1. Thuis
 2. Stadsverwarming
 3. Van gas naar warmte met de VvE
 • Van gas naar warmte om te wonen

 • Warmtescan: check of overstappen kan

  Overstappen op warmte levert veel voordelen op. Doe je mee? Volg de stappen in de Warmtescan en zie wat mogelijk is.

Je doet het samen

Overstappen op stadsverwarming doe je als collectief. Zo help en inspireer je elkaar op weg naar een duurzame toekomst.

Makkelijk en veilig

Een afleverset regelt je warmte en warm water. Wij regelen het onderhoud. Lekker makkelijk. En geen gas in het gebouw betekent ook meer veiligheid.

Nieuw en bestaand

Stadsverwarming kan voor nieuwbouw en bestaande bouw. De temperatuur is goed aanpasbaar aan de warmtebehoefte.

Je VvE aansluiten op warmte

Valt je postcode in een gebied met stadswarmte, dan kun je je meestal aan laten sluiten op stadsverwarming. Dat doe je dan samen met de andere bewoners, als VvE. Typische momenten om je VvE op stadsverwarming aan te laten sluiten zijn:

 • Als je gasketels en/of rookgaskanalen moet vervangen;
 • Als er een renovatie gepland staat;
 • Als er een warmtenet in de buurt wordt aangelegd. Vraag dan bij ons of je gemeente of je kunt aanhaken.

In 8 stappen naar stadsverwarming

1. Doe de Warmtescan

In de Warmtescan krijg je in een paar stappen te zien of stadsverwarming in het gebouw mogelijk is. Als dat het geval is, kun je een oriënterend gesprek aanvragen om de verdere mogelijkheden te bespreken.

2. Verkennend gesprek

Onze accountmanager neemt contact op om de huidige situatie en de aansluiting op stadswarmte te bespreken.

 • Hoe wordt het gebouw nu verwarmd?
 • Wat zijn je wensen?
 • Wat komt er allemaal kijken bij de overstap naar stadswarmte?
 • Wat is het proces van planning tot de aansluiting op ons net?

We plannen een afspraak op locatie in. Zo krijgen we een goed beeld van wat er allemaal technisch moet gebeuren om het gebouw aan te sluiten op het warmtenet.

3. Technische schouw

We komen met experts langs voor een technische schouw. Tijdens de schouw bespreken we de huidige situatie en maken we op basis hiervan een plan. We bekijken hoe de leidingen worden aangelegd en we onderzoeken wat er technisch moet gebeuren.

4. Financieel aanbod voor stadswarmte

De kosten voor het overstappen van gas naar warmte, hangen onder andere af van de ligging van het gebouw t.o.v het warmtenet. Elke situatie is anders en is maatwerk. We maken een ontwerp van de warmteleidingen; onder de grond en in het gebouw. Ook bepalen we waar we de warmte-afleverset(s) zullen plaatsen. Op basis van dit ontwerp berekenen we de kosten voor een aansluiting op stadswarmte. Je ontvangt van ons een plan met de werkzaamheden en een offerte.

5. Offertes voor bijkomende kosten

Naast het aanleggen van het warmtenet naar en in je gebouw zijn er meer aanpassingen nodig. Denk aan:

 • Het weghalen van de gasketel(s) en de rookgasafvoer.
 • Het treffen van bouwkundige voorzieningen.
 • Het aanpassen van inpandig leidingwerk.
 • Het koppelen van onze afleverset(s) aan je installatie binnen.
 • Werkzaamheden om gasloos te koken.

Deze kosten komen boven op de projectbijdrage en moet je zelf met een binneninstallateur of aannemer regelen.

6. Contract tekenen

Wil je na het offertetraject verder, dan sturen we je een contract toe en nemen dit met je door. Bij een positief besluit ondertekenen alle partijen het contract.

7. Aansluiting op het warmtenet

Als alles is goedgekeurd, gaan we zorgen voor de aansluiting op het warmtenet. Dit duurt meestal 1 tot 1,5 jaar. Elke woning binnen je VvE krijgt een afleverset en heeft dan een eigen aansluiting en contract. In de afleverset zit een meter waarmee we bijhouden hoeveel stadswarmte je verbruikt. Zo kunnen we een nauwkeurige en eerlijke energierekening opmaken. We kunnen ook een collectieve aansluiting maken. Dan plaatsen we een grote warmte-afleverset in een centrale ruimte. De VvE is dan verantwoordelijk voor de verrekening van de kosten.

8. Warmte in huis

Na de werkzaamheden kunnen de bewoners binnen de VvE zich online aanmelden voor de levering van de warmte in huis. Als er een collectieve aansluiting is, sluit de VvE een contract af. En dan hebben alle bewoners direct warmte in huis!

Zoek een goede adviseur

We raden je aan om je door een goede adviseur te laten begeleiden bij de overstap op stadswarmte. Die kan helpen om de technische, ecologische, financiële en juridische zaken die je moet regelen goed uit te leggen en om beslissingen te nemen. Een adviseur kan ook helpen bij financierings- en/of subsidieaanvragen en offertes beoordelen. We helpen je graag met het vinden van een passende adviseur.

De kosten van stadswarmte

Het verbruik van warmte meten we in gigajoule (GJ). Eén GJ komt overeen met 32,68 m3 aardgas. Je betaalt voor warmte vaste kosten en variabele kosten. Onze tarieven zijn altijd in lijn met de wettelijke vastgestelde maximum tarieven van de ACM.

Tip: Voor het verduurzamen van het gebouw en warmtevoorziening kun je een SVVE-subsidie aanvragen. Gemengde VvE's kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Ook kan je een Energiebespaarlening aanvragen voor het verduurzamen van het gebouw.

Onze warmtenetten per regio

Wij willen in 2040 volledig fossielvrije warmte leveren. Daarom hebben we een routekaart opgezet voor onze warmtenetten. Zo laten we zien met welke stappen en welke bronnen we dit willen realiseren.

Warmtescan: check of overstappen kan

Overstappen op warmte levert veel voordelen op. Doe je mee? Volg de stappen in de Warmtescan en zie wat mogelijk is.