Tarieven energiebelasting 2018

Voorlopige tarieven energiebelasting 2020

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de voorlopige tarieven energiebelasting voor 2020.

Waar vindt u de energiebelastingtarieven?

Op deze pagina vindt u de voorlopige tarieven energiebelasting van 2020. De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur of jaarafrekening.

Tarieven energiebelasting 2019

Tarieven energiebelasting 2018

Tarieven energiebelasting 2017

Tarieven energiebelasting 2016

In aanmerking komen voor een verlaagd energiebelastingtarief?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager energiebelastingtarief of zelfs vrijstelling krijgen. Als u kunt aantonen dat u in aanmerking komt voor een gunstiger tarief, dient u dan de verklaring bij ons in. Dan zorgen wij dat we u aanvraag zo snel mogelijk verwerken.

Bekijk de energiebelastingverklaringen

7 vragen en antwoorden over energiebelasting

Samen met u zorgen we er graag voor dat u niet onnodig veel energiebelasting betaalt. Daarom geven we antwoord op zeven basisvragen over energiebelasting.

Energiebelasting elektriciteit

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Voorlopige tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw)Voorlopig tarief Energiebelasting (incl. indexatie)Voorlopig tarief ODE **
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,09770 € 0,0273
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,0273
0 - 10.000 (openbare laadpalen) * € 0,05083 € 0,0000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05083 € 0,0375
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01353 € 0,0205
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00055 € 0,0004
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,00111 € 0,0004
Heffingskorting per elektriciteits­aansluiting met een verblijfsfunctie € 435,68 € 0,0000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt een verlaagd EB-tarief in de periode 2017-2020 in de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh). Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met ODE.

** Wet Opslag Duurzame Energie wordt Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie per 1-1-2020.

Energiebelasting voor kleinverbruik

Wilt u weten hoe het precies zit met belasting over de energie die u thuis verbruikt?

Energiebelasting gas

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Voorlopige tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Voorlopig tarief energiebelasting (incl. indexatie)Voorlopig tarief ODE*
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,33307 € 0,0775
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06444 € 0,0214
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02348 € 0,0212
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01261 € 0,0212
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16715 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,33307 € 0,0775
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

*Wet Opslag Duurzame Energie wordt Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie per 1-1-2020.

Energiebelasting gas

Energiebelasting tuinbouw

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Voorlopige tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2020)

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)Voorlopig tarief energiebelasting (incl. indexatie)Voorlopig tarief ODE*
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,05348 € 0,0124
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02432 € 0,0081
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02348 € 0,0212
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01261 € 0,0212

*Wet Opslag Duurzame Energie wordt Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie per 1-1-2020.

Vragen over de tarieven energiebelasting?

We geven graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

bel 088 363 79 00

Energiebelasting tuinbouw

Zelf handelen in energie

Slim inkopen van energie is één van de uitdagingen waar u met uw glastuinbouwbedrijf voor staat. Met ons handelsplatform regelt u het in- en verkopen van uw energie gemakkelijk online.