Tarieven energiebelasting 2019

Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2019.

Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.

Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) Energiebelasting Opslag duurzame energie
Zone 1: 0 - 10.000 kWh € 0,09863 € 0,018900
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) € 0,00000 € 0,018900
0 - 10.000 (openbare laadpalen)* € 0,05337 € 0,000000
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05337 € 0,027800
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01421 € 0,007400
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00058 € 0,000300
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik € 0,00117 € 0,000300
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 257,54 € 0,000000
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) € 0,00 € 0,000000
Elektriciteit voor doorleveranciers onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld  vrijgesteld

* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.

Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,29313 € 0,0524
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06542 € 0,0161
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,16452 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,29313 € 0,0524
Aardgas voor doorleveranciers onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2019)

Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.

Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04707 € 0,0084
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02469 € 0,0061
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02383 € 0,0059
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01280 € 0,0031