1. Home
 2. Stadsverwarming
 3. Warmtewerken | Leiden

Warmtewerken Leiden

Een gedeelte van de Leidse wijk De Kooi wordt volledig gerenoveerd. Tijdens dit project – ook wel de Centrale Blokken genoemd – worden 139 huurwoningen van woningbouwvereniging de Sleutels in twee fases volledig gerenoveerd én op stadsverwarming aangesloten.

Een aardgasvrij Leiden

Met de aansluiting op stadsverwarming bouwen we aan een aardgasvrij Leiden. Zo beperken we de uitstoot van CO2 en maken we fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk. Daarnaast is bij de aanleg van de leidingen rekening gehouden met de toekomst. Zo kunnen we in de toekomst eventueel meer woningen hierop aansluiten.

Historisch karakter behouden

De woningen in de wijk zijn gemeentelijk monument. Daarom wordt er tijdens de werkzaamheden extra aandacht besteed aan het historische straatbeeld. In de praktijk betekent dit dat alleen de voorgevels blijven staan en de woning erachter wordt vernieuwd. Dit zorgt voor een unieke combinatie van nieuwbouw en bestaande bouw. Om het historische karakter van de wijk te behouden, is zelfs het warmte-overdrachtsstation gebouwd in dezelfde stijl.

Werkzaamheden

We gaan in fases aan het werk in de Atjehstraat, Driftstraat, Ambonstraat, Lombokstraat en Parkstraat.
Illustratieve kaart met werkzaamheden de Kooij in Leiden

Planning

We werken in fases, zodat er steeds een klein stuk van de straat wordt opengebroken en de overlast niet onnodig lang duurt.

 1. Begin 2020
  Start renovatie eerste drie blokken.

 2. Begin 2021
  Oplevering fase 1: de eerste woningen zijn weer bewoonbaar.

 3. April 2021
  Uitvoering fase 2.

 4. 1e kwartaal 2023
  De laatste woningen van fase 2 worden opgeleverd.

Overlast

We zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden geluids- en verkeersoverlast met zich meebrengen, zeker voor direct omwonenden. Onze excuses hiervoor. We doen ons best te zorgen voor zo min mogelijk overlast.

Een blik op de toekomst

Gasunie is begonnen met de aanleg van de WarmtelinQ. Dat is een ondergrondse leiding tussen Rotterdam en Den Haag. Restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt hierbij gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Naar verwachting wordt Leiden in 2027 ook aangesloten worden op de WarmtelinQ. Bewoners merken hier niks van.

Samenwerking

Bij de renovatie van de Centrale Blokken zijn veel verschillende partijen betrokken. Vattenfall werkt in opdracht van woningbouwvereniging de Sleutels samen met aannemersbedrijven, netbeheerders, architecten en de gemeente Leiden. Dit leidt tot een complexe planning en samenwerking, waar veel voorbereiding aan voorafgaat.

Vraag en antwoord

Wat is stadsverwarming?

Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Stadsverwarming is een milieuvriendelijk alternatief voor losse cv-ketels op gas. Onderhoudsvrij, zorgeloos en veilig. Zo helpt het ons op weg naar een fossielvrij leven.

Hoe draagt stadsverwarming bij aan een beter milieu?

In 2021 bereikten onze warmtenetten in de Leidse regio 38% CO2-reductie, vergeleken met individuele cv-ketels op aardgas. En we werken aan nieuwe, duurzame warmtebronnen die we aan het warmtenet kunnen toevoegen.

Meer informatie over CO2-reductie

Ben ik verplicht om aan te sluiten als het gas uit mijn buurt wordt verwijderd?

De woningeigenaar bepaalt of er wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Bij huurwoningen heeft de eigenaar daarvoor toestemming nodig van (70% van) de huurders.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen wanneer ik stadsverwarming heb?

Bij een stadswarmtenetwerk is de netbeheerder ook de warmteleverancier. Omdat je niet kunt kiezen voor een andere leverancier, stelt de overheid (ACM) maximumtarieven vast. Onze tarieven liggen al enkele jaren achtereen onder deze maximumtarieven. Vattenfall is daarmee een van de goedkoopste warmteleveranciers in Nederland.

Waar kan ik terecht bij vragen of opmerkingen?

Als bewoner kun je altijd terecht bij de omgevingsmanager van Vattenfall. De contactgegevens vind je in de bewonersbrief. Je kunt ook een e-mail sturen naar warmtenet@vattenfall.nl.

Ook interessant