1. Home
  2. Duurzame energie
  3. Samenwerken met industrieën

Samenwerken met de industrie

We werken aan een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie. Dat kunnen we niet alleen. Zo werken we samen met de industrie om met behulp van waterstof en elektriciteit de CO2-uitstoot te verminderen.

Samen de CO2-uitstoot verlagen

We willen allemaal graag economische groei en sociale vooruitgang, maar we weten ook dat onze huidige manier van leven, wonen en reizen een negatief effect heeft op ons klimaat. Juist de energie, industrie- en transportsector die ons dagelijks leven mogelijk maken zorgen voor de grootste CO2-uitstoot in de wereld. Gewoon doordat we met elkaar steeds meer consumeren. Daarom werken we er bij Vattenfall hard aan om onze eigen energieproductie fossielvrij te krijgen. En daarom werken we ook nauw samen met de industrie en transportsector om deze via duurzame elektriciteit vrij te maken van fossiele brandstoffen en daarmee de CO2-uitstoot.  

De cijfers

Van de wereldwijde CO2-uitstoot komt ongeveer 25% van elektriciteit en warmteproductie en ongeveer 14% van weg-, water-, rail- en luchttransport. Zo´n 21% is afkomstig van de globale industrie, waarvan ongeveer 7% van staalproductie komt en ongeveer 8% van de cement industrie.

In de komende 30 jaar groeit de wereldbevolking jaarlijks met 83 miljoen mensen tot zo’n 10 miljard in 2050, waarvan 68% wordt verwacht om in een stedelijke omgeving te wonen. Dit zal de vraag naar meer huizen, treinrails of bijvoorbeeld batterijen voor telefoons of auto’s alleen maar doen stijgen. Dit betekent dat de vraag naar materialen als cement, staal, plastics, energie en brandstoffen verder zullen toenemen, terwijl juist deze sectoren al de grootste CO2-uitstoot hebben.

Het is dus erg belangrijk dat we oplossingen vinden om economische groei en sociale vooruitgang mogelijk te maken, terwijl we het gebruik van fossiele grondstoffen en de CO2-uitstoot juist verminderen. Naast het stimuleren van duurzaam gedrag bij consumenten, moet er ook ingezet worden op duurzame productie van veelgevraagde stoffen zoals beton, staal en plastic.

Een paar voorbeelden

Naast het fossielvrij maken van onze eigen energieproductie, door bijvoorbeeld met de TU Delft te onderzoeken hoe we waterstof kunnen inzetten in onze eigen gascentrales, werken we ook samen met andere bedrijven en industrieën om innovatieve oplossingen te vinden. Niet alleen voor fossielvrije energie en warmte, maar ook om industriële processen fossielvrij te maken. Zo elektrificeren we processen in de staal- en betonproductie en in de transportsector. Ook zien we mogelijkheden in de chemische sector om met groene waterstof (gemaakt van duurzame energie en water via elektrolyse) fossielvrij plastic en fossielvrij kunstmest te produceren. 

Meisje in een zonnepanelen park

Verdere elektrificatie als sleutel naar een fossielvrij leven

Elektrificatie biedt een kans om de CO2-uitstoot in de transport-, energie- en industriesectoren en kan daarmee de overgang vormen naar een fossielvrij leven binnen één generatie.  

Zelf ook duurzamer omgaan met energie?

Minder energie verbruiken vinden we bij Vattenfall natuurlijk een goed idee. Om je te helpen is er de Duurzaam Wonen Check: onze chatbot Nina stelt je een aantal vragen over jouw situatie. Je krijgt meteen persoonlijk advies om bij jouw thuis energie te besparen. Ook als je in een huurhuis woont.

Doe de check