1. Home
  2. Service
  3. Schuldhulp
Kind staart uit een raam l Vattenfall energie

Problemen door betaalachterstand? Je staat er niet alleen voor.

Wij leveren graag energie aan iedereen. Daarom bieden we ook hulp als je schulden hebt. 

Verlicht, onze samenwerking met bewindvoerders

In Nederland staan ruim 300.000 mensen onder gerechtelijk bewind, waarbij bewindvoerders financiële beslissingen nemen voor hun cliënten. Ongeveer een derde van die cliënten heeft problematische schulden. Deze kwetsbare groep heeft vaak moeite met het afsluiten van een energiecontract, omdat zij eerst een waarborgsom moet voldoen. Door slim samen te werken met bewindvoerders bieden wij nu een uitweg met Verlicht, zo vind je toch een energieleverancier zonder borg.

We laten je niet in de kou staan

Het zorgen voor oplossingen heeft vaak haast. In gevallen waarbij mensen zonder energiecontract komen te zitten, is de netbeheerder namelijk verplicht de energietoevoer af te sluiten, met alle gevolgen van dien. Een spoedaansluiting zonder borg via Verlicht kan zo’n situatie voorkomen. 

Wel of geen waarborgsom?

We hebben in het verleden al geprobeerd om af te zien van waarborgsommen. Zo’n borgsom zorgt bij mensen met financiële problemen juist voor een extra uitdaging. Pas toen bleek dat we onevenredig aantrekkelijk werden voor wanbetalers, voerden wij de waarborgsom energie alsnog in. Dit gebeurde echter met tegenzin, de wens bleef bestaan om een betere oplossing te vinden.

Met Verlicht bieden we wel een energiecontract zonder waarborgsom aan. Wij werken samen met bewindvoerders. Een energiecontract zonder waarborgsom aanvragen kan via een aangesloten bewindvoerder. Zij hebben de taak vaste lasten, zoals huur, gas, water, licht en ziektekosten te betalen.

Echtpaar thuis achter een bureau kijkend op hun laptop l Vattenfall energie

We helpen, ook als je schulden hebt

Heb je hulp nodig, of wil je een bewindvoerder wijzen op Verlicht? We helpen je graag verder:

Energiecontract zonder borg

'Schuldig' een aangrijpende documentaire

Maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Gemiddeld hebben mensen die aankloppen bij de hulpverlening een schuld van €35.000,- maar de kosten voor de samenleving zijn vele malen hoger. 

We hebben vorig jaar meegewerkt aan de documentaire 'Schuldig'. Een documentaire waarin de problemen van bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord op indringende manier in beeld gebracht werden.

Bekijk de documentaire 

Juist in het voorkomen van problematische schulden kunnen we een rol spelen.

Anne Korthals Altes l Manager Sustainability

'We nemen het onderwerp 'schulden' heel serieus'

Anne Korthals Altes, manager Sustainability: 'We nemen onze rol in de schuldenproblematiek zeer serieus. Natuurlijk willen we als commerciële organisatie dat achterstallige rekeningen uiteindelijk betaald worden. Tegelijkertijd geloven we erin dat het voorkomen van problematische schulden effectiever en beter is. Voor de mensen met schulden zelf, maar ook voor schuldeisers en de maatschappij in brede zin.'

Lees meer over: