1. Thuis
 2. Stadsverwarming
 3. Warmtewerken | Leiden

Werkzaamheden aan het warmtenet in Leiden

Vattenfall gaat warmte afkomstig uit de Rotterdamse havens leveren aan het warmtenet in de Leidse regio. De warmte komt via de WarmtelinQ naar Leiden naar de klanten. Hiervoor bouwt Vattenfall een piek- en back-upinstallatie (P&BU) in Leiden.

Piek- en back-upinstallatie en warmteleidingen naar het stadsverwarmingsnet

In Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp bevindt zich één van de stadswarmtenetten van Vattenfall. Hier zijn nu ongeveer 9.500 woningen en 200 grootverbruikers op aangesloten. De warmte voor dit stadswarmtenet wordt nu geleverd door de STEG-centrale in het centrum van Leiden. In deze centrale wordt elektriciteit opgewekt door middel van aardgas. ierbij wordt ook stoom afgetapt (aftapwarmte) waarmee het warmtenet van Leiden verwarmd wordt. Hierdoor kan er wel minder elektriciteit worden opgewekt. (Bron: Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie)

Momenteel wordt de WarmtelinQ aangelegd. Daarmee wordt warmte uit het Rotterdamse havengebied getransporteerd naar het warmtenet van Leiden en de omliggende gemeenten. We verwachten dat in 2027 de eerste warmte op deze manier beschikbaar komt. Het grootste deel van de warmte in Leiden en omgeving zal dan komen via de WarmtelinQ. Om in de wintermaanden bij hoge warmtevraag (piek) of bij storingen en onderhoud (back-up) ook warmte te kunnen garanderen, bouwt Vattenfall een piek- en back-up installatie (P&BU).

Plattegrond Leiden P&BU Warmtelinq

Hier gaan we aan het werk

De P&BU zal gebouwd worden naast de snelweg A44, op de kruising met de N206. Deze locatie is naast het gebied van het biosciencepark. Vanaf de P&BU leggen we stadswarmteleidingen aan richting de Plesmanlaan, waar wij aansluiten op het bestaande warmtenet.

Planning

Op dit moment bereiden we het project voor. We werken de ontwerpen in detail uit en vragen voor de bouw van de P&BU en de aanleg van de warmteleidingen vergunningen aan. Onze planning is als volgt:

 1. Tot augustus 2024 | Voorbereiding van het project
  We werken de ontwerpen in detail uit, voeren onderzoeken uit, vragen vergunningen aan en stellen aannemers aan.

 2. Oktober - december 2024 | Start werkzaamheden
  We maken het terrein bouwrijp

 3. Zomer 2026 | Aanleg van de warmteleidingen en bouw P&BU klaar
  De P&BU kan in bedrijf.

 4. Zomer 2027 | Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden gereed
  Warmtelinq is klaar tot aan Leiden, de eerste warmte kan vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden worden getransporteerd

Informatie tijdens de werkzaamheden

Wij willen omwonenden en ondernemers goed betrekken bij de plannen, vragen beantwoorden en eventuele zorgen wegnemen. Vattenfall en de gemeentes Oegstgeest en Leiden informeren belanghebbenden regelmatig over de voortgang van het project. Dat gaat via deze website, inloopbijeenkomsten en brieven.

Ook interessant