuSign).

Het is mogelijk om iemand te machtigen voor het opvragen en wijzigen van uw energiegegevens*. Met het machtigingsformulier (via onze partner DocuSign) geeft u aan ons door wie officieel contactpersoon wordt voor uw energie-aansluiting(en).

* Het gaat hoofdzakelijk om persoonsgegevens, financiële gegevens, verbruiksgegevens en contractgegevens.