Besparen op uw energiebelasting met verklaringen energiebelasting

In bepaalde gevallen komt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor korting op uw energiebelastingtarief. Check hier of dit ook voor u geldt en vul de verklaring in om direct te besparen.

Korting op uw energiebelastingtarief

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager energiebelastingtarief of zelfs vrijstelling krijgen. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een gunstiger tarief, dient u dan de verklaring bij ons in. Dan zorgen wij dat we uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

 1. Klik op de link van de verklaring behorende bij de regeling waarbij u mogelijk in aanmerking komt voor korting op uw energiebelastingtarief. U komt hiervoor terecht op de website van onze partner Assently.

 2. Vul het formulier volledig in. Vul onder het formulier uw naam en e-mailadres in en klik op 'Nu ondertekenen'. In de pop-up wordt u gevraagd uw mobiele nummer in te voeren. Op dit nummer ontvangt u via SMS een bevestigingscode zodat u het formulier met de code kunt ondertekenen. LET OP! Graag uw mobiele nummer als volgt invullen: +31612345678

  Onderstaande afbeelding is een voorbeeld:
  Energieverklaringen Assently.png

 3. U ontvangt een kopie van de getekende verklaring per e-mail.

 4. Zodra wij uw verklaring hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.

Energiebelastingverklaringen

Meer dan één gas- of elektriciteitsaansluiting

Bent u de gebruiker van een WOZ-object met meer dan één gas- en/of elektriciteitsaansluiting? Misschien kunt u dan besparen op energiebelasting. Als u het verbruik van de energieaansluitingen bij elkaar optelt, valt het totale verbruik mogelijk in een lager belastingtarief. Bekijk of uw situatie gunstig is voor energiebelasting cumulatie.

Meer dan 10 miljoen kWh per jaar

Als u met uw bedrijf specifiek voor zakelijke doeleinden meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit per jaar verbruikt, komt u mogelijk in aanmerking voor het tarief zakelijk verbruik. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Zakelijk elektriciteitsverbruik bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Speciale regelingen voor tuinders

Voor tuinders zijn er speciale regelingen die kunnen bijdragen aan lagere energiekosten. U komt mogelijk in aanmerking voor verlaagde energiebelastingtarieven voor de tuinbouw. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring voor Tuinders bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK)

Maakt u gebruik van een WKK-installatie, dan kunt in twee gevallen gebruik maken van een lager belastingtarief. Ofwel, u gebruikt een WKK-installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%, ofwel uw installatie wekt elektriciteit op met uitsluitend hernieuwbare energiebronnen. U kunt daarvoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Doorlevering elektriciteit en/of gas via een gesloten distributiesysteem

U kunt aanspraak maken op onbelaste doorlevering van elektriciteit en/of gas wanneer uw organisatie via een 'gesloten distributiesysteem' elektriciteit en/of gas doorlevert aan derden. Dit geldt echter alleen als deze partijen energiebelasting afdragen aan de Belastingdienst. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring Doorlevering Elektriciteit en/of de Verklaring Doorlevering Gas bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaringen zijn voor onbepaalde tijd geldig.

Gebruik van aardgas voor installatie van blokverwarming

Gebruikt uw organisatie aardgas voor een installatie van blokverwarming voor meer dan één onroerende zaak (met eigen WOZ-beschikking)? Laat dit dan eenmalig aan ons weten via de Verklaring Blokverwarming (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Gebruik aardgas voor een CNG-vulstation

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van CNG, kunt u in aanmerking komen voor een lager energiebelastingtarief voor het aardgasgebruik van uw CNG-vulstation. U kunt daarvoor eenmalig de Verklaring CNG vulstation bij ons indienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés

U kunt in aanmerking komen voor belastingvoordeel als uw organisatie elektriciteit afneemt die wordt gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés (SBI-codes 24 en 25). Vanaf 1 januari 2017 geldt deze vrijstelling ook voor gas, echter alleen in de situatie dat het gas gebruikt wordt voor een metallurgische procedé.

U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently):

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Mineralogische procedés

Vervaardigt uw bedrijf glas(werk), keramische producten, cement, kalk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton of steenwol? Dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting voor het aardgas dat u gebruikt voor mineralogische procedés. U kunt daarvoor de volgende verklaringen  bij ons indienen (via onze partner Assently).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Energiegebruik anders dan als brandstof

Wanneer uw organisatie aardgas afneemt dat niet gebruikt wordt als brandstof, kunt u wellicht in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting. U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently). 

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Speciale regeling voor windturbines

Uw organisatie kan in aanmerking komen voor vrijstelling van de energiebelasting als u elektriciteit opwekt uit hernieuwbare energiebronnen. U kunt hiervoor de volgende verklaringen bij ons indienen (via onze partner Assently).

Let op: komt u hiervoor in aanmerking, dan is het nodig om de verklaring jaarlijks vóór 1 januari opnieuw aan te vragen of vóór aanvang van de levering.

Walstroom installatie

Heeft u een walstroom installatie aan land met een zelfstandige aansluiting die het mogelijk maakt om schepen die zijn afgemeerd te voorzien van elektriciteit afkomstig van een distributienetwerk? Voor elektriciteit die wordt geleverd aan een walstroom installatie geldt vanaf 1 oktober 2021 een lager energiebelastingtarief.

U kunt aanspraak maken op de lagere belastingtarieven door eenmalig de Verklaring Walstroom installatie bij ons in te dienen (via onze partner Assently). Deze energiebelastingverklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

Is voor elke aansluiting een aparte verklaring nodig?

Voor elke aansluiting waarvoor u een energiebelastingverklaring wilt aanvragen, vult u een apart formulier in. Sommige verklaringen moet u elk jaar opnieuw indienen voor 1 januari of vóór aanvang van de levering. Komt u in aanmerking voor cumulatie van uw totale verbruik, dan is het voldoende om naast de cumulatieverklaring één energiebelastingverklaring in te dienen voor alle EAN's.

Wat gebeurt er als u geen verklaring opstuurt?
Als wij geen verklaring van u ontvangen, passen wij de reguliere belastingtarieven toe. Dit betekent dat u een hoger belastingtarief betaalt dan eigenlijk nodig is.

Zorg dat u de verklaring op tijd opstuurt

Alleen als u uw verklaring vóór aanvang levering of vóór 1 januari naar ons opstuurt, kunnen wij de tijdige toepassing van de verlaagde belastingtarieven of de vrijstelling op belasting garanderen.

Bij ontvangst van een verklaring gaat het 'nieuwe' energiebelastingtarief in bij de eerstvolgende factuur. Let op: dit kan niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Bent u tuinder? Alleen dan is het mogelijk om een verklaring met terugwerkende kracht in te dienen. U kunt de Verklaring voor Tuinders gebruiken.

Stel zelf online uw offerte samen

Profiteer van de ontwikkelingen op de energiemarkt

Wist u dat u dagelijks kunt profiteren van de energiemarkt? Wij gebruiken namelijk altijd de actuele prijzen op de groothandelsmarkt. Zo krijgt u altijd de scherpste prijs voor uw energie. Uw voordelen:

 • U stelt zelf uw offerte samen
 • U ontvangt vrijblijvend een aanbod per e-mail
 • U tekent uw contract direct online

Ook interessant voor u?

 • Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2021

  Lees meer
 • Met meerdere aansluitingen op één locatie kan het zijn dat u minder belasting hoeft te betalen

  Lees meer
 • Toelichting op uw factuur

  Lees meer