1. Thuis
 2. Stadsverwarming
 3. Warmtewerken Amsterdam-Zuidoost

Warmtewerken Amsterdam-Zuidoost

Een bestaande warmtetransportleiding in Amsterdam-Zuidoost is aan vervanging toe.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De leiding komt te liggen vanaf het spoorviaduct, onder de Nieuwegeinlaan, langs het Gaasperdammerpad, via de Meerkerkdreef, naast Gaasperdammerweg richting de Gooiseweg. Op de plattegrond zie je de bestaande warmteleiding in het donkerblauw en de nieuw aan te leggen warmteleiding in het rood.

Wat merk je in de omgeving?

We zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden zorgen voor overlast zoals geluids- en verkeersoverlast, zeker voor direct omwonenden. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen wordt er gewerkt met elektrische apparaten en materieel.

In overleg met de gemeente zorgen we voor omleidingsroutes, zodat alle woningen goed bereikbaar blijven. Om de nieuwe leiding aan te leggen, moeten wij een aantal parkeervakken tijdelijk weghalen. Daarna plaatsen we ze weer terug. We doen ons best te zorgen voor zo min mogelijk overlast.

Wat gaat er precies gebeuren?

Bestaande leidingen

Een deel van de hoofdwarmtetransportleiding in Amsterdam-Zuidoost wordt vervangen. De leidingen die worden vervangen, maken deel uit van onze grote aan- en afvoerleidingen. Zeg maar: de snelwegen van de warmteleidingen. Vanuit warmteoverdrachtstations, zoals bij Hakfort aan de Meerkerkdreef, wordt de warmte vanuit het hoofdnetwerk overgedragen aan het wijknetwerk. Zo kunnen we een veilige en betrouwbare levering van stadswarmte aan de aangesloten woningen en bedrijven blijven garanderen.

Nieuwe leidingen

De nieuwe leidingen komen op een andere plek dan de bestaande leidingen. Op verzoek van en in overleg met de gemeente Amsterdam is de nieuwe route voor de leidingen bepaald. De gemeente gaat de komende jaren de gronden op en naast de tunnel van de Gaasperdammerweg ontwikkelen voor bijvoorbeeld woningbouw, sport en recreatie. De nieuwe leiding wordt ondergronds aangelegd. Daarna zorgen we ervoor dat de bestaande leiding wordt losgekoppeld en verwijderd.

Nieuwe warmteleidingen voor de stad

In deze video vertelt projectmanager Ineke Aalderink van Vattenfall over de grootschalige werkzaamheden die rond het Abcouderpad in Amsterdam-Zuidoost moeten plaatsvinden om een deel van de warmtetransportleiding te vervangen.

Weetjes

Omgeving

 • Ruim 16.000 m3 grondverzet (uitgraving of ophoging). We streven ernaar zoveel mogelijk grond in het gebied te behouden.
 • Ruim 400 bomen worden herplant.
 • Na de aanleg worden de gronden ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel.
 • Tijdelijke brug aan de Meerkerkdreef voor openbaar vervoer.

Leidingen

 • Leidingroute van 1,4 kilometer.
 • Diameter 80 cm (1 meter inclusief isolatie).
 • Aantal buizen ongeveer 174 stuks van 16 meter (totaal 2.784 meter).
 • Twee meter diep in de grond.

Temperaturen

 • Aanvoertemperatuur 120 graden Celsius.
 • Retourtemperatuur 65 graden Celsius.

Veelgestelde vragen

Wat is stadsverwarming?

Stadsverwarming is een alternatief voor losse cv-ketels op gas. Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld warmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen.

Vinden er ook werkzaamheden in huis plaats?

Nee, we doen geen huisaansluitingen. Dit project draait alleen om het aanleggen van een grote aan- en afvoerleiding, de zogenaamde snelweg van de warmteleidingen. Hiermee zorgen we voor een betrouwbare warmtelevering voor Amsterdam.

Waar kan ik terecht bij vragen of opmerkingen?

Als bewoner kun je altijd terecht bij de omgevingsmanager van Vattenfall of de omgevingsmanager van de aannemer. De contactgegevens vind je in de bewonersbrief. Je kunt ook een e-mail sturen naar warmtenet@vattenfall.nl.

Ook interessant