Energielabel bedrijfspand

Energielabel bedrijfspand: verplicht bij verhuren of verkopen

Het Energieakkoord voor duurzame groei verplicht bedrijven de komende jaren volop maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing. Een overheidsbesluit dat hiermee samenhangt is de verplichting om bij verkoop, verhuur en oplevering van bedrijfspanden een geldig energielabel te overhandigen. Maar waarom is een energielabel voor uw bedrijfspand verplicht en hoe vraagt u zo’n label eigenlijk aan?

Energielabel voor bedrijfspanden, de regels per oppervlakte

Of u een energielabel voor uw bedrijfspand nodig heeft, hangt af van de gebruiksoppervlakte van uw bedrijfsruimte. Heeft uw pand een minimale gebruiksoppervlakte van 50 m2 en u wilt uw gebouw verkopen of verhuren, dan heeft u een geldig energielabel nodig. Het gaat hier om zogenoemde utiliteitsgebouwen. Een utiliteitsgebouw is een gebouw zonder woonbestemming, zoals winkels, scholen, ziekenhuizen en kantoren.

Organisaties die gevestigd zijn in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het energielabel ook duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen, bijvoorbeeld naast de receptie of bij de ingang.

Heeft u een pand dat groter is dan 100 men gebruikt u minimaal 50% daarvan als kantoor? Dan moet u vanaf 2023 zelfs minimaal energielabel C hebben.

Lees ook: Is uw kantoorpand al energielabel C proof?

Uitzonderingen

Een energielabel is niet verplicht voor o.a. beschermde monumenten, religieuze activiteiten en bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen).

Wilt u weten welk energielabel uw bedrijfspand nu heeft?

Doe dan onze DuurzaamheidsScan en krijg inzicht in:

 • Het huidige energielabel van al uw vastgoed
 • Besparingsmaatregelen per gebouw
 • Vereiste investering inclusief terugverdientijd
 • Mogelijke verbetering van het energielabel per bedrijfspand
 • De verwachte CO2-reductie van uw panden

Vraag de DuurzaamheidsScan aan

Lees meer over onze DuurzaamheidsScan

Waarom is een energielabel voor uw bedrijfspand eigenlijk verplicht?

Met het energielabel wil de overheid eigenaren van een bedrijfspand stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Gaat u uw pand verhuren of verkopen, dan moet u zorgen dat u voorafgaand aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst of de verkoopdatum een geldig energielabel in bezit heeft. Zo kan de huurder of koper direct zien hoe energiezuinig uw pand op dat moment is en in de toekomst kan zijn.

Energielabel voor bedrijfspanden

De voordelen van een energielabel voor uw bedrijfspand

 • Op het energielabel staan concrete energiebesparende maatregelen voor het gebouw, zodat u precies weet hoe u uw pand energiezuiniger kunt maken
 • Energielabel A, B of C (groen label) kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van het pand en de verkoop/verhuur versnellen
 • Banken stellen het vergroenen van vastgoed verplicht en financieren vanaf minimaal energielabel C

Andere wettelijke verplichtingen

Verbruikt u met uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 (aard)gas per jaar? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet u alle erkende maatregelen energiebesparing voor uw bedrijfstak doorvoeren.

Nieuw is ook de informatieplicht energiebesparing vóór 1 juli 2019.

Ontdek welke regelgeving voor u geldt

Op het energielabel ziet u hoe energiezuinig uw bedrijfspand is en kan zijn

 • Labelklasse
  De labels gaan van A tot en met G, waarbij A staat voor het meest en G voor het minst energiezuinig. Energielabel C betekent een vrij energiezuinig gebouw, waar nog wel ruimte is voor verbetering.
 • Gebouwinformatie
  Gegevens over het gebouw en het adviesbedrijf dat het rapport heeft opgemaakt, zoals de gebruiksoppervlakte en het KvK-nummer.
 • Standaard energiegebruik van het gebouw
  De hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting.
 • Advies voor het gebouw
  Concrete verbetermaatregelen waarmee u uw gebouw energiezuiniger maakt.

Een energielabel voor uw pand aanvragen?

Uw energielabel is alleen geldig als deze via een volledig gecertificeerde adviseur is aangevraagd. Bel 020 892 00 75 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur), dan brengen wij u in contact.

Energielabel bedrijfspand

Een beter energielabel voor uw bedrijfspand?

We hebben de erkende besparingsmaatregelen voor 19 bedrijfstakken op een rij gezet. Kijk direct hoe u vandaag nog kunt starten met energie besparen.

Download uw energiebesparende maatregelen

Goed om te weten over energielabels voor bedrijfspanden

Geldigheid energielabel bedrijfspanden

Het energielabel voor bedrijfspanden is 10 jaar geldig. Verhuurt of verkoopt u uw bedrijfspand opnieuw binnen 10 jaar, dan is het niet nodig om een nieuw energielabel aan te vragen.

Hoeft niet, mag wel, want als u in de tussentijd flink wat energiebesparende maatregelen heeft genomen, dan is het misschien wel heel gunstig om een nieuw energielabel in bezit te hebben.

Voorkom een boete

De verkopende partij is altijd verantwoordelijk voor het hebben van een geldig energielabel op het transactiemoment. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of dat het geval is en kan met terugwerkende kracht een dwangsom opleggen.

De ILT heeft al meerdere boetes uitgeschreven. Het maximale bedrag is € 20.250,-.

Energielabel bedrijfspand: prijs verschilt

De kosten voor een energielabel voor uw bedrijfspand variëren sterk. De prijs is afhankelijk van het oppervlak. Hoe groter de ruimte, hoe meer tijd nodig is voor inspectie. Heeft u voor meerdere bedrijfspanden energielabels nodig, dan krijgt u vaak korting.

Wij raden aan om meerdere offertes bij erkende adviseurs op te vragen en te vergelijken.

In 5 stappen naar een energieneutraal gebouw

Welke concrete maatregelen kunt u als bedrijf nemen om te verduurzamen? In deze whitepaper leest u hoe u in 5 stappen kunt toewerken naar een energieneutraal kantoorgebouw.

Download de whitepaper