1. Grootzakelijk
  2. Energiekenners
  3. Business bibliotheek
  4. Vraag SDE++ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Vraag SDE++ subsidie aan in 3 eenvoudige stappen

Het opwekken van duurzame energie is een aantrekkelijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen: het is goed voor het milieu én voor uw energierekening. Heeft u plannen om duurzame energie op te wekken (via zon, wind, water, biomassa of geothermie)? Volg dan deze drie eenvoudige stappen en ontdek of u voor SDE++. subsidie in aanmerking komt.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie

In de helft van 2020 wordt de SDE+ verbreed naar SDE++ en gaat het verder onder de naam Stimulering Duurzame Energietransitie. De regeling beperkt zich dan niet meer alleen tot duurzame energieproductie, maar gaat zich ook richten op CO2-reductie. De verbrede SDE+ subsidie geldt in principe ook voor andere broeikasgassen. Met de nieuwe regeling wordt er gekeken wat de CO2-besparing is van de desbetreffende energieopwekking.

Er wordt niet meer gekeken naar de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, maar de wijze waarop de duurzame energie opgewekt wordt. Hierdoor gaan de verschillende technieken (om duurzame energie op te wekken) concurreren op basis van vermeden hoeveelheden CO2. Zo wordt bijvoorbeeld een windmolen of zonnepark die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt.

1. Check of u voldoet aan de voorwaarden voor SDE++ subsidie

SDE++ subsidie is er voor zonne-energie installaties vanaf 15 kilowattpiek. (Een kilowattpiek is duizend keer het maximale vermogen dat één zonnepaneel kan leveren bij een standaardtemperatuur.) Ook moet de installatie aangesloten zijn op een grootverbruikaansluiting (meer dan 3 x 80 Ampère). Door deze voorwaarden is de SDE++ subsidie alleen interessant voor grotere bedrijven.

Bij de aanvraag van de subsidie is uw installatie nog niet gebouwd. U vraagt eerst de subsidie aan, nadat u de beschikking heeft gekregen kunt u met de installatie beginnen. Wel is het belangrijk dat u de benodigde vergunningen heeft voor de bouw van de installatie. Zonder vergunningen maakt u namelijk geen kans op SDE++ subsidie.

Openstellingsronde en budget

SDE++ najaar 2021

De SDE++ najaarsronde 2021 is open van 5 oktober 2021, 9.00 tot 11 november 17.00 en heeft een budget van € 5 miljard.

Openstellingsronde Fasegrenzen €/ton CO2
Fase 1: 5 okt. 9:00, tot 11 okt. 17:00 60
Fase 2: 11 okt. 17:00, tot 25 okt. 17:00 80
Fase 3: 25 okt. 17:00, tot 8 nov. 17:00 115
Fase 4: 8 nov. 17:00, tot 11 nov. 17:00 300

2. Vraag eHerkenning aan

Er zijn jaarlijks dus twee openstellingsrondes waarop u uw SDE++ aanvraag kunt indienen. Voor u dit kunt doen, heeft u wel eHerkenning nodig, zodat u uzelf online kunt identificeren bij uw aanvraag. Dit doet u via eHerkenning.nl. De aanvraag voor eHerkenning kost ongeveer vijf werkdagen. Vraag eHerkenning dus op tijd aan, zodat u nog binnen openstellingsronde uw SDE++ subsidie kunt aanvragen.

3. Vraag online uw SDE++ subsidie aan

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, de vergunningen voor de bouw van de installatie en eHerkenning geregeld hebt, kunt u tijdens de openstellingsronde in het voor- of najaar uw SDE++ subsidie aanvragen.

Op mijn.rvo.nl kunt u de aanvraag regelen. Stuur bij uw aanvraag ook de verkregen vergunningen voor de bouw van de installatie of de aanvraag daarvan mee. Voeg indien nodig ook een haalbaarheidsstudie toe aan uw aanvraag.

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik met de SDE++ subsidie

In deze whitepaper leest u alles over de subsidieregeling SDE++ en hoe u voor deze subsidie in aanmerking komt.

Download de whitepaper

Dit zou u ook kunnen interesseren