Besparen op uw energiebelasting

Besparen op uw energiebelasting

In bepaalde gevallen komt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor korting op uw energiebelastingtarief. Check hier of dit ook voor u geldt en vul de verklaring in om direct te besparen.

Korting op uw energiebelastingtarief

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager energiebelastingtarief of zelfs vrijstelling krijgen. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een gunstiger tarief, dient u dan de verklaring bij ons in. Dan zorgen wij dat we uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

Energiebelastingverklaringen indienen in drie stappen

  1. Klik op de link van de verklaring behorend bij de regeling waarbij u mogelijk in aanmerking komt voor korting op uw energiebelastingtarief. U komt terecht op de website van onze partner DocuSign (eu.docusign.net).
  2. Vul het formulier volledig in en plaats direct uw digitale handtekening.
  3. U ontvangt een bevestiging van het indienen van uw verklaring per e-mail en wij zorgen dat we uw gegevens zo snel mogelijk verwerken.

Energiebelastingverklaringen

Meer dan één gas- of elektriciteitsaansluiting

Bent u de gebruiker van een WOZ-object met meer dan één gas- en/of elektriciteitsaansluiting? Misschien kunt u dan besparen op energiebelasting. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, valt het totale verbruik mogelijk in een lager belastingtarief. Bekijk of uw situatie gunstig is voor energiebelasting cumulatie.

Meer dan 10 miljoen kWh per jaar

Als u met uw bedrijf specifiek voor zakelijke doeleinden meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit per jaar verbruikt, komt u mogelijk in aanmerking voor het tarief zakelijk verbruik. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Zakelijk elektriciteitsverbruik bij ons indienen (via onze partner DocuSign). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Speciale regelingen voor tuinders

Voor tuinders zijn er speciale regelingen die kunnen bijdragen aan lagere energiekosten. U komt mogelijk in aanmerking voor verlaagde energiebelastingtarieven voor de tuinbouw. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring voor Tuinders bij ons indienen (via onze partner DocuSign). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK)

Maakt u gebruik van een WKK-installatie, dan kunt in twee gevallen gebruik maken van een lager belastingtarief. Ofwel, u gebruikt een WKK-installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%, ofwel uw installatie wekt elektriciteit op met uitsluitend hernieuwbare energiebronnen. U kunt daarvoor de Verklaring WKK 2020 bij ons indienen (via onze partner DocuSign).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Doorlevering elektriciteit en/of gas via een gesloten distributiesysteem

U kunt aanspraak maken op onbelaste doorlevering van elektriciteit en/of gas wanneer uw organisatie via een 'gesloten distributiesysteem' elektriciteit en/of gas doorlevert aan derden. Dit geldt echter alleen als deze partijen energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Doorlevering Elektriciteit en/of de Verklaring Doorlevering Gas bij ons indienen (via onze partner DocuSign). Deze energiebelastingverklaringen zijn voor onbepaalde tijd geldig.

Gebruik van aardgas voor installatie van blokverwarming

Gebruikt uw organisatie aardgas voor een installatie van blokverwarming voor meer dan één onroerende zaak (met eigen WOZ-beschikking)? Laat dit dan eenmalig aan ons weten via de Verklaring Blokverwarming (via onze partner DocuSign). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Gebruik aardgas voor een CNG-vulstation

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van CNG, kunt u in aanmerking komen voor een lager energiebelastingtarief voor het aardgasgebruik van uw CNG-vulstation. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring CNG vulstation bij ons indienen (via onze partner DocuSign). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie elektriciteit afneemt die wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés (SBI-codes 24 en 25). Vanaf 1 januari 2017 geldt deze vrijstelling ook voor gas, echter alleen in de situatie dat het gas gebruikt wordt voor een metallurgische procedé.

U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner DocuSign):

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Mineralogische procedés

Vervaardigt uw bedrijf glas(werk), keramische producten, cement, kalk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton of steenwol? Dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting voor het aardgas dat u gebruikt voor mineralogische procedés. U kunt daarvoor de Verklaring mineralogische procedés Aardgas 2020 bij ons indienen (via onze partner DocuSign).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Energiegebruik anders dan als brandstof

Wanneer uw organisatie aardgas afneemt dat niet gebruikt wordt als brandstof, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting. U kunt hiervoor de Verklaring Energiegebruik anders dan brandstof 2020 bij ons indienen (via onze partner DocuSign).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Speciale regeling voor windturbines

Uw organisatie kan in aanmerking komen voor vrijstelling van de energiebelasting als u elektriciteit opwekt uit hernieuwbare energiebronnen. U kunt hiervoor de Verklaring Vrijgestelde Levering aan windturbines 2020 bij ons indienen (via onze partner DocuSign).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Is voor elke aansluiting een aparte verklaring nodig?

Voor elke aansluiting waarvoor u een energiebelastingverklaring wilt aanvragen, vult u een apart formulier in. Sommige verklaringen moet u elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering. Komt u in aanmerking voor cumulatie van uw totale verbruik, dan is het voldoende om naast de cumulatieverklaring één energiebelastingverklaring in te dienen voor alle EAN's.

Wat gebeurt er als u geen verklaring opstuurt?
Als wij geen verklaring van u ontvangen, passen wij de reguliere belastingtarieven toe. Dit betekent dat u een hoger belastingtarief betaalt dan eigenlijk nodig is.

Zorg dat u de verklaring op tijd opstuurt

Alleen als u uw verklaring op tijd naar ons opstuurt, kunnen wij het standaardtarief voor energiebelastingkorting voor het volgende kalenderjaar garanderen.

Bij ontvangst van een verklaring gaat het 'nieuwe' energiebelastingtarief in bij de eerstvolgende factuur. Let op: dit kan niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Bent u tuinder? Dan kunnen wij wel voor u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Neem in dat geval contact met ons op.

Ook interessant voor u?