1. Grootzakelijk
  2. Energiekenners
  3. Business bibliotheek
  4. Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Vraag SDE+ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Het opwekken van duurzame energie is een aantrekkelijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is goed voor het milieu én voor uw energierekening. Heeft u plannen om duurzame energie op te wekken (via zon, wind, water, biomassa of geothermie)? Volg dan deze drie eenvoudige stappen en ontdek of u voor SDE+ subsidie in aanmerking komt.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) biedt geen directe vergoeding voor de investering die u doet in uw duurzame installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen voor grootverbruik, maar wel voor de door u geproduceerde energie. U krijgt een subsidiebedrag voor ieder opgewekt kilowattuur (kWh).

1. Check of u voldoet aan de voorwaarden voor SDE+ subsidie

SDE+ subsidie is er voor installaties vanaf 15 kilowattpiek. (Een kilowattpiek is duizend keer het maximale vermogen dat één zonnepaneel kan leveren bij een standaardtemperatuur.) Ook moet de installatie aangesloten zijn op een grootverbruikaansluiting (meer dan 3 x 80 Ampère). Door deze voorwaarden is de SDE+ subsidie alleen interessant voor grotere bedrijven.

Bij de aanvraag van de subsidie hoeft uw installatie nog niet gebouwd te zijn. Wel is het belangrijk dat u de benodigde vergunningen heeft voor de bouw van de installatie. Zonder vergunningen maakt u namelijk geen kans op SDE+ subsidie.

Ook goed om te weten: als u een installatie gaat bouwen met een vermogen hoger dan 500 kWp, dan bent u verplicht om een haalbaarheidsstudie (met een exploitatieberekening, onderbouwing van het eigen vermogen, plan voor financiering en uitgewerkt tijdschema voor ingebruikname van de installatie) bij uw aanvraag toe te voegen.

Openstellingsronde en budget

SDE+ voorjaar 2020

Op 19 december 2019 kondigde minister Wiebes via een Kamerbrief zijn plannen voor de SDE+-voorjaarsronde 2020 aan. De SDE+ voorjaarsronde 2020 is open van 17 maart, 9.00 uur tot 2 april, 17.00 uur en heeft een budget van € 2 miljard.

Fases openstellingsronde voorjaar 2020

De openstellingsronde heeft 3 fases. De fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van de najaarsronde 2019 om rekening te houden met kostprijsreductie en om voldoende concurrentie tussen technieken plaats te laten vinden.

Openstellingsronde
SDE+ voorjaar 2020
Fasegrens hernieuwbare
elektriciteit en/of warmte
€/kWh
Fasegrens hernieuwbaar gas
€/kWh*
Fase 1
17 maart, 9:00 uur tot 23 maart, 17:00 uur
0,070 0,049
Fase 2
23 maart, 17:00 uur tot 30 maart, 17:00 uur
0,080 0,056
Fase 3
30 maart, 17:00 uur tot 2 april, 17:00 uur  
0,130 0,092

*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

2. Vraag eHerkenning aan

Er zijn jaarlijks dus twee openstellingsrondes waarop u uw SDE+ aanvraag kunt indienen. Voor u dit kunt doen, heeft u wel eHerkenning nodig, zodat u uzelf online kunt identificeren bij uw aanvraag. Dit doet u via eHerkenning.nl. De aanvraag voor eHerkenning kost ongeveer vijf werkdagen. Vraag eHerkenning dus op tijd aan, zodat u nog binnen openstellingsronde uw SDE+ subsidie kunt aanvragen.

3. Vraag online uw SDE+ subsidie aan

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, de vergunningen voor de bouw van de installatie en eHerkenning geregeld hebt, kunt u tijdens de openstellingsronde in het voor- of najaar uw SDE+ subsidie aanvragen.

Op mijn.rvo.nl kunt u de aanvraag regelen. Stuur bij uw aanvraag ook de verkregen vergunningen voor de bouw van de installatie of de aanvraag daarvan mee. Voeg indien nodig ook een haalbaarheidsstudie toe aan uw aanvraag.

Zonnepanelen zijn aantrekkelijk, maar daar is een flinke investering voor nodig

In deze whitepaper leest u alles over de subsidieregeling SDE+ en hoe u voor deze subsidie in aanmerking komt.

Download de whitepaper

SDE+ is nu SDE++

Sinds 1 januari 2020 is de SDE+ verbreed naar SDE++ en gaat het verder onder de naam Stimulering Duurzame Energietransitie. De regeling beperkt zich vanaf nu niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie. De verbrede SDE+ subsidie geldt in principe ook voor andere broeikasgassen. Met de nieuwe regeling wordt er gekeken wat de CO2-besparing is van de desbetreffende energieopwekking.

Er wordt niet meer gekeken naar de hoeveelheid opgewerkte duurzame energie, maar de wijze waarop de duurzame energie opgewerkt wordt. Hierdoor gaan de verschillende technieken (om duurzame energie op te wekken) concurreren op basis van het aantal vermeden CO2. Zo wordt bijvoorbeeld een windmolen of zonnepark die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt.

Dit zou u ook kunnen interesseren