1. Home
 2. Stadsverwarming
 3. Warmtewerken | Hakfort

Warmtewerken Amsterdam Zuidoost Hakfort

Stadswarmte draagt bij aan een aardgasvrij Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat steeds meer huishoudens stadswarmte kunnen gebruiken, gaan we het warmtenet uitbreiden. In Amsterdam Zuidoost leggen we extra leidingen aan en bouwen we een warmteoverdrachtstation (WOS).

Waarom stadswarmte?

 • Stadswarmte is milieuvriendelijk, makkelijk en betaalbaar
 • Het zorgt voor meer dan 50% minder CO2-uitstoot, vergeleken met aardgas
 • In de toekomst wordt stadswarmte schoner door nieuwe warmtebronnen zoals geothermie

Hier zijn we mee bezig

We leggen ondergrondse warmteleidingen aan en bouwen een warmteoverdrachtstation in Amsterdam Zuidoost. De warmteleidingen zijn erg dik, zodat er veel warm water doorheen kan. Ook zit er veel isolatie omheen, zodat het water niet afkoelt. In het warmteoverdrachtstation wordt het water uit de hoofdleiding langs de A9 overgezet op de warmteleiding in de wijk.

Werkgebied

De nieuwe warmteleiding gaat lopen onder het Abcouderpad, het Huntumpad en de Huntumdreef. Daar wordt een oversteek gemaakt over de A9, naar het nieuwe warmteoverdrachtstation aan de Meerkerkdreef. In deze straten gaan we in fases aan het werk.

Planning

In 2021 hebben we de warmteleidingen aangelegd.
De bouw van het warmteoverdrachtstation (WOS) vindt plaats van februari 2021 tot begin oktober 2022.

 1. Boring Bullewijkpad en Abcouderpad. Onder het Bullewijkpad maken we gebruik van een gesloten front techniek. Aan beide zijden van het fietspad wordt een gat gegraven om de boormachine in te zetten en de buizen in te leggen. De boormachine boort zich een weg onder het fietspad door. Hierdoor is er minder kans op verzakkingen. Gereed.

 2. Aanbrengen zinker onder de sloot Huntumdreef. Om de warmteleidingen onder de sloot door te leggen gebruiken we een zinker. Een zinker bestaat uit buizen die de vorm van de sloot volgen. De zinker zal op land in elkaar worden gelast en met een kraan in het water worden gehesen. Zo belasten we de natuur het minst. Gereed.

 3. Aanboring hoofdleiding langs Gaasperdammerweg (A9). Om de warmteleiding te verbinden met de hoofdleiding (buizen van 0,8 meter doorsnede) is een aanboring nodig. Na de aanboring stroomt het water van de hoofdleiding naar het warmteoverdrachtstation. Gereed.

 4. Graven sleuven kruising Meerkerkdreef. Met een graafmachine graven we sleuven waar de warmteleidingen (aanvoer warm water en retour koud water) in komen te liggen. De kraan pakt de buizen op met een grote zuignap en legt ze in de sleuf. Pompen halen het grondwater uit de sleuf zodat we met droge voeten kunnen werken. Gereed.

 5. Warmteleiding over tunneldak Gaasperdammerweg (A9). De warmteleidingen worden niet in de grond gegraven maar op het dak van de tunnel over de Gaasperdammerweg (A9) gelegd. Daarna worden de leidingen bedekt met zand en grond. In afstemming met Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam is voor deze constructie gekozen. Gereed.

 6. Bouw Warmteoverdrachtstation (WOS). Restwarmte van bijvoorbeeld een fabriek of centrale wordt via leidingen getransporteerd naar een warmteoverdrachtstation. Een warmteoverdrachtstation doseert de juiste hoeveelheid water. Via het stadswarmtenet stroomt het water vervolgens Amsterdam in (woningen en bedrijven).

  De bouwwerkzaamheden van het Warmteoverdrachtstation duren tot ca. 1 oktober 2022. 31 oktober zullen we het nieuwe WOS is bedrijf nemen.

Bereikbaarheid woon-/werkomgeving

Tijdens de werkzaamheden zullen delen van straten in je woon-/werkomgeving tijdelijk alleen via omleidingsroutes bereikbaar zijn. Deze omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Voor nood- en hulpdiensten blijft de omgeving uiteraard ongewijzigd bereikbaar.

We beperken geluidsoverlast tot een minimum

De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. De geluidsoverlast wordt tot een minimum beperkt. Ook maken we gebruik  van stille en schone aggregaten.

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht bij vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag, opmerking, klacht of compliment? Dan kun je terecht bij onze opzichter ter plaatse. Je kunt ook een e-mail sturen naar warmtenet@vattenfall.nl of bellen naar ons storingsnummer 0800 0513 (kies optie 2), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur. 

Wat is stadsverwarming?

Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Stadsverwarming is een milieuvriendelijk alternatief voor losse cv-ketels op gas. Onderhoudsvrij, zorgeloos en veilig. Zo helpt het ons op weg naar een fossielvrij leven.

Hoe draagt stadsverwarming bij aan een beter milieu?

In 2021 hebben onze warmtenetten in Amsterdam Zuid en Oost 63% CO2-reductie bereikt, vergeleken met individuele cv-ketels op aardgas. En we  werken aan nieuwe, duurzame warmtebronnen die we aan het warmtenet kunnen toevoegen.

Meer informatie over CO2-reductie

Ben ik verplicht om aan te sluiten als het gas uit mijn buurt wordt verwijderd?

De woningeigenaar bepaalt of er wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Bij huurwoningen heeft de eigenaar daarvoor toestemming nodig van (70% van) de huurders.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen wanneer ik stadsverwarming heb?

Bij een stadswarmtenetwerk is de netbeheerder ook de warmteleverancier. Omdat u niet kunt kiezen voor een andere leverancier, stelt de overheid (ACM) maximumtarieven vast. Onze tarieven liggen al enkele jaren achtereen onder deze maximumtarieven. Vattenfall is daarmee een van de goedkoopste warmteleveranciers in Nederland.

Meer lezen over stadswarmte