1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtewerken | Nijmegen Hof van Holland

Warmtewerken Nijmegen Hof van Holland

Wist je dat er aan een nieuwe wijk gebouwd wordt? Hof van Holland is een onderdeel van het nieuwe stadsdeel Waalsprong, in Nijmegen. Met de komst van dit nieuwbouwproject komen er ruim 3.500 woningen, winkels en voorzieningen bij, aangesloten op stadsverwarming.

Hof van Holland op stadswarmte

De nieuwe wijk Hof van Holland is gericht op duurzaam wonen en werken. In totaal worden hier ruim 3.500 woningen gerealiseerd met winkels en voorzieningen, die zijn aangesloten op stadswarmte. De afvalverbrandingsinstallatie van ARN in Weurt is de hoofdbron van de Nijmeegse stadswarmte.

Onze werkzaamheden

We plaatsen warmteleidingen in de grond dichtbij De Oversteekbrug en Fort Beneden Lent. De buizen worden aan elkaar gelast, verzorgd met goede isolatie en aangesloten op lekdetectiebedrading.

De bouw van de huizen start in het derde kwartaal van 2021. Begin 2022 worden de eerste woningen opgeleverd. Er zal verder worden gebouwd tot de wijk naar verwachting in 2024 gereed is.

Vragen over stadswarmte

Wat is stadsverwarming?

Stadsverwarming is een alternatief voor losse cv-ketels op gas. Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld warmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen.

Hoe zit het met de CO2-reductie van stadsverwarming?

In 2022 hebben onze warmtenet in Nijmegen 76% CO2-reductie bereikt, vergeleken met individuele cv-ketels op aardgas.

Meer over de CO2-reductie in Nijmegen

Ben ik verplicht om aan te sluiten als het gas uit mijn buurt wordt verwijderd?

De woningeigenaar bepaalt of er wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Bij huurwoningen heeft de eigenaar daarvoor toestemming nodig van (70% van) de huurders.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen wanneer ik stadsverwarming heb?

Bij een stadswarmtenetwerk is de netbeheerder ook de warmteleverancier. Omdat je niet kunt kiezen voor een andere warmteleverancier, stelt de overheid (ACM) maximumtarieven vast. Onze tarieven liggen al enkele jaren achtereen onder deze maximumtarieven. Vattenfall is daarmee een van de goedkoopste warmteleveranciers in Nederland.

Voor stroom heb je wél de mogelijkheid om van leverancier te wisselen.

Meer lezen over stadswarmte