1. Thuis
 2. Stadsverwarming
 3. Warmtewerken | Leiden

Warmtewerken Leiden

Vattenfall gaat warmte afkomstig uit de Rotterdamse havens leveren aan het warmtenet in de Leidse regio. De warmte komt via de WarmtelinQ naar Leiden naar de klanten. Hiervoor bouwt Vattenfall een piek- en back-upinstallatie (P&BU) in Leiden.

Piek- en back-upinstallatie en warmteleidingen naar het stadsverwarmingsnet

In Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp bevindt zich één van de stadswarmtenetten van Vattenfall. Hier zijn nu ongeveer 9.500 woningen en 200 grootverbruikers op aangesloten. De warmte voor dit stadswarmtenet wordt nu geleverd door de STEG-centrale in het centrum van Leiden. In deze centrale wordt elektriciteit opgewekt door middel van aardgas. De warmte die vrijkomt wordt aan het stadsverwarmingsnet in Leiden geleverd.

We willen voor de warmte die we leveren gebruik maken van duurzamere bronnen. Daarom gaan we over op warmte die via de WarmtelinQ getransporteerd kan worden uit het Rotterdamse havengebied. We denken dat halverwege 2027 de eerste warmte voor Leiden en omliggende gemeenten op deze manier beschikbaar komt.

Vattenfall bouwt een piek- en back-upinstallatie (P&BU) die in de wintermaanden aanvullende warmte levert bij een hoge warmtevraag (piek) of bij storingen/onderhoud (back-up). Het grootste deel van de warmte zal komen via de Warmtelinq. De P&BU zal niet meer dan 10% van het jaarlijkse warmtegebruik leveren.

Plattegrond Leiden P&BU Warmtelinq

Hier gaan we aan het werk

De P&BU zal gebouwd worden naast de snelweg A44, op de kruising met de N206. Deze locatie is naast het gebied van het biosciencepark. Vanaf de P&BU leggen we stadswarmteleidingen aan richting de Plesmanlaan, waar wij aansluiten op het bestaande warmtenet.

Planning

Op dit moment bereiden we het project voor. We werken de ontwerpen in detail uit en vragen voor de bouw van de P&BU en de aanleg van de warmteleidingen vergunningen aan. Onze planning is als volgt:

 1. Tot augustus 2024 | Voorbereiding van het project
  We werken de ontwerpen in detail uit, voeren onderzoeken uit, vragen vergunningen aan en stellen aannemers aan.

 2. Oktober - december 2024 | Start werkzaamheden
  We maken het terrein bouwrijp

 3. Zomer 2026 | Aanleg van de warmteleidingen en bouw P&BU klaar
  De P&BU kan in bedrijf.

 4. Zomer 2027 | Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden gereed
  Warmtelinq is klaar tot aan Leiden, de eerste warmte kan vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden worden getransporteerd

Informatie tijdens de werkzaamheden

Wij willen omwonenden en ondernemers goed betrekken bij de plannen, vragen beantwoorden en eventuele zorgen wegnemen. Vattenfall en de gemeentes Oegstgeest en Leiden informeren belanghebbenden regelmatig over de voortgang van het project. Dat gaat via deze website, inloopbijeenkomsten en brieven.

Ook interessant