Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Het opwekken van duurzame energie is een aantrekkelijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is goed voor het milieu én voor uw energierekening. Heeft u plannen om duurzame energie op te wekken (via zon, wind, water, biomassa of geothermie)? Volg dan deze drie eenvoudige stappen en ontdek of u voor SDE+ subsidie in aanmerking komt.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) biedt geen directe vergoeding voor de investering die u doet in uw duurzame installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen voor grootverbruik, maar wel voor de door u geproduceerde energie. U krijgt een subsidiebedrag voor ieder opgewekt kilowattuur (kWh).

1. Check of u voldoet aan de voorwaarden voor SDE+ subsidie

SDE+ subsidie is er voor installaties vanaf 15 kilowattpiek. (Een kilowattpiek is duizend keer het maximale vermogen dat één zonnepaneel kan leveren bij een standaardtemperatuur.) Ook moet de installatie aangesloten zijn op een grootverbruikaansluiting (meer dan 3 x 80 Ampère). Door deze voorwaarden is de SDE+ subsidie alleen interessant  voor grotere bedrijven.

Bij de aanvraag van de subsidie hoeft uw installatie nog niet gebouwd te zijn. Wel is het belangrijk dat u de benodigde vergunningen heeft voor de bouw van de installatie. Zonder vergunningen maakt u namelijk geen kans op SDE+ subsidie.

Ook goed om te weten: als u een installatie gaat bouwen met een vermogen hoger dan 500 kWp, dan bent u verplicht om een haalbaarheidsstudie (met een exploitatieberekening, onderbouwing van het eigen vermogen, plan voor financiering en uitgewerkt tijdschema voor ingebruikname van de installatie) bij uw aanvraag toe te voegen.

SDE+ openstellingsrondes 2019

Voor heel 2019 is 10 miljard euro beschikbaar voor SDE+ projecten. De tweede SDE+ openstellingsronde loopt van 29 oktober t/m 14 november 2019. Deze najaarsronde heeft drie fases:

FasesOpenstelling SDE+
Fase 1 vanaf 29 oktober, 9.00 uur
Fase 2 vanaf 4 november, 17.00 uur
Fase 3 vanaf 11 november, 17.00 uur tot 14 november, 17.00 uur

Lees alles over de voorwaarden voor de aanvraag en de systematiek van SDE+ in het artikel Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen.

SDE+ wordt SDE++

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 1 januari 2020 wordt de SDE+ verbreed naar SDE++ en gaat het verder onder de naam Stimulering Duurzame Energietransitie. De regeling beperkt zich dan niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.

De regeling beperkt zich dan niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op het vermijden van het aantal ton CO2. De verbrede SDE+ subsidie geldt in principe ook voor andere broeikasgassen . Met de nieuwe regeling wordt er gekeken wat de CO2-besparing is van de desbetreffende energieopwekking.

Er wordt niet meer gekeken naar de hoeveelheid opgewerkte duurzame energie, maar de wijze waarop de duurzame energie opgewerkt wordt. Hierdoor gaan de verschillende technieken (om duurzame energie op te wekken) concurreren op basis van het aantal vermeden CO2. Zo wordt bijvoorbeeld een windmolen of zonnepark die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt.

2. Vraag eHerkenning aan

Er zijn jaarlijks dus twee openstellingsrondes waarop u uw SDE+ aanvraag kunt indienen. Voor u dit kunt doen, heeft u wel eHerkenning nodig, zodat u uzelf online kunt identificeren bij uw aanvraag. Dit doet u via eHerkenning.nl. De aanvraag voor eHerkenning kost ongeveer vijf werkdagen. Vraag eHerkenning dus op tijd aan, zodat u nog binnen openstellingsronde uw SDE+ subsidie kunt aanvragen.

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik met SDE+ subsidie

Whitepaper Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik

In deze whitepaper leest u alles over SDE+ en hoe u voor deze subsidieregeling in aanmerking komt.

Download de whitepaper

Meer weten over zonnepanelen op uw bedrijfspand?

We adviseren u graag. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

bel 088 363 79 32

Of vraag direct een offerte aan

Voorwaarden voor SDE+ subsidie

Bekijk alle voorwaarden voor SDE+ subsidie op de website van Rijksoverheid.

3. Vraag online uw SDE+ subsidie aan

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, de vergunningen voor de bouw van de installatie en eHerkenning geregeld hebt, kunt u tijdens de openstellingsronde in het voor- of najaar uw SDE+ subsidie aanvragen.

Op mijn.rvo.nl kunt u de aanvraag regelen. Stuur bij uw aanvraag ook de verkregen vergunningen voor de bouw van de installatie of de aanvraag daarvan mee. Voeg indien nodig ook een haalbaarheidsstudie toe aan uw aanvraag.

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik

Zonnepanelen zijn aantrekkelijk maar daar is een flinke investering voor nodig. Met SDE+ subsidie verlaagt u een deel van de kosten en is verduurzamen ineens een stuk makkelijker. In deze whitepaper leest u alles over SDE+ en hoe u deze subsidie aanvraagt.

Download de whitepaper

Zonnepanelen zijn een duurzame investering die zich in een aantal jaar terugverdient. En het mooie is, uw eigen energie is goedkoper dan die van ons.

Interessant artikel?